TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM NEDİR?

(7+1) İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM NEDİR?

Selçuk Üniversitesi tarafından Teknoloji Fakültesi öğrencilerine yönelik olarak uygulanan işletmede mesleki eğitim programı, öğrencilerin mesleki farkındalıklarını ve yeterliliklerini önemli oranda artırarak mesleki eğitime yeni bir yaklaşım getirmekte ve firmaların ihtiyaçlarına cevap verebilecek düzeyde bilgi ve donanıma sahip mühendisler yetişmesini sağlamaktadır.

Derslerini tamamlamış olan mezun durumundaki İntörn Mühendisler yaklaşık 4 aylık bir süreyi (14-16 hafta), uygulamalı mesleki eğitim kapsamında firmalarda çalışarak geçirmektedirler. İntörn Mühendisler belirtilen sürenin tamamını yerleştirildikleri firmada geçirmekte ve firmanın çalışma şartlarına tamamen uymaktadırlar. İşletmede Mesleki  eğitimi ikinci dönem  Şubat-Haziran ayları arasında uygulanmaktadır. İntörn uygulamalı mesleki eğitim bir “STAJ” değildir, bu uygulamanın çok ötesinde mezun durumundaki öğrencilerin meslek sahibi olmalarını sağlayan en son aşama olarak tanımlanmaktadır. İntörn Mühendisler mesleki yeterliliğini kazanmış bir çalışan gibi firmalarda çalışmaktadırlar.

İntörn Mühendislik eğitimi, üniversite sanayi işbirliğinde önemli bir rol oynamaktadır. Firma ve Teknoloji Fakültesi arasındaki işbirliği ve eşgüdümü artırıcı olan bu uygulamanın firma, öğrenci ve fakülte olmak üzere üç ayağı bulunmaktadır.

 

FİRMALAR AÇISINDAN İNTÖRN MÜHENDİSLİĞİN ÖNEMİ;

İntörn Mühendisler firmaların istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda eğitim almakta ve bu doğrultuda nitelikli ara eleman açığını önemli oranda gidermektedirler. Bu açıdan firmaların teorik olarak yeterli ancak uygulamada yetersiz buldukları mühendisler doğrudan firmalarda yetişmekte ve firmaların ihtiyaçları doğrultusunda çalışma hayatına hazır hale gelmektedir. İntörn uygulaması esnasında intörnlerin Fakülteden bir öğretim elemanı tarafından denetlenmesi ve bu doğrultuda firma ile görüşme olanağının da sağlanması ile üniversite ve firmalar arasındaki işbirliği güçlenmektedir. Bu şekilde fakülte ve firmalar arasındaki bilgi alışverişi daha etkin hale gelecek ve firmaların sorunlarının çözümüne fakülte tarafından katkı sağlanmış olacaktır.

Firmaların İntörn Mühendislik uygulaması kapsamındaki yükümlülüğü, intörnün işe devamlılığını takip etmek, dönem sonunda başarı durumunu değerlendirmek üzere bir sorumlu belirlemek ve ilgili alandaki bilgi, birikim ve tecrübelerinin artırılmasına katkıda bulunmaktır. İntörn öğrencilerin sigorta yükümlülükleri Selçuk Üniversitesi tarafından karşılandığı için firmalara herhangi bir maliyet yüklenmemektedir. Ayrıca firma tarafından talep edilirse İntörn uygulaması İŞKUR’un “İŞBAŞI EĞİTİM” programı tarafından da desteklenebilmektedir. Firma ile İŞKUR arasında yapılacak bir protokol ile işverenler istihdam ettikleri bir çalışan için azami 160 günlük süreyle İŞKUR tarafından destek alabilmektedir. Bu sürede çalışanın zaruri giderleri ve sigorta prim giderleri İŞKUR tarafından karşılanmaktadır.

ÖĞRENCİ AÇISINDAN İNTÖRN MÜHENDİSLİĞİN ÖNEMİ;

İntörnler, teorik olarak aldıkları eğitimleri uygulamalı olarak öğrenmektedirler. Bu doğrultuda öğrencilerin sektörü ve firmaları yakından tanıması da sağlanmış olmaktadır. Ayrıca intörnler çalıştıkları firmadan belirli bir referans alarak avantajlı bir duruma gelmekte, uygulamanın sonucunda özgüveni yüksek ve yeterli donanımı elde etmiş olarak çalışma hayatına başlamaktadırlar.

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ AÇISINDAN İNTÖRN MÜHENDİSLİĞİN ÖNEMİ;

Stajdan çok farklı olan intörn mühendislik uygulaması ile Fakülteler ve firmalar arasında eşgüdüm artmış, mezun öğrencilerin firmalara ve topluma sundukları katma değer yükselmiş olacaktır. Ülkemizde nitelikli ara eleman sorunun çözümüne bu projenin önemli bir katkısının olacağı öngörülmektedir.

İntörn uygulamalı mesleki eğitimde, öncelikle Selçuk Üniversitesi ile firma arasında bir protokol imzalanmaktadır. Ardından firmalar her programdan intörn taleplerini bildirmekte ve intörnlerin seçimleri göz önünde bulundurularak eşleştirme işlemi Kariyer Planlama ve Takip Ofisi (KPTO) tarafından gerçekleştirilmektedir.

 

Gizlilik Politikamız
© TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ