TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
YABANCI ÖĞRENCİLER

Yurt Dışından Öğrenci Seçme Sınavı (SÜYÖS) Koordinatörlüğü

Selçuk Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Seçme Sınavı (SÜ-YÖS), Selçuk Üniversitesinde ön lisans ve lisans düzeyinde, birinci ve ikinci öğretim programlarında öğrenim görmek isteyen yurt dışından veya yabancı uyruklu öğrencilerin girecekleri ve sonuçlarını bu kuruma kabul için başvururken kullanabilecekleri bir sınavdır. Bu sınav, Selçuk Üniversitesine yurt dışından kabul edilecek öğrencilerin seçimiyle ilgili sınav işlemlerini gerçekleştiren SÜYÖS Koordinatörlüğünce yapılmaktadır.

 

Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğü

Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini gerçekleştirmeyi amaçlayan bir programdır. 23 Ağustos 2011 tarih ve 28034 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile birlikte yurt dışındaki yükseköğretim kurumları ile ülkemizdeki yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişiminin önü açılmıştır. Değişim programına katılmak isteyen öğrenciler en az bir en fazla iki yarıyıl eğitim için öğretim elemanları ise en az 1 hafta en fazla 3 ay süreyle dünyadaki yükseköğretim kurumlarında ders vermek üzere programdan faydalanabilirler. Benzer şekilde dünyanın bütün bölgelerinden de öğrenci ve öğretim elemanları Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarına program kapsamında gelerek eğitim-öğretim faaliyetlerine katılabilirler. Mevlana Programa adini veren Mevlana’nın asıl adı Muhammed Celâleddin'dir. Mevlana, bugün Afganistan sınırları içerisinde yer alan Horasan yöresinin Belh şehrinde 1207 tarihinde doğmuştur. Mevlana ismi, Sultan Veled, Şems-i Tebrizi ve sevenlerince kullanılmış adeta onunla özdeşlesen evrensel bir simge olmuştur. Batılılarca da Rumi olarak bilinmektedir. XIII. yüzyılda yasamış, ama eserleriyle çağları asmış bir sufi olan Mevlana "Gel ne olursan ol, gel" dizelerine yansıdığı üzere insanlar arasında herhangi bir ayrım gözetmemiştir. Merhameti, karşılıksız ve sınırsız insan sevgisinin yani sıra sonsuz hoşgörüsüyle sadece İslam âlemini değil, tüm insanlığı kendisine hayran bırakmıştır. Hayata ve insanlara bakışıyla bir fikir adamı olarak da tüm dünyada kabul görmektedir. UNESCO, Mevlana’nın doğumunun 800. yıldönümü nedeniyle, 2007 yılını Mevlana ve Hoşgörü Yılı ilan etmiştir. Öğrenim hayati boyunca dönemin değişik ülke ve şehirlerinde yer alan eğitim kurumlarını hem bir öğrenci hem de bir bilim insani olarak ziyaret etmiştir. Mevlana’nın hayatında ve felsefesinde "değişim" önemli bir yer tutmaktadır.

 

Erasmus Koordinatörlüğü

Erasmus programı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır. Yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri kısa süreli öğrenci ve personel değişimi yapabilmeleri için karşılıksız mali destek sağlamaktadır. Bunun yanı sıra yükseköğretim sistemini iş dünyasının gereksinimlerine uygun olarak geliştirmek ve üniversite mezunlarının iş dünyasında istihdam edilebilirliğini arttırmak amacıyla yükseköğretim kurumları ile çalışma çevreleri arasındaki ilişkilerin ve işbirliğinin arttırılmasını da teşvik etmektedir.

 

Dış İlişkiler Koordinatörlüğü

Dış İlişkiler Koordinatörlüğü, Selçuk Üniversitesinin uluslararası akademik, sosyal ve kültürel aktivitelerini koordine etmekte ve yürütülmesinde yardımcı olmaktadır. Koordinatörlüğümüz, genel anlamda öğrenci/akademisyen değişim programları, uluslararası yaz okulları, yurt dışı üniversitelerle yapılan çift diploma, uzaktan eğitim aktiviteleri gibi akademik etkinliklerle ilgili olarak aşağıdaki görevleri yürütmektedir: - Yazışmalar ve görüşmeleri yapmak - Programların öğrencilere ve üniversiteye tanıtımını ve duyurulmasını yetkililerle koordineli olarak yürütmek - Programlara öğrenci seçimi organizasyonu gerçekleştirmek - Yurt dışı üniversitelerle her türlü yazışmaları yürütmek - Uluslararası programlarla ilgili olarak öğrencilerimize rehberlik etmek Selçuk Üniversitesi Dış İlişkiler Koordinatörlüğü ayni zamanda üniversitemizin yürüttüğü uluslararası kültürel ve sosyal organizasyonlarda da görev almaktadır. Bu çerçevede yürütülen faaliyetler su şekildedir: - Yurt dışı kurum ile gerekli yazışma ve görüşmeleri yapmak - Ziyaret programı organizasyonunu yetkililerle koordineli olarak düzenlemek Koordinatörlüğümüz bu görevlerin dışında rektörlüğümüzün yurtdışı yazışmaları ve görüşmelerinde aktif olarak görev almaktadır

 

Türk Devlet ve Akraba Toplulukları Burslu Öğrenciler Merkezi Koordinatörlüğü

Türk Devlet ve Akraba Toplulukları Burslu Öğrenciler Merkezi Koordinatörlüğü Selçuk Üniversitesi bünyesinde dünyanın farklı ülkelerinden ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında eğitim ve öğrenimlerini sürdürmek amacıyla üniversitemize gelen öğrencilerin idari islerinin takibini sağlamak ve rehberlik etmek için kurulmuştur.

 

Gizlilik Politikamız
© TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ