TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
BİLİMSEL HAZIRLIK FİZİK DERSİ MÜFREDATI

BİLİMSEL HAZIRLIK FİZİK DERSİ HAFTA KONU DAĞILIMLARI

BİLİMSEL HAZIRLIK FİZİK GÜZ DÖNEMİ

1.Hafta

Fizik nedir?, Fiziğin Kapsam ve amaçları, Fiziğin teknolojiye katkıları ve uygulama alanları

2. Hafta

Fizikte skaler ve vektörel nicelikler, İki Vektörün eşitliği, Bir vektörün negatifi, Vektörlerin taşınması, Vektörlerin toplanması, Vektörlerin çıkarılması, uygulamalar

3. Hafta

Vektörlerin iki boyutta ve üç boyutta gösterilmesi, toplama ve çıkarma işlemi örnekleri, vektörler arasında skaler ve vektörel çarpım uygulamaları

4. Hafta

Hareket, yer değiştirme, ortalama ve ani hız, ortalama ve ani ivme, düzgün doğrusal (sabit hızlı) hareket, uygulamalar

5. Hafta

Sabit ivmeli hareket, bir boyutta sabit ivmeli hareket, iki boyutta sabit ivmeli hareket, bağıl hareket, akıntı problemleri, uygulamalar

6. Hafta

Yeryüzünde hareket, serbest düşme hareketi, aşağıdan yukarıya düşey atış, yukarıdan aşağıya düşey atış, uygulamalar

7. Hafta

Yatay atış, eğik atış ve yeryüzünde hareket uygulamaları

8. Hafta

Dairesel hareket, merkezcil ve teğetsel ivme, ortalama ivme, yatay düzlemde düzgün dairesel hareket, uygulamalar

9. Hafta

Düşey düzlemde düzgün dairesel hareket, ray sisteminde dairesel hareket, Silindir içersinde dönen cismin dairesel hareketi, virajlarda dönen cisimlere etkiyen kuvvetler, uygulamalar

10. Hafta

Dirençli ortamlarda hareket, hız ile orantılı direnç kuvveti, hızın karesiyle orantılı direnç kuvveti, Hava direnci, uygulamalar

11. Hafta

Newton’un evrensel çekim kanunları, Kepler kanunları, Çekim ivmesi,

Uyduların dolanma hızları, uygulamalar

12. Hafta

Harmonik hareket, Basit harmonik hareket, Hız denklemi, ivme denklemi, kuvvet denklemi, Yay sarkacı, yayların harmonik hareketi, yayların bağlanması, uygulamalar

13. Hafta

Newton’un Hareket Kanunları (Dinamik), Newton’un 1. Kanunu, Newton’un 2. Kanunu, Newton’un 3. Kanunu, uygulamalar

14. Hafta

Sürtünme kuvveti, sürtünme yasaları, sürtünmeli sistemlerde dinamik uygulamaları, Dinamiğin dairesel hareket uygulamaları, Eylemsizlik kuvveti

 

BİLİMSEL HAZIRLIK FİZİK BAHAR DÖNEMİ

1.Hafta

İş ve Enerji, kinetik enerji, potansiyel enerji, sürtünme kuvvetine karşı yapılan iş, uygulamalar,

2. Hafta

Güç ve verim, enerjinin korunumu, sürtünmeden dolayı ısıya dönüşen enerji, Yayın depoladığı enerji, yaydaki mekanik enerji dönüşümü, uygulamalar

3. Hafta

Dönen bir cismin enerjisi, Eistein'e göre enerji, Durgun kütle enerjisi, Genel çekim potansiyel enerji, Kurtulma enerjisi, Bağlanma enerjisi, uygulamalar

4. Hafta

İtme ve momentum, İtme, momentum değişimi, Momentumun korunumu, uygulamalar

5. Hafta

Çarpışmalar, çarpışma çeşitleri, Esnek ve esnek olmayan çarpışmalar, uygulamalar

6. Hafta

Merkezi ve merkezi olmayan çarpışmalar, patlamalar, roketler, top ve silahların geri tepmeleri, uygulamalar

7. Hafta

Elektrik ve elektriğin Fizikteki önemi, Elektriksel yük, Elektrik yükünün özellikleri, Elektriklenme ve çeşitleri, uygulamalar

8. Hafta

Coulomb kanunu, Elektriksel kuvvet ve özellikleri, Uygulamalar

9. Hafta

Elektrik alan, Elektrik alan çizgileri, yüklü bir iletken kürenin elektrik alanı, uygulamalar

10. Hafta

Paralel levhalar, Düzgün bir elektrik alanda yüklü parçacıkların hareketi, uygulamalar

11. Hafta

Elektriksel Potansiyel, Bir nokta yükün potansiyeli, yüklü cisimler arasındaki elektriksel potansiyel enerji ve iş, uygulamalar

12. Hafta

Elektrik akımı, Direnç, Ohm yasası, Dirençlerin bağlanması, uygulamalar

13. Hafta

Kondansatörler, sığa, Düzlem kondansatörlerin sığası, Küresel kondansatörlerin sığası, Bir kondansatörün yükü, uygulamalar

14. Hafta

Bir kondansatörün enerjisi, kondansatörlerin bağlanması, Dielektrik kondansatörler, Kondansatörlerin dolması ve boşalması, uygulamalar

 

 

Gizlilik Politikamız
© TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ