TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
İŞKUR İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI
İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı
Teknoloji Fakültesi öğrencilerimiz staj ve İş Yeri Eğitimi (İntörn Mühendislik) Boyunca İŞKUR “İşbaşı Eğitim Programından faydalanabileceklerdir.
İŞKUR tarafından anlaşmalı iş yerlerinde yapılacak İşyeri Eğitimi uygulamasında Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi öğrencileri, katılım sağladıkları her fiili gün için katılımcı zaruri gideri ödemek, iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primlerini yatırmak, iş arama becerileri konusunda seminerlere katılımlarını sağlamak gibi haklardan yararlanabilecek.
 
Öğprencilerimiz bu program kapsamında Selçuk Üniversitesi Merkez Kütüphanesinde bulunan İŞKUR Ofisinden ayrıntılı bilgi alabilirler.
 
TÜRKİYE İŞ KURUMU
İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI
İEP BİLGİ NOTU2
1- İşbaşı Eğitim Programı Nedir?
Kurumumuz tarafından işsizliğin azaltılmasına yönelik olarak yürütülen aktif işgücü piyasası programlarından birisi olan İşbaşı Eğitim Programı, Kuruma kayıtlı işsizlerin yine Kuruma kayıtlı işyerlerinde sahip oldukları mesleki bilgilerini uygulama yaparak pekiştirmelerini, iş ve üretim süreçlerini bizzat görerek öğrenmelerini sağlamayı amaçlayan bir işi işbaşında öğrenme programıdır.
2- Program ile Neler Amaçlanmaktadır?
Programın temel amacı mesleki deneyimi veya iş tecrübesi olmayan kişilere mesleki deneyim ve iş tecrübesi kazandırılarak bu kişilerin istihdam edilebilirliklerinin arttırılmasıdır.
Bir diğer amacı ise nitelikli işgücü temin etmekte zorlanan işverenlere işe alacakları kişileri işyerinde belli bir süre gözlemleyerek ve eğitim vererek kişiler hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olma ve işe alma konusunda isabetli bir karar verme imkanı sunmaktır.
Bu sayede, iş arayan ancak iş tecrübesi olmadığı için iş bulamayan kişiler iş tecrübesi kazanmakta, işverenler ise ihtiyaç duydukları işgücünü kendileri yetiştirme imkanına kavuşmakta olduğundan hem iş arayanlar hem de işverenler doğru iş ve doğru işçi bulma olanağı elde etmektedirler.
3- Programdan Hangi İşverenler Yararlanabilirler?
Mevcut düzenlemeler kapsamında;
4857 sayılı İş Kanunu veya 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a. maddesine tabi olarak en az iki sigortalı çalışanı bulunan veya 507 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanununa veya özel sandık kesintisine tabi en az iki çalışanı olan işverenler yararlanabilecektir.
Dernekler, vakıflar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, meslek birlikleri, sendikalar, ticaret ve sanayi odaları, noterler ve benzeri yerlerde, bu kurum/kuruluşların en az iki çalışanı olması halinde, bu kurum/kuruluşlarla program düzenlenmesinde engel bir durum bulunmamaktadır.
5018 sayılı kanunun eki I,II,III ve IV sayılı cetvellerde yer alan kurum ve kuruluşlar ile belediyeler ve il özel idarelerinde ve kurumca bu yönetmelik kapsamında yaptırım süresince işbaşı eğitim programı düzenlenmez. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından kurulan veya bu kuruluşların ortak olduğu işletmelerde ortaklık yapısında kamunun payına bakılmaksızın ilgili mevzuatı gereği en az iki çalışanı olma şartının sağlanması halinde,
işbaşı eğitim programlarından faydalanabilmektedir.
4- İşverenler, Programa Nasıl Başvuru Yapabilirler?
Belirlenen şartları sağlayan işverenler, Kurumumuz tarafından kendilerine tahsis edilen iş ve meslek danışmanları veya görevlendirilecek personel aracılığı ile ya da doğrudan il müdürlüklerine /hizmet merkezlerine gelerek taleplerini iletebilirler.
İşverenin program düzenleme talebi, ivedilikle değerlendirilerek gerekli şartların sağlanması durumunda program düzenlenir.
5- Programa Kimler Katılabilirler?
İşbaşı eğitim programına katılmak için gerekli şartlar;
15 yaşını doldurmak,
Kuruma kayıtlı olmak
İşsiz olmak
Ön lisans dahil üniversite öğrencisi olanlar da programa katılabilir. Ancak;
İşverenin birinci veya ikinci derece kan hısımı veya eşi olanlar ile,
Programın başlama tarihinden önceki 3 aylık dönemde programı düzenleyecek olan işverenin çalışanı olan kişiler,
bu işveren ile düzenlenecek olan işbaşı eğitim programına katılamamaktadırlar.
İşbaşı eğitim programına katılmak isteyen kişiler, Kurumumuz internet sayfasında, Hizmet Merkezi veya İl Müdürlüğü ilan panosunda yayımlanan ilanlara hem internet üzerinden hem de Hizmet Merkezi veya İl Müdürlüğüne giderek başvuru yapabilirler.
6- Programın Süresi Ne Kadardır?
İşbaşı Eğitim Programı en fazla 320 fiili gün olarak düzenlenebilir.
Program günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanabilir. Yani günde en az beş saat olması durumunda haftada bir gün bile program düzenlenmesi mümkündür.
Bunun yanı sıra İl Müdürlüğü veya Hizmet Merkezince uygun görülmesi halinde vardiyalı olarak çalışılan işyerlerinde normal mesai saatleri dışında da program düzenlenmesi mümkündür.
7- Programın İşverene Faydaları Nelerdir?
İşverenler, programa katılan işsizlere ve üniversite öğrencilerine işi öğreterek istihdam etmek istedikleri kişiyi işbaşında görme ve mesleki deneyim ve becerilerinin gelişip gelişmediğini gözlemleme şansına sahip olmakta ve bu sayede doğru işçiyi seçme imkanına kavuşarak hem işçi arama maliyetlerinden kurtulmakta hem de işçi ararken zaman kaybetmemektedir. Diğer yandan program kapsamında işverenlerin herhangi bir maddi yükümlülüğünün olmaması işverenlere işgücü maliyet avantajını da sağlamaktadır.
Ayrıntılı Bilgi
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ve Hizmet Merkezleri
www.iskur.gov.tr
İŞKUR Hizmet Noktaları
Gizlilik Politikamız
© TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ