TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ
 
1- Fakültemiz Yönetim Kurulunun 13.11.2018 tarih ve 2018/288 sayılı kararı ile, Fakültemiz öğrencileri intibak müracaatlarım eğitim öğretim yılının veya yarıyılının akademik takviminin başladığı tarihten itibaren en geç 3 hafta içerisinde şahsen yada resmi vekilleri aracılığı ile daha önce görmüş olduğu derslere ait onaylı transkript ve ders içeriklerini, muafiyet dilekçesiyle birlikte öğrenci işlerine teslim eder.
 
2- Öğrenci İşleri bu belgeleri resmi yazıyla, ilgili bölümlere iletir.
 
3- Bölüm İntibak Komisyonu, evrakların bölüme ulaşma tarihinden itibaren Muafiyet ve İntibak Yönergesi 6/c maddesi gereğince 2 hafta içinde gerekli incelemeleri yaparak intibak raporunu Dekanlığa iletir.
 
4- Fakülte Yönetim Kurulu tarafından değerlendirme yapılarak karara bağlanır ve öğrencilerin intibakları ilgili yarıyıla yapılır. Alınan kararlar öğrenciye tebliğ edilmek üzere Öğrenci işlerine, sisteme işlenmek üzere ilgili dekan yardımcısına gönderilir.
 
5- Öğrenci işleri bu raporları bekletmeden öğrencilere tebliğ eder.
 
6- Yapılan intibak sonucunda bir eksiklik veya hata var ise, öğrenci, Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesinin 6/c Maddesi gereğince, 1 hafta içinde intibakına itiraz edebilir.
 
7- Bu süreler sonunda, Tamamlanmış olan muafiyet/intibak işlemleri, öğrencinin yeniden muafiyet talepleri, Muafiyet ve İntibak İşlemeleri Yönergesinin 5/b maddesi gereğince kabul edilmez.
 
8- Muafiyet için müracaat eden öğrencilerden kayıtlı oldukları sınıfın derslerine devam ederken intibak kararı ile öğrenci kayıtlı olduğu sınıftan, bir üst sınıfa intibak ettirildiğinde, öğrencinin üst sınıftan alacağı derslerin devam zorunluluğu, Yönetim Kurulu Kararının tarihinden itibaren başlar.
 
NOT  : Muaf olunan derslerin toplam AKTS kredisi, 0-30 arasında ise öğrenci 1.sınıfa, 31-60 arasında ise 2.sınıfa, 61-90 arasında ise 3. sınıfa, 91 ve üstü ise 4.sınıfa intibak ettirilir.
Gizlilik Politikamız
© TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ