TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
YATAY GEÇİŞ

Selçuk Üniversitesi Kurum (Üniversite) İçi Yatay Geçiş Uygulama İlkeleri

İntibak ile ilgili senato kararı

Üniversitelerin bir fakülte veya bölümünden başka bir üniversitenin ayni fakülte veya bölümüne yapılan geçişlere yatay geçiş denir. Kurum içi yatay geçişler ise; dâhil olduğumuz üniversitenin farklı fakülteleri arasındaki geçişler ya da dâhili olduğumuz fakültede de bulunduğumuz bölümden başka bölümlere geçişler olarak adlandırılabilir. 

Yatay geçiş yapabilmek için bazı kuralları yerine getirmek gerekmektedir. Bunları madde halinde sıralamak gerekirse;

1. Yatay geçişler ancak eşdeğer eğitim programları uygulayan yükseköğretim kurumlarında ders yılı başında yarıyıl sistemi uygulananlarda yarıyıl başında ve dersler başlamadan önce geçiş için başvurulan fakülte ve yüksekokulların yönetim kurullarının kararıyla yapılır. Müracaatlar ders yılı başlangıcından 10 gün öncesine kadar yapılabilir.

2. Geçişler fakülteler ve yüksekokullarca tespit edilen kontenjanlara bağlı olarak yapılır.

3. Yükseköğretim kurumlarının ilk sınıfına veya ilk yarıyılına geçiş yapılamaz. (Açık öğretim ve ekstern öğretimlerde geçiş yapılamaz.)

4. Geçiş yapacak adayların ayrıldığı kurumlardaki bütün sınavları başarması ve geçer not ortalamasının en az gireceği sınıf ortalamasının %60 veya eşdeğer olması. Kamu kurumlarındaki çalışanların 25 yaşını geçmemiş çocukları son sınıf hariç üniversiteye giriş puanı geçeceği eş değer programın en düşük puandan daha yüksek olmak şartı ile tayin oldukları yere geçiş yapabilirler.

5. Geçiş başvurularının kontenjanı aşması durumunda adayların basari yüzdesine göre sıralama yapılır ve en basarili öğrenciden başlanarak kontenjan sayısınca öğrenci alınır.

6. Ayni üniversite içinde fakülte, yüksek okul ve bölümler arasındaki geçişler üniversite yönetim kurumlarınca belirlenen esaslara göre yapılır.

7. Yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarına geçiş için, öğrencinin yabancı ülke yükseköğretim kurumunca, yabancı dil hazırlık sınıfı hariç en az bir yıl okumuş, yılsonu sınavlarını basari ile vermiş ve diğer şartları yerine getirmiş olması gerekir.

8. Teknoloji fakültesinin mühendislik bölümlerinin kendi aralarında yatay geçişler yapılabileceği gibi, mühendislik fakültelerinin mühendislik bölümleri ile teknoloji fakültesinin mühendislik bölümleri/programları arasında yatay geçişler yapılabilir.

Üniversitemizde kurum içi yatay geçiş yapabilmek için bazı evrakları eksiksiz olarak tamamlamak gerekmektedir. Bu belgelerden birinin eksik olması halinde başvuru geçersiz sayılmaktadır. Bu belgeler aşağıda maddeler halinde verilmiştir.

1. Not Belgesi (Başvuran Öğrencinin Ayrılacağı Yükseköğretim Kurumundan Alacağı " İzlediği Bütün Dersleri ve Bu Derslerden Aldığı Notları ve Genel Ağırlıklı Not Ortalamasını Gösteren Resmi Onaylı Belgenin Asli")

2. Öğrencinin Aldığı Derslere Ait Müfredat İçerikli Belge

3. Öğrencinin Yatay Geçiş Yapacağı Programı Belirten Başvuru Dilekçesi

4. Disiplin Cezası Almadığına Dair Belge

5. ÖSYM Sonuç Kartının Fotokopisi

NOT: İstenen belgeleri eksik olan öğrencilerin müracaatları kabul edilmez. Başvurular elden veya posta yolu ile yapılabilir (Postadaki gecikme ve kaybolmalar dikkate alınmayacaktır)

Adres: Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubat Kampüsü Selçuklu Teknoloji Fakültesi Dekanlığı Öğrenci İsleri Bürosu  Posta Kodu:42079 Selçuklu/KONYA

Telefon: 0332 223 333 73

 

Gizlilik Politikamız
© TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ