TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
DANIŞMA KURULU

Fakültemiz 13.11.2017 tarihli senato kararı ile Fakülte Danışma Kurulu Yönergesine sahiptir.

Danışma Kurulun görevleri şunlardır;

a) Fakülte Bölümlerinin ders programlarının, içeriklerinin ve eğitim politikasının oluşturulmasında Fakülteye danışmanlık yapar.

b) Fakülte Bölümlerinin hizmet alanlarının genişletilmesi ve sektör içerisinde etkinliğinin arttırılmasına katkıda bulunacak stratejiler üreterek, mevcut strateji ve politikaların geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunur.

c) Fakülte Bölümlerinin laboratuar ve atölye altyapısının oluşturulmasında Fakülteye katkıda bulunur ve danışmanlık yapar.

d) Fakülte öğretim üyelerinin sanayi kuruluşları ile Ar-Ge projeleri geliştirme çalışmalarında Fakülte ile koordineli çalışır.

e) Fakülte öğrencilerinin staj, kurs, burs, teknik gezi, sosyal etkinlikler ve mezuniyet sonrası istihdamı çalışmalarında Fakülteye destek olarak danışmanlık yapar.

f) Fakültenin ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği çalışmalarında Fakülteye danışmanlık yapar.

g) Fakültenin faaliyetleri hakkında önerilerde ve sanayi kuruluşlarının Fakülte ile ilgili gereksinimleri hakkında bilgilendirmelerde bulunur.

h) Fakültenin ve sektörün genel durumunu ve sorunlarını gözden geçirerek, uzun vadeli çözümler üretilmesine katkıda bulunur

Fakülte Danışma Kurulu Üyeleri;

Adı ve Soyadı

Görev Yeri

Pozisyonu

Prof.Dr. Şakir TAŞDEMİR

Teknoloji Fak.

Dekan

İsmail ÖZDEMİR

KOSGEB Konya       

Müdür

Mahmut Sami ŞAHİN

Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi

Başkan

Bahattin DÜZGÜN

Elfatek Elektronik Ltd. Co.

Yönetim Kurulu Başkanı

Prof.Dr. Mehmet HAMURCU

Konya Teknokent

Yönetim Kurulu Başkanı

İbrahim Bozkurt ÇAĞLAYAN

Konya Sanayi Odası

Yönetim Kurulu Üyesi

Kemal Tolga ÇETİN

Biyomedikal Mühendisleri Derneği

Genel Sekreter

Emrah KELEŞ

İŞKUR Konya

Müdür

Ali TUNÇ

KuveytTürk BT Konya ARGE Merkezi

IT Service Manager

Dr.Öğr.Üyesi Aziz Hakan ALTUN

Konya Makine Mühendisleri Odası

Başkan

Prof.Dr. Fatih BAŞÇİFTÇİ

Bilgisayar Müh.

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. İsmail SARITAŞ

Mekatronik Müh

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Mehmet ÇUNKAŞ

Elektrik Elektronik Müh..

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Murat CİNİVİZ

Makine Müh.

Bölüm Başkanı

Prof.Dr. Mustafa ACARER

Metalürji ve Malzeme Müh

Bölüm Başkanı

Ayşe BALTA

Öğrenci Temsilcisi

 
Gizlilik Politikamız
© TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ