TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
GENEL BAKIŞ
Teknoloji fakülteleri Türkiye'de yeni bir fakülte modelidir, ve bu kararla birlikte yirmi bir adet Teknoloji fakültesi kurulmuştur. Endüstrinin ihtiyaç duyduğu uygulama becerisi yüksek mühendisler yetiştirmek üzere kurulmuş olan Teknoloji Fakülteleri bünyesinde mühendislik bölümleri bulunmaktadır. Mühendislik müfredatı, öğrencileri “Mühendislik”  unvanını ifade edebilecekleri şekilde eğitmekte ve öğretim kadrosu da bu doğrultuda düzenlenmiştir. Diğer mühendislik fakültelerinin müfredatlarından farklı bir yapıya sahip olan Teknoloji fakültesi, öğrencilerinin uygulama becerilerini geliştirmesine ve pratik bilgilerinin artmasına yönelik bir misyon belirleyip, o doğrultuda bir çalışma sistemini benimsemektedir. Teorik dersler açısından ise diğer mühendislik bölümlerine eşdeğer bir müfredata sahip olup, uygulama becerisi ve pratik bilgi edinme amacına sahip olan mühendislik müfredatına sahip olan Teknoloji fakültesinde öğrenciler yaz dönemlerinde yetmiş iki (72) günlük endüstri stajı ve ayrıca bir yarıyıl da (8. Yarıyıl) işletmede mesleki eğitim görmektedirler. Mühendislik Teknoloji Fakültesi mezunlarının diplomalarının da “… Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur.” ibaresi yer almakta ve Teknoloji Fakültesi mezunu mühendisler de Türkiye Mimar ve Mühendisler Odaları Birliğine bağlı mühendis odalarına üye olabilmektedirler. Teknoloji Fakültesi mühendislik bölümleri mezunlarının, lisansüstü (Yüksek Lisans+Doktora) eğitimleri mühendislik fakültelerinde olduğu gibi düzenlenmektedir.
Gizlilik Politikamız
© TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ