TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
LİSANS ÖĞRENCİ ARAŞTIRMA PROJESİ

Lisans Öğrencisi Araştırma Projesi

Üniversitemizin 4 yıl ve üzeri süre ile lisans düzeyinde eğitim veren birimlerinin, örgün öğretim programlarına kayıtlı, başarılı öğrencilerinin AR-GE kültürlerinin oluşturulması, araştırma faaliyetlerine özendirilmesi ve araştırma yapmaya teşvik edilmesi amacıyla oluşturulmuş proje desteği türüdür.

Projenin yürütücülüğünü öğretim üyeleri üstlenir. Projenin araştırmacılarını lisans eğitimi düzeyindeki öğrenciler oluşturur. Öğrencilerin bu projelerde
araştırmacı olabilmesi için eğitimlerinin ilk 6 yarıyılını başarı ile tamamlamış olması ve en az 2,5 Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına sahip olması gerekir. Genel Not Ortalaması bu limitin altında olan öğrenciler projelerde görev alamazlar.

Bir projede en fazla 5 öğrenci görev alabilir, yılda 40 araştırma projesi için destek sağlanır. Proje destek süresi en az 6, en çok 12 ay olabilir. Projenin araştırma projesi niteliğinde olması gerekir. Bu proje desteği kapsamında, araştırmanın ihtiyaç duyduğu sadece sarf malzemesi, alet ve hizmet alımı maliyetleri karşılanır. Projeden bilgisayar, yazıcı, kırtasiye ve seyahat giderleri karşılanmaz.
Proje Adı Max. verilebilecek bütçe (TL)
Lisans Öğrenci Araştırma Projesi 2.500 TL

 

Gizlilik Politikamız
© TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ