TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
ÖĞRENCİ İŞLERİ DUYURULAR

Üniversitemiz Senatosunun 23/11/2018 tarihli ve 17 sayılı kararının 2018-449 sayılı kararı :

KARAR 2018-449 Üniversitemiz Teknoloji Fakültesi Dekanlığının, ders müfredatına ilişkin 21/11/2018 tarih ve 27042907-100/E.l 13959 sayılı yazısı ve eki görüşüldü. Yapılan görüşme sonunda; Üniversitemiz Teknoloji Fakültesinde 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren yeni kayıt yaptıran ve 1. sınıftan ilk defa ders alacak öğrencilerin yeni müfredata; 2, 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin ise eski müfredata tabi olmalarının uygun olduğuna oybirliği ile karar verildi.

Gizlilik Politikamız
© TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ