TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
LİSANS ÖĞRENİMİ

Teknoloji Fakülteleri Endüstrinin ihtiyaç duyduğu uygulama becerisi yüksek mühendisler yetiştirmek ve mesleki teknik ortaöğretime vasıflı öğretmen yetiştirmek üzere kurulmuştur. Bu yönüyle, mühendislik eğitimi için gerekli olan teorik dersler açısından en az diğer mühendislik Fakültelerinde verilen dersler verilmektedir. Müfredatta yer alan dersler uygulama ile desteklenmektedir. Diğer bir yandan öğrenciler 2 adet yaz stajlarına ilave olarak, 8 yarıyıllık mühendislik eğitiminin 6. veya 7. yarıyılını sektöründe lider, örnek, yönlendirici, Ar-Ge ve eğitim altyapılarını oluşturmuş firmalarda “işyeri eğitimi” adi altında, müfredatı planlanmış bir program ile inturn mühendis olarak geçireceklerdir. İşyeri eğitiminin, öğrencilerin mezun olmadan sektörü, yapacakları isleri ve is ortamlarını tanımalarını sağlayacağı ayrıca, uzmanlaşacakları alanlara karar vermelerinde yardımcı olacağı düşünülmektedir. Başka bir açıdan her bölümün kontenjanının üçte biri MTOK(Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları) mezunlarından Teknoloji Fakültesini tercih etmek isteyen öğrenciler için ayrılmaktadır. Bu öğrencilerimiz iki yarıyıllık bilimsel hazırlık sonrası mühendislik müfredatına başlatılmaktadırlar. Böylece mesleki ve teknik eğitimin altyapısına da önemli ölçüde destek verilmiş olunmaktadır.

Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi de 2011-2012 eğitim öğretim yılında, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Metalürji Ve Malzeme Mühendisliği bölümleriyle kurulmuştur. Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği ve Makine Mühendisliği bölümleri 1. ve 2. öğretim programlarıyla açık olup, ÖSYM'nin MF-4 puanı ile öğrenci almaktadırlar. Bölüm müfredatları 8 yarıyıllık, ulusal ve uluslararası akreditasyonlu (ABET ve MÜDEK) mühendislik fakültelerindeki bölümlerin müfredatına eşdeğer olarak ve 240 AKTS kredilik dersler ile yapılandırılmıştır. Müfredatta bir yarıyıl işyeri eğitimi dışında iki yaz dönemine dağıtılan 60 işgünü süreli staj programı da bulunmaktadır. Öğrenciler koşulları sağladıkları durumda isterlerse ERASMUS ve MEVLANA programıyla yurtdışındaki, FARABI programıyla yurtiçindeki denk ve anlaşmalı üniversitelere 1 veya 2 yarıyıl giderek eğitimlerini SÜ dışında da sürdürebilirler.

 

Gizlilik Politikamız
© TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ