TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ

HAKKINDA: Selçuk Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SELÇUKSEM) kamu ve özel sektördeki ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini geliştirerek, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası ölçekte Türkiyenin ekonomik ve toplumsal gelişimine katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur. SELÇUKSEM öncelikli hedefi öğrencilerin kamu ve özel kurum çalışanlarının kariyer hedeflerine daha kolay ulaşmalarını sağlamak için ihtiyaç duydukları alanlarda ve beklentileri doğrultusunda kurslar, seminerler, konferanslar ve eğitim programları planlamak ve düzenlemektedir. SELÇUKSEM, kurumların ve bireylerin eğitimsel ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikli bir eğitim kadrosuna sahip olup, sosyal sorumluluk içerisinde hedefi sadece eğitim olan bir çalışma prensibiyle 2007 yılında hizmete başlamıştır.

MİSYON: Öğrencilere, kamu kurum ve kuruluşlarına, özel sektöre ve bütün bireylere ihtiyaçları doğrultusunda, imkânlar çerçevesinde SELÇUKSEM’in deneyimli kadrosu ile verilecek eğitim programları planlamak, uygulamak ve bu programları koordine etmek, bireylere kendilerini geliştirme nitelikli bir meslek sahibi olma, mesleklerinin gerekliliklerini yerine getirebilme, iş gücünü daha verimli kullanabilme, insan ilişkilerinde daha başarılı olabilme noktasında destek olmak eğitim programlarına katılıp başarılı olanlara katılım belgesi, başarı belgesi, sertifika vb. vermek.

VİZYON: SELÇUKSEM, katılımcılarına nitelikli eğitim imkânları sağlayarak onlara, meslek kazandırmayı, gelişen bilim ve teknolojiye paralel eğitim programları düzenleyerek üst düzeyde bilgi ve becerilere sahip elemanlar yetiştirmeyi, Üniversitenin kamu ve özel sektörle iş birliğini geliştirilmesine katkıda bulunmayı yaşam boyu öğrenme prensibiyle kamu kurumlarında ve özel sektörde çalışmakta olan bireylerin, üniversite öğrencilerinin ve mezunlarının, kariyer gelişimine katkı sağlayarak toplam kalite ve verimliliği artırmayı Selçuk Üniversitesini ulusal ve uluslararası platformda tanıtmayı hedeflemektedir.

 

Gizlilik Politikamız
© TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ