TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
GENEL BAKIŞ

Teknoloji fakülteleri,  Türkiye de yeni bir fakülte modelidir ve bu kararla birlikte yirmi bir adet Teknoloji fakültesi kurulmuştur. Endüstrinin ihtiyaç duyduğu uygulama becerisi yüksek mühendisler yetiştirmek üzere kurulmuş olan Teknoloji Fakülteleri bünyesinde mühendislik bölümleri bulunmaktadır. Mühendislik müfredatı, öğrencilerinin “Mühendislik”  unvanını ifade edebilecekleri şekilde eğitecek ve öğretim kadrosunu da bu doğrultuda düzenlenmiştir.. Diğer mühendislik fakültelerinin müfredatlarından farklı bir yapıya sahip olan Teknoloji fakültesi, öğrencilerinin uygulama becerilerini geliştirmesine ve pratik bilgilerinin artmasına yönelik bir misyon belirleyip, o doğrultuda bir çalışma sistemini benimsemektedir. Teorik dersler açısından ise diğer mühendislik bölümlerine eşdeğer bir müfredata sahip olup, uygulama becerisi ve pratik bilgi edinme amacına sahip olan mühendislik müfredatında, Teknoloji fakültesi öğrencileri; yaz dönemlerinde yetmiş iki (72) günlük endüstri stajı ve ayrıca bir yarıyıl da (7. Yarıyıl) işletmede mesleki eğitim görmektedirler. Mühendislik Teknoloji Fakültesi mezunlarının diplomalarının da “… Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur.” ibaresi yer almakta ve Teknoloji Fakültesi mezunu mühendisler de Türkiye Mimar ve Mühendisler Odaları Birliğine bağlı mühendis odalarına üye olabilmektedirler. Teknoloji Fakültesi mühendislik bölümleri mezunlarının, lisansüstü (Yüksek Lisans+Doktora) eğitimleri mühendislik fakültelerinde olduğu gibi düzenlenmektedir.

Gizlilik Politikamız
© TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ