FACULTY OF TECHNOLOGY
COMPUTER ENGINEERING
ADAPTATİON COMMİSİON DECİSİONS
T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
İNTİBAK KARARLARI
Dokuman No TF-BM-İK-03
Revizyon Tarihi 26.09.2016
Revizyon No 04
Toplam Sayfa 04

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Güz Döneminden itibaren geçerli olmak üzere bu intibak kararları bölüm kurulumuzca uygun görülmüştür.
1. DÖNEM (GÜZ DÖNEMİ)
 1. 3301702 kodlu Türk Dili-1 dersi 7. Yarıyıldan kaldırılarak 1. yarıyıla alınmıştır. 1. Yarıyıldaki Türk Dili-1 dersinin yeni kodu 3301103 olmuştur. 7. Yarıyıldaki Türk Dili-1 dersinden başarısız olanlar 1. Yarıyıldaki Türk Dili-1 dersini alacaklardır. Bu dersi daha önce almamış olan 2, 3 ve 4. sınıftaki öğrenciler bu dersi alacaklardır.
 2. 3301701 kodlu Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-1 dersi 7. Yarıyıldan kaldırılarak 1. yarıyıla alınmıştır. 1. Yarıyıldaki Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-1 dersinin yeni kodu 3301104 olmuştur. 7. Yarıyıldaki Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-1 den başarısız olanlar 1. Yarıyıldaki Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-1 dersini alacaklardır. Bu dersi daha önce almamış olan 2, 3 ve 4. sınıftaki öğrenciler bu dersi alacaklardır.
 3. 3301703 kodlu Yabancı Dil-1 dersi 7. Yarıyıldan kaldırılarak 1. yarıyıla alınmıştır. 1. Yarıyıldaki Yabancı Dil-1 dersinin yeni kodu 3301105 olmuştur. 7. Yarıyıldaki Yabancı Dil-1 den başarısız olanlar 1. Yarıyıldaki Yabancı Dil-1 dersini alacaklardır. Bu dersi daha önce almamış olan 2, 3 ve 4. sınıftaki öğrenciler bu dersi alacaklardır.
 4. 3301108 kodlu Algoritmalar dersinin ismi Algoritmalar ve Programlamaya Giriş olarak değiştirilmiştir. Bu dersten başarısız olan öğrenciler aynı 3301108 kodlu Algoritmalar ve Programlamaya Giriş dersini alacaklardır.
 5. 3301109 kodlu Programlamaya Giriş dersi 3301108 kodlu Algoritmalar dersi ile birleştirilmiştir. 3301109 kodlu Programlamaya Giriş dersinden başarısız olan öğrencilere ara sınav, genel sınav ve ek genel sınav hakkı verilecektir..
 6. 3301110 kodlu 1. Yarıyıldaki Teknoloji Tarihi dersi kaldırılarak 8. Yarıyıla Sosyal Seçmeli Ders olarak konulmuştur. 3301110 kodlu 1. Yarıyıldaki Teknoloji Tarihi dersinden başarısız olan öğrencilere ara sınav, genel sınav ve ek genel sınav hakkı verilecektir. 3301110 kodlu 1. Yarıyıldaki Teknoloji Tarihi dersinin yeni kodu 3301830 dur.
 7. 3301111 kodlu İş Sağlığı ve Güvenliği-1 dersi 1. Yarıyıla zorunlu ders olarak konulmuştur. 2016-2017 Eğitim Öğretim yılından itibaren 1. Sınıfa kayıt yaptıran bütün öğrenciler bu dersi alacaklardır. Fakat 2015-2016 Eğitim Öğretim yılı güz döneminde 1. Sınıfta okuyan öğrenciler bu dersi 2016-2017 Eğitim Öğretim yılı güz döneminde alacaklardır. 2015-2016 Eğitim Öğretim yılı güz döneminde 2, 3 ve 4. Sınıfta okuyan öğrencilerin bu dersi alma zorunluluğu yoktur.

2. DÖNEM (BAHAR DÖNEMİ)
 1. 3301802 kodlu Türk Dili-2 dersi 8. Yarıyıldan kaldırılarak 2. yarıyıla alınmıştır. 2. Yarıyıldaki Türk Dili-2 dersinin yeni kodu 3301203 olmuştur. 8. Yarıyıldaki Türk Dili-2 dersinden başarısız olanlar 2. Yarıyıldaki Türk Dili-2 dersini alacaklardır. Bu dersi daha önce almamış olan 2, 3 ve 4. Sınıftaki öğrenciler bu dersi alacaklardır.
 2. 3301801 kodlu Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-2 dersi 8. Yarıyıldan kaldırılarak 2. yarıyıla alınmıştır. 2. Yarıyıldaki Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-2 dersinin yeni kodu 3301204 olmuştur. 8. Yarıyıldaki Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-2 dersinden başarısız olanlar 2. Yarıyıldaki Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-2 dersini alacaklardır. Bu dersi daha önce almamış olan 2, 3 ve 4. Sınıftaki öğrenciler bu dersi alacaklardır.
 3. 3301803 kodlu Yabancı Dil-2 dersi 8. Yarıyıldan kaldırılarak 2. yarıyıla alınmıştır. 2. Yarıyıldaki Yabancı Dil-2 dersinin yeni kodu 3301205 olmuştur. 8. Yarıyıldaki Yabancı Dil-2 dersinden başarısız olanlar 2. Yarıyıldaki Yabancı Dil-2 dersini alacaklardır. Bu dersi daha önce almamış olan 2, 3 ve 4. sınıftaki öğrenciler bu dersi alacaklardır.
 4. 3301206 kodlu 2. Yarıyıldaki Bilgisayar Donanımı dersi kaldırılarak 5. Yarıyıla Teknik Seçmeli Ders olarak konulmuştur. Bu dersin yeni kodu 3301516 dır. 3301206 kodlu 2. Yarıyıldaki Bilgisayar Donanımı dersinden başarısız olan öğrencilere ara sınav, genel sınav ve ek genel sınav hakkı verilecektir.
 5. 3301211 kodlu 2. Yarıyıldaki Grafik Animasyon dersi kaldırılmıştır. 3301211 kodlu 2. Yarıyıldaki Grafik Animasyon dersinden başarısız olan öğrencilere ara sınav, genel sınav ve ek genel sınav hakkı verilecektir.
 6. 3301212 kodlu İş Sağlığı ve Güvenliği-2 dersi 2. Yarıyıla zorunlu ders olarak konulmuştur. 2016-2017 Eğitim Öğretim yılından itibaren 1. Sınıfa kayıt yaptıran bütün öğrenciler bu dersi alacaklardır. Fakat 2015-2016 Eğitim Öğretim yılı güz döneminde 1. Sınıfta okuyan öğrenciler bu dersi 2016-2017 Eğitim Öğretim yılı güz döneminde alacaklardır. 2015-2016 Eğitim Öğretim yılı güz döneminde 2, 3 ve 4. Sınıfta okuyan öğrencilerin bu dersi alma zorunluluğu yoktur.
 7. 3301230 kodlu 2. Yarıyıldaki Oryantasyon Eğitimi dersi kaldırılmıştır.

3. DÖNEM (GÜZ DÖNEMİ)
 1. 3301304 kodlu İşletim Sistemleri-1 dersinin adı kodu aynı kalmak üzere İşletim Sistemleri olarak değiştirilmiştir. İşletim Sistemleri-1 dersinden başarısız olan öğrenciler İşletim Sistemleri dersini alacaktır.
 2. 3301306 kodlu Ön Lisans Araştırma Projesi-1 dersinin adı, kodu aynı kalmak üzere Proje Tabanlı Öğrenme olarak değiştirilmiştir. Ön Lisans Araştırma Projesi-1 dersinden başarısız olan öğrenciler Proje Tabanlı Öğrenme dersini alacaktır.
 3. 3301308 kodlu Bilgisayar Aritmetiği ve Otomata Teorisi (Seçmeli) dersi 3. Yarıyıldan kaldırılarak 6. yarıyıla 3301606 kodlu Otomata Teorisi ve Biçimsel Diller zorunlu ders olarak konulmuştur. 3301308 kodlu 3. Yarıyıldaki Bilgisayar Aritmetiği ve Otomata Teorisi (Seçmeli) dersinden başarısız olan öğrencilere ara sınav, genel sınav ve ek genel sınav hakkı verilecektir.
 4. 3301307 kodlu Elektronik Devre Elemanları ve Ölçme dersi zorunlu ders olarak 3. Yarıyıla konulmuştur.

4. DÖNEM (BAHAR DÖNEMİ)
 1. 3301401 kodlu Sayısal Yöntemler dersinin adı kodu aynı kalmak üzere Mühendislik Matematiği olarak değiştirilmiştir. Sayısal Yöntemler dersinden başarısız olan öğrenciler Mühendislik Matematiği dersini alacaktır.
 2. 3301405 kodlu Ön Lisans Araştırma Projesi-2 dersinin adı kodu aynı kalmak üzere Proje Yönetimi olarak değiştirilmiştir. Ön Lisans Araştırma Projesi-2 dersinden başarısız olan öğrenciler Proje Yönetimi dersini alacaktır.
 3. 3301430 kodlu 4. Yarıyıldaki Atelye Uygulamaları 1 dersi kodu aynı kalmak üzere seçmeli ders olarak değiştirilmiştir. Bu dersten başarısız olan öğrenciler aynı kodlu ve aynı dönemde Atelye Uygulamaları 1 dersini alacaklardır.
 4. 3301406 kodlu İşletim Sistemleri-2 (Seçmeli) dersi 4. Yarıyıldan kaldırılarak 6. yarıyıla 3301615 kodlu İşletim Sistemleri Yönetimi (Seçmeli) dersi olarak konulmuştur. 3301406 kodlu 4. Yarıyıldaki İşletim Sistemleri-2 (Seçmeli) dersinden başarısız olan öğrencilere ara sınav, genel sınav ve ek genel sınav hakkı verilecektir.
 5. 3301408 kodlu Bilgisayar Grafikleri (Seçmeli) dersi 4. Yarıyıldan kaldırılarak 8. yarıyıla 3301817 kodlu Bilgisayar Grafikleri (Seçmeli) dersi olarak alınmıştır. 3301408 kodlu 4. Yarıyıldaki Bilgisayar Grafikleri (Seçmeli) dersinden başarısız olan öğrencilere ara sınav, genel sınav ve ek genel sınav hakkı verilecektir.

5. DÖNEM (GÜZ DÖNEMİ)
 1. 3301501 kodlu Mikroişlemciler dersinin ismi Mikroişlemciler ve Mikrodenetleyiciler olarak değiştirilmiştir. Bu dersten başarısız olan öğrenciler aynı 3301501 kodlu Mikroişlemciler ve Mikrodenetleyiciler dersini alacaklardır.
 2. 3301503 kodlu 5. Yarıyıldaki Web Tasarımı dersi kodu aynı kalmak üzere 5. Yarıyıla Teknik Seçmeli Ders olarak değiştirilmiştir. 3301503 kodlu 5. Yarıyıldaki Web Tasarımı dersinden başarısız olan öğrencilere ara sınav, genel sınav ve ek genel sınav hakkı verilecektir.
 3. 3301504 kodlu Bilgisayar Ağları dersinin ismi Veri Haberleşmesi ve Ağlar olarak değiştirilmiştir. Bu dersten başarısız olan öğrenciler aynı 3301504 kodlu Veri Haberleşmesi ve Ağlar dersini alacaklardır.
 4. 3301505 kodlu Lisans Araştırma Projesi-1 dersinin adı kodu aynı kalmak üzere Yazılım Projesi olarak değiştirilmiştir. Lisans Araştırma Projesi-1 dersinden başarısız olan öğrenciler Yazılım Projesi dersini alacaktır.
 5. 3301540 kodlu Staj 1 dersi zorunlu ders olarak 5. Yarıyıla konulmuştur.

6. DÖNEM (BAHAR DÖNEMİ)
 1. 3301601 kodlu 6. Yarıyıldaki Mikrobilgisayarlı Sistem Tasarımı dersi kodu aynı kalmak üzere 6. Yarıyıla Teknik Seçmeli Ders olarak değiştirilmiştir. 3301601 kodlu 6. Yarıyıldaki Mikrobilgisayarlı Sistem Tasarımı dersinden başarısız olan öğrencilere ara sınav, genel sınav ve ek genel sınav hakkı verilecektir.
 2. 3301602 kodlu Yapay Zeka ve Uygulamaları dersinin ismi Yapay Zeka olarak değiştirilmiştir. Bu dersten başarısız olan öğrenciler aynı 3301602 kodlu Yapay Zeka dersini alacaklardır.
 3. 3301603 kodlu Yazılım Mühendisliği dersi 6. Yarıyıldan kaldırılarak 4. yarıyıla 3301407 kodlu Yazılım Mühendisliği dersi olarak alınmıştır.
  1. 3301603 kodlu Yazılım Mühendisliği dersinden başarısız olanlar 4. Yarıyıldaki 3301407 kodlu Yazılım Mühendisliği dersini alacaklardır.
  2. Sadece 2016-2017 Eğitim Öğretim yılında 3. Sınıfta okuyan öğrenciler de 4. Yarıyıldaki 3301407 kodlu Yazılım Mühendisliği dersini alacaklardır.
 4. 3301605 kodlu Lisans Araştırma Projesi-2 dersinin adı kodu aynı kalmak üzere Donanım Projesi olarak değiştirilmiştir. Lisans Araştırma Projesi-2 dersinden başarısız olan öğrenciler Donanım Projesi dersini alacaktır.
 5. 3301621 kodlu Mühendislik Ekonomisi (Sosyal Seçmeli) dersi 6. Yarıyıldan kaldırılarak 7. ve 8. yarıyıla 3301833 kodlu Mühendislik Ekonomisi (Sosyal Seçmeli) dersi olarak alınmıştır. 3301621 kodlu 6. Yarıyıldaki Mühendislik Ekonomisi (Sosyal Seçmeli) dersinden başarısız olan öğrencilere ara sınav, genel sınav ve ek genel sınav hakkı verilecektir.
 6. 3301630 kodlu 6. Yarıyıldaki zorunlu Atelye Uygulamaları 2 dersi aynı döneme aynı ders kodu ile Teknik Seçmeli Ders olarak konulmuştur.

7. DÖNEM (GÜZ DÖNEMİ)
 1. 3301704 kodlu Bitirme Projesi-1 dersi kaldırılmıştır. Bu dersten başarısız olanlar 7. ve 8. dönemlerde açılacak olan 3301804 kodlu Bitirme Projesi dersini alacaklardır.
 2. 3301705 kodlu İşyeri Eğitimi dersinin AKTS kredisi 12’ den 26’ ye çıkarılmıştır.
 3. 3301706 kodlu Staj dersinin adı kodu aynı kalmak üzere Staj 2 olarak değiştirilmiştir. Staj 2 dersinin AKTS kredisi 8’den 4’e düşürülmüştür. Staj dersinden başarısız olan öğrenciler Staj 2 ve 3301540 kodlu Staj 1 derslerini alacaklardır.

8. DÖNEM (BAHAR DÖNEMİ)
 1. 3301804 kodlu Bitirme Projesi-2 dersinin adı Bitirme Projesi olarak değiştirilmiştir. Bu dersten başarısız olanlar 7. ve 8. dönemlerde açılacak olan 3301804 kodlu Bitirme Projesi dersini alacaklardır.
 2. 3301805 kodlu Bilgisayar Mimarisi ve Organizasyonu dersi 8. Yarıyıldan kaldırılarak 5. yarıyıla 3301507 kodlu Bilgisayar Mimarisi ve Organizasyonu dersi olarak alınmıştır. 3301805 kodlu Bilgisayar Mimarisi ve Organizasyonu dersinden başarısız olanlar 5. yarıyıldaki 3301507 kodlu Bilgisayar Mimarisi ve Organizasyonu dersini alacaklardır.
 3. 3301806 kodlu Mobil Programlama dersi 8. Yarıyıldan kaldırılarak 4. yarıyıla 3301409 kodlu Mobil Programlama dersi olarak alınmıştır. 3301806 kodlu 8. Yarıyıldaki Mobil Programlama dersinden başarısız olan öğrencilere ara sınav, genel sınav ve ek genel sınav hakkı verilecektir.
 4. 3301807 kodlu Görüntü İşleme dersi 8. Yarıyıldan kaldırılarak 6. yarıyıla 3301607 kodlu Görüntü İşleme dersi olarak alınmıştır. 3301807 kodlu 8. Yarıyıldaki Görüntü İşleme dersinden başarısız olan öğrencilere ara sınav, genel sınav ve ek genel sınav hakkı verilecektir.

  NOT:
 • Yukarıda alınan kararlar İkinci Öğretim öğrencileri içinde aynen uygulanacaktır.
 • Dersten başarısız olmak: Dersin devam şartını yerine getirmemek veya ara sınav, genel sınav ve ek genel sınavların değerlendirilmesi sonucu geçerli notu alamayarak başarısızlıktan dolayı kalmak veya normal döneminde dersi daha önceden almamak demektir.
Gizlilik Politikamız
© TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ