TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
AKADEMİK - GENEL BAKIŞ

Teknoloji Fakültelerimiz, ülkemizdeki Mesleki ve Teknik Eğitimin güçlendirilmesi amacıyla 13.11.2009 tarihinde kurulan ve diğer Mühendislik Fakültelerinden temelde bazı farklı özellikleri ile ayrılarak yapılandırılan yeni bir mühendislik fakültesidir. Henüz yeni kurulmasına rağmen şimdiden uyguladığı model ile ülkemiz Mühendislik Eğitimine yeni bir boyut ve dinamizm katmaya başlamıştır.

Bilgisayar Mühendisliği bölümü, ülkemizdeki araştırma kurumları ve sektör şirketleri arasında kabul görmüş genç bilgisayar mühendisleri yetiştirmektedir. Hedeflediğimiz bilgisayar mühendisi anlayışının temelinde, almış olduğu teorik bilgileri özümsemiş, uygulamalı pratik bilgiler ve projeler ile bilişim sektörünün temel gereksinimlerine çözüm üretebilecek bireyler yetiştirmek yer almaktadır.

Biyomedikal Mühendisliği bölümü, mühendislik prensiplerini tıp ve biyoloji alanlarına uygulayarakcihaz ve çözümler üreten çok disiplinli bir mühendislik alanıdır. Tıp dünyası ile sıkı bir işbirliği içerisinde olan biyomedikal mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, kimya mühendisliği, mekanik, malzeme bilimi ve teknolojisi, kimya, biyoloji ve moleküler biyoloji gibi bilimsel alanlardan beslenmektedir.

Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünde, elektrik-elektronik ve iletişim teknolojilerinin yani sıra, bu sistemlerin ihtiyacı olan enerji üretimi, iletimi, endüstriyel kontrol sistemleri, üretim teknolojilerinin de konularını içeren çerçevede, seçmeli derslerle elektrik veya elektronik konularında uzmanlaşma sağlanabilecek bir eğitim verilmektedir.

Makine Mühendisliği Bölümü, temel makine eğitiminin yani sıra Endüstriyel uygulamalarla ilgili araştırmalara imkân sağlamaktadır. Bölümün laboratuvar ve atölye imkânları öğrencileri bu alanlarda çalışmaya hazırlayacak niteliktedir. Öğrencilerin teknik bilgi ve becerilerle donatılmasını sağlayacak atölyeler de bulunmaktadır.

Mekatronik Mühendisliği Bölümü, günümüzde her alana girmiş  olan  elektrik, elektronik, bilgisayar ve makine ile ilgili dersler eğitimleri süresince öğrencilerimize vermektedir. Eğitim içeriği öğrencilerimize uygulama yapıp sonuçları görme imkânı verecek şekilde düzenlenmiştir. Bölümün laboratuvar ve atölye imkânları öğrencileri bu alanlarda çalışmaya hazırlayacak niteliktedir.

Metalürji ve Malzeme Mühendisliği, ana konusu metaller ve mühendislik malzemeleri olan bir bilim ve teknoloji dalı olup insanlığın yaşam kalitesi ve uygarlığın gelişimini doğrudan etkilemektedir. Eğitim programında farklı konularda teknik seçmeli derslere de yer vererek öğrencinin temel olarak metaller, seramikler ve polimerlerin yanında, ileri alaşımlar, ileri seramikler, ince film ve kaplamalar, biyomalzemeler gibi daha spesifik konular üzerinde tasarım, üretim, karakterizasyon ve kalite kontrol gibi farklı alanlarda uzmanlaşmasına olanak tanınmıştır.

Gizlilik Politikamız
© TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ