TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
MTOK TEMEL BİLİMLER HAZIRLIK SINIFI EĞİTİMİ

YÖK 08.12.2017 tarih ve 75850160-301.01.01-E.84707 sayılı yazısı :

Teknoloji Fakültesi MTOK programlara meslek liselerinden gelen adaylara lisans eğitimi öncesi bir yıl temel bilimler hazırlık sınıfı eğitimi verilmekte olup diğer programlara ise genel lise mezunları kabul edildiği için bu eğitim verilmediğini, 2017 ÖSYS’de MTOK kontenjanı dolmadığında genel lise mezunlarının bu kontenjanlara yerleştirilmesi karara bağlandığını, bu çerçevede MTOK kontenjanına genel lise mezunlarından yerleşen öğrencilerin temel bilimler hazırlık sınıfı eğitimi alıp almayacağı hususu 22/11/2017 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı Kanun’un 45 inci maddesi uyarınca, Teknoloji Fakültesi MTOK kontenjanlarına mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışında yerleşen adaylar için yükseköğretim kurumları tarafından muafiyet sınavı yapılmasına ve sınavda başarılı olamayan adayların temel bilimler hazırlık sınıfı eğitimi almalarına karar verilmiştir.

 

 

Bilimsel Hazırlık Eğitim Süresi

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığının 11.02.2019 tarih, 75850160-105.01.01.07.E.8772 sayılı yazısı

 

09/01.2019 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulunda incelenmesi neticesinde, 2547
sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) fıkrasında "Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır." hükmü
düzenlendiğinden ilgili hükmün tüm hazırlık eğitimlerini kapsadığına karar verildiği
belirtilmektedir

 09/01.2019  tarihli  Yükseköğretim  Yürütme  Kurulunda  incelenmesi  neticesinde,  2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) fıkrasında "Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır." hükmü düzenlendiğinden  ilgili  hükmün  tüm  hazırlık  eğitimlerini  kapsadığına  karar  verildiği belirtilmektedir. 

Yükseköğretim
Kurulu
Başkanlığı
Eğitim-Öğretim
Dairesi
Başkanlığının
11.02.2019
tarih, 75850160-105.01.01.07.E.8772
sayılı
Yükseköğretim
Kurulu
Başkanlığı
Eğitim-Öğretim
Dairesi
Başkanlığının
11.02.2019
tarih, 75850160-105.01.01.07.E.8772
sayılı
Gizlilik Politikamız
© TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ