TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
GÖREV TANIMLARI

Dekan/Harcama Yetkilisi

Dekan Yardımcısı

Fakülte Sekreteri

Bölüm Başkanı

Anabilim Dalı Başkanı

Öğretim Üyesi/Görevlisi

Öğretim Yardımcıları (Araştırma Görevlisi/Uzman)

Bölüm Sekreteri

Personel İşleri

Mali İşler Personeli

Satın Alma – Taşınır Mal Kayıt- Kontrol İşlemleri Personeli

Öğrenci İşleri Personeli

 

Gizlilik Politikamız
© TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ