TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
MİSYON VİZYON


Vizyon
Ulusal ve uluslararası değerlendirmelerde önde gelen, Ar-Ge çalışmalarında rekabet edebilecek nitelikte altyapı olanakları ve insan gücüne sahip, evrensel ölçekte teorik bilginin yanı sıra paydaşların gereksinimleri doğrultusunda bilgi ve teknoloji üreten, karşılıklı etkileşim içinde çok disiplinli/disiplinlerarası ilişkilerin kurulmasını hedefleyen, saygın ve öncü bir mühendislik fakültesi olmaktır.

Misyon
Araştırma çalışmaları ve bilimsel faaliyetleri sürdüren, yenilikçi, çağdaş, kaliteli eğitim-öğretim faaliyetlerini uygulayan, sanayi ve endüstri ile bağları güçlü, girişimci, yapıcı ve üretici faaliyetleriyle toplumsal ve teknolojik sorunlara çözüm üreten, çevre ve etik değerlere saygılı, problem çözme ve tasarım yeteneği kazanmış, modern gereçleri kullanabilen, dinamik, donanımlı mühendisler yetiştirmektir.

Gizlilik Politikamız
© TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ