TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
ETİK KURUL KOMİSYONU

Teknoloji Fakültesi Etik Kurul Komisyonu

Prof.Dr. Mustafa ACARER (Başkan)
Prof:Dr. Fatih BAŞÇİFTÇİ
Prof.Dr. Mehmet ÇUNKAŞ

Teknoloji Fakültesi Dekanlığı

Bilimsel Etik Değerlendirme Kurulu

Başvuru Süreci

  1. Etik kurul onayı için Teknoloji Fakültesine başvuruda bulunan araştırmacılar, Teknoloji Fakültesinin web sayfasında örneği sunulan dilekçeyi doldurmalı ve ekine imzalı etik kurul başvuru formunu, veri toplama araçlarını (araştırmada kullanılan ölçek/anket/görüşme soruları ya da deney manipülasyonu vb.) ve varsa diğer belgelerini eklemelidir.
  2. Araştırmacılar, uygulama yapacakları kurumlardan ayrıca izin almak durumundadırlar. Etik kurul başvurusu, ilgili kurumlar aksini talep etmedikçe uygulama izni yerine geçmez.
  3. Başvuru, henüz araştırma süreci başlamamış çalışmalar için yapılır, devam etmekte olan ya da tamamlanmış çalışmalar geriye dönük olarak değerlendirmeye alınmaz.
  4. Teknoloji Fakültesi Bilimsel Etik Değerlendirme Kurulu yalnızca insan katılımcılarla veya insan üzerinden veri toplamaya dayalı klinik dışı çalışmalar için etik uygunluk değerlendirmesi yapmaktadır.
  5. Teknoloji Fakültesi Bilimsel Etik Değerlendirme Kurulu çalışma usulleri Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi dikkate alınarak düzenlenmiştir. Araştırmacıların bu yönergeye uyması gerekmektedir.

 

Formlar

Etik Kurul dilekçe örneğini görmek için tıklayınız.

Etik Kurul başvuru formunu görmek için tıklayınız.

Ek-1 Taahhütname

Ek-2 Gönüllü Katılım Formu

 

* Yönergeler

Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi

Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi

 

Gizlilik Politikamız
© TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ