TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
BİLİMSEL HAZIRLIK KİMYA DERSİ MÜFREDATI

BİLİMSEL HAZIRLIK KİMYA DERSİ HAFTA KONU DAĞILIMLARI

BİLİMSEL HAZIRLIK KİMYA GÜZ DÖNEMİ

1.Hafta

Madde ve Kimya

2. Hafta

Elementler, Karışımlar, Semboller ve Formüller

3. Hafta

Mol Kavramı ve Kimyasal Bileşikler, Kimyasal Bileşiklerin Bileşimi

4. Hafta

Kimyasal Eşitliklerin Denkleştirilmesi, Kimyasal Eşitlikler ve Stokiyometri

5. Hafta

Kimyasal Tepkimelerde Sınırlayıcı Reaktifin Belirlenmesi,

6. Hafta

Atomlar ve Atom Kuramı, Atom Yapısı

7. Hafta

Periyodik Tablo ve  Elektron Dağılımları

8. Hafta

Atom Büyüklükleri, Elektronegativite, Elektron İlgisi

9. Hafta

Bağların Sınıflandırılması, İyonik Bağlanma, Kovalent Bağlanma,Metalik Bağlanma ve Koordinatif Kovalent Bağlanma

10. Hafta

Gaz Basıncı, Basit Gaz Yasaları, İdeal Gaz Denklemi ve Genel Gaz Denklemi

11. Hafta

İdeal Gaz Denkleminin Uygulamaları, Kimyasal Tepkimelerde Gazlar

12. Hafta

Gaz Karışımları ve Kısmi Basınçlar, Gazların Kinetik ve Molekül Kuramı, Gazların Kinetik ve Molekül Kuramına Bağlı Gaz Özellikleri, Gerçek gazlar

13. Hafta

Sıvılar  ve Moleküller Arası Kuvvetler

14. Hafta

Katılar ve Moleküller Arası Kuvvetler

 

BİLİMSEL HAZIRLIK KİMYA BAHAR DÖNEMİ

1.Hafta

Çözeltiler ve Fiziksel Özellikleri

2. Hafta

Çözelti Derişimleri ,Kütle %, Hacim % ; ppm, Mol Kesri, Molalite , Molalite ve Normalite

3. Hafta

Elektrolit Olmayan Çözeltilerde Donma Noktası Alçalması ve Kaynama Noktası Yükselmesi, Elektrolit Çözeltiler

4. Hafta

Asitler- Bazlar, Arrhenius , Lowry-Brønsted  ve Lewis Asit-Baz Kuramı

5. Hafta

Suyun İyonlaşması  kimyasal denge ve pH

6. Hafta

Kuvvetli Asitler ve Bazlar, Zayıf Asitler ve Bazlar, Zayıf Asitler ve Bazlar ile İlgili Örnekler

7. Hafta

Asit ve Baz Özelliği Gösteren İyonlar, Asit-Baz Denge Hesaplamaları

8. Hafta

Asit-Baz Karışımları, Titrasyon

9. Hafta

Elekrokimya ve Piller

10. Hafta

Elektrokimya ve Elektroliz

11. Hafta

Organik Kimya nedir, Hidrokarbonlar, Alkanlar, Alkenler ve Alkinler 

12. Hafta

Alkil halojenler, Alkoler, Eterler ve Aromatik Bileşikler 

13. Hafta

Aldehit ve Ketonlar

14. Hafta

Karboksilik Asitler, Esterler ve Aminler

 

 

 

Gizlilik Politikamız
© TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ