TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
LİSANS DERS İÇERİKLERİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ DERS İÇERİKLERİ

PDF DOSYASI BU BAĞLANTIDAN İNDİRİLEBİLİR

 

1.YARIYIL

Dersin

Adı

Z/S

Teorik

Uyg.

Toplam

Kredi

AKTS

Kodu

3303101

Türk Dili-1

Zorunlu

2

0

2

2

2

3313101

Dil, Türk Dili, Türk Dilinin Tarihî Dönemleri, Günümüzdeki Türk Lehçelerinin Sınıflandırılması, Dünyada Türkler ve Türk Dili, Dünden Bugüne Türk Dilinin Yazımı, Ses ve Türkçede Sesler, Türkçenin Ses Özellikleri, Ses Olayları, Türkçenin Hece Yapısı, Vurgu, Yapım Ekleri, Çekim Ekleri, Yapıları Bakımından Kelimeler, Anlam ve Görevleri Bakımından Kelimeler, Kelime Grupları, Cümle ve Cümle Öğeleri, Cümle Çeşitleri, Cümle Tahlilleri, Kelime ve Anlam Bilimi, Kelime ve Sözlük Birimi, Sözlük ve Anlam Bilimi, Özel Adlar, Kavram ve Gösterge, Anlam Alanları, Kelimelerde Anlam İlişkileri, Metafor, Metonomi, Bağdaşmazlık, Anlam Değişmeleri, Cümlede Anlam, Yazım Kuralları, Noktalama İşaretleri

               

Dersin

Adı

Z/S

Teorik

Uyg.

Toplam

Kredi

AKTS

Kodu

3303102

Yabancı Dil-1

Zorunlu

2

0

2

2

3

3313102

Making an appointment, Making polite requests, Jobs and related words, Present simple and continuous, Places to go – to/at, Past simple to be, Making arrangements, School subjects, Past simple, School days (-y endings), Parts of the body, Past simple, Asking for things, Travel, going to, Sequencers, Food and drink, Countable and uncountable nouns, Listen and write, Plural words, Have to, The weather, Comperatives, Compass directions, Superlatives

               

Dersin

Adı

Z/S

Teorik

Uyg.

Toplam

Kredi

AKTS

Kodu

3303105

Matematik-1

Zorunlu

3

1

4

3,5

6

3313105

Fonksiyonlar, Limit ve Süreklilik, Türevin geometrik anlamı, Türev Kuralları ve Bazı özel fonksiyonların Türevleri, Diferansiyel ve Diferansiyel Yaklaşım, Maksimum-Minimum Problemleri, L’Hospital Kuralı, Asimptotlar ve Grafik Çizimi, Parametrik Denklemler ve Kutupsal Koordinatlar.

               

Dersin

Adı

Z/S

Teorik

Uyg.

Toplam

Kredi

AKTS

Kodu

3303108

Teknik Resim-1

Zorunlu

3

1

4

3,5

6

3313108

Teknik resme giriş, Çizim aletlerinin tanıtımı, Teknik yazı (çizgiler), Teknik resimde çizgilerin anlamı, Teknik resimde çizgiler-uygulamalar, İzdüşümü prensipleri, Görünüşler, Görünüşlerin boyutlandırma kuralları, Serbest el ile çizim çalışması, Yeterli görünüşlerin çıkartılması (e metodu), Verilen perspektiflerden faydalanarak yeterli görünüşlerin çıkartılması (e metodu), Verilen perspektiflerden faydalanarak a metoduna göre görünüşlerin çıkartılması, Yardımcı görünüşe sahip parçaların imalat resimler için gerekli görünüşlerin çıkartılması, Gerçek parçadan ölçü alınarak hem ölçü kabiliyetini geliştirmek hem de gerekli görünüşlerin çıkartılması, Gerekli görünüşler verilerek perspektifinin çizilmesi.

 

 

               

Dersin

Adı

Z/S

Teorik

Uyg.

Toplam

Kredi

AKTS

Kodu

3303109

İmalat Teknolojileri-1

Zorunlu

3

1

4

3,5

6

3313109

İmal usullerinin tanıtımı, Talaş kaldırma yöntemlerinin esası,Talaş kaldırma faktörlerinin etkileri ve analizi, El ile talaş kaldırma ve kesme işlemi, Ölçü ve kontrol aletleri ile uygulama örnekleri, Vargel ve planya işleminin özellikleri, Vargel ve planyada yapılan işler, Delik delme takımları, Delme ve havşa açma işlemleri, Kılavuz ve pafta ile vida açma işlemleri, Kesici takım malzemeleri ve kesici uçlar, Tornada iş bağlama araçları, Tornada delik delme ve delik işleme, Temel tornalama işlemleri, Tornada vida açma, Özel tornalama işlemleri,  Penslere bağlayarak tornalama, Tornada yay sarma, Kaçık merkezli parçaları tornalama, Temel frezeleme işlemleri, Frezelemede kullanılan kesici takımlar, Frezede iş bağlama araçları, Frezede düzlem yüzeyleri işleme, Frezede açısal yüzeyleri işleme, Frezede delik delme ve kanal açma, Atölye uygulamaları

               

Dersin

Adı

Z/S

Teorik

Uyg.

Toplam

Kredi

AKTS

Kodu

3303103

Atatürk İlkeleri ve İnkılâpları Tarihi -1

Zorunlu

2

0

2

2

2

3313103

Türk İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersini okumanın amacı ve o dönemi ilgilendiren kavramların tanımı, Osmanlı İmparatorluğunun yıkılış nedenleri ve yıkılışının nedenlerinin açıklanması, Osmanlı imparatorluğunda devletin yıkılmaması için yapılan yenileşme hareketleri ve izahı, Osmanlı İmparatorluğunda demokratikleşme ve cumhuriyete giden yol (Senedi İttifak, Tanzimat Fermanı, ıslahat Fermanı 1.ve II Meşrutiyet hareketleri), Osmanlı İmparatorluğunda meydan gelen düşünce akınları ve izahı (Osmanlıcılık, Türkçülük, İslamcılık, Batıcılık, Osmanlı tarihinde azınlıkların faaliyetleri özelliklede Ermeni meselesinin ortaya çıkışının ve bu güne olan yansımaları, Birinci Dünya savaşının çıkış nedenleri ve Osmanlı Devletinin savaşa katılışı, Mondros ateşkes anlaşması hükümlerinin uygulanması ve Türkiye'ye yönelik tehditler açısından değerlendirilmesi, İşgaller karşısında memleketin durumu ve Mustafa Kemal Paşa'nın tepkisi, Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkması düşüncesinin uygulamaya başlaması ordu ve mülki idare ile temas kurması. Milli mücadele için atılan ilk adımlar: Amasya Genelgesi Erzurum ve Sivas Kongreleri ve bu kongrelerin milli mücadele içindeki yeri ve önemi, Kuvayi Milliye ve Misakı Milli teşkilatlarının kurulmaları ve meydana gelen siyasi gelişmeler, TBMM açılması ve İstiklal savaşı yönetimini eline alması, Milli mücadele de TBMM karşı meydana gelen isyanlar  (1 ve II. Bozkır  İsyanları, Yozgat İsyanları, Bolu ve Düzce isyanları ve diğerleri).

 

 

Dersin

Adı

Durumu

Teorik

Uygulama

Toplam

Kredi

AKTS

Kodu

3303113

Kimya

Zorunlu

2

2

4

3

5

3313113

Madde ve Kimya, Elementler, Karışımlar, Semboller ve Formüller, Mol Kavramı ve Kimyasal Bileşikler, Kimyasal Bileşiklerin Bileşimi, Kimyasal Eşitliklerin Denkleştirilmesi, Kimyasal Eşitlikler ve Stokiyometri, Kimyasal Tepkimelerde Sınırlayıcı Reaktifin Belirlenmesi, Atomlar ve Atom Kuramı, Atom Yapısı, Periyodik Tablo ve  Elektron Dağılımları, Atom Büyüklükleri, Elektronegativite, Elektron İlgisi, Bağların Sınıflandırılması, İyonik Bağlanma, Kovalent Bağlanma,Metalik Bağlanma ve Koordinatif Kovalent Bağlanma, Gaz Basıncı, Basit Gaz Yasaları, İdeal Gaz Denklemi ve Genel Gaz Denklemi, İdeal Gaz Denkleminin Uygulamaları, Kimyasal Tepkimelerde Gazlar, Gaz Karışımları ve Kısmi Basınçlar, Gazların Kinetik ve Molekül Kuramı, Gazların Kinetik ve Molekül Kuramına Bağlı Gaz Özellikleri, Gerçek gazlar, Sıvılar  ve Moleküller Arası Kuvvetler, Katılar ve Moleküller Arası Kuvvetler, Çözeltiler ve Fiziksel Özellikleri, Çözelti Derişimleri ,Kütle %, Hacim % ; ppm, Mol Kesri, Molalite , Molalite ve Normalite, Elektrolit Olmayan Çözeltilerde Donma Noktası Alçalması ve Kaynama Noktası Yükselmesi, Elektrolit Çözeltiler, Asitler- Bazlar, Arrhenius , Lowry-Brønsted  ve Lewis Asit-Baz Kuramı, Suyun İyonlaşması  kimyasal denge ve pH, Kuvvetli Asitler ve Bazlar, Zayıf Asitler ve Bazlar, Zayıf Asitler ve Bazlar ile İlgili Örnekler, Asit ve Baz Özelliği Gösteren İyonlar, Asit-Baz Denge Hesaplamaları, Asit-Baz Karışımları, Titrasyon, Elektrokimya ve Piller, Elektrokimya ve Elektroliz, Organik Kimya nedir, Hidrokarbonlar, Alkanlar, Alkenler ve Alkinler, Alkil halojenler, Alkoller, Eterler ve Aromatik Bileşikler, Aldehit ve Ketonlar,   Karboksilik Asitler, Esterler ve Aminler

 

 

2.YARIYIL

Dersin

Adı

Z/S

Teorik

Uyg.

Toplam

Kredi

AKTS

Kodu

3303201

Türk Dili -2

Zorunlu

2

0

2

2

2

3313201

Zarfların ve edatların şekilleri, Cümle bilgisi, Cümlenin unsurları, Cümle tahlilleri, Sözlü kompozisyon türleri, Güzel konuşma kuralları, Yazılı kompozisyon türleri, Anlatım ve cümle bozukluları, İlmi yazı örnekleri, Edebiyat ve düşünce dünyasıyla ilgili eserlerin okunup incelenmesi,  Okuma uygulamaları

               

Dersin

 Adı

Durumu

Teorik

Uygulama

Toplam

Kredi

AKTS

Kodu

3303202

Yabancı Dil-2

Zorunlu

2

0

2

2

3

3313202

Making an appointment, Making polite requests, Jobs and related words, Present simple and continuous, places to go – to/at, Past simple to be, Making arrangements, school subjects, Past simple, School days (-y endings), Parts of the body, Past simple, Asking for things, Travel, going to, Sequencers, Food and drink, Countable and uncountable nouns, Listen and write, Plural words, Have to, The weather, Comperatives, Compass directions, Superlatives  

               

Dersin

Adı

Z/S

Teorik

Uyg.

Toplam

Kredi

AKTS

Kodu

3303203

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-2

Zorunlu

2

0

2

2

2

3313203

Kuva-yı Milliye, Doğu Cephesi, Gümrük Antlaşması (3 Aralık 1920), Güney Cephesi Gaziantep Cephesi, Maraş Cephesi, Adana Cephesi, Urfa Cephesi, İtilaf Devletlerinin Türkiye’yi paylaşma projeleri San Remo Konferansı, Sevr Antlaşması, Düzenli Orduya Geçiş, I. İnönü Savaşı (6-10 Ocak 1921)  I. İnönü Savaşının Sonuçları, Londra Konferansı (21 Şubat-11 Mart 1921), Moskova Antlaşması (16 Mart 1921) , Türkiye-Afganistan İttifak Antlaşması, II. İnönü Savaşı (31 MART-1 NİSAN 1921) Afyon-Eskişehir-Kütahya Savaşı, Mustafa Kemal Paşanın Başkomutan Olması, Tekalif-i Millîye Emirleri, Sakarya Savaşı (23 Ağustos-13 Eylül 1921), Sakarya Savaşının Sonuçları, Büyük Taarruz, Taarruza Hazırlık, Başkomutanlık Meselesi, Büyük Taarruz, Yunanistan’da İhtilâl, Mütareke Öncesi Türk-İngiliz Askeri Bunalım, Mudanya Mütarekesi, Mütarekenin Sonuçları, Lozan Barış Antlaşması ve Antlaşmanın hükümleri, Türk İnkılabı, Siyasi Alanda Yapılan İnkılâplar, Saltanatın Kaldırılması, Cumhuriyetin İlanı, Hilâfetin Kaldırılması, Anayasa Hareketleri Teşkilât-ı Esasiye Kanunu, 20 Nisan 1924 Anayasası, TBMM de Kurulan Gruplar ve Siyasi Partiler, Sosyalist-Komünist Gruplaşmalar, Müdafaa-i Hukuk Grupları, Milli Mücadele sonrası Siyasi Partiler, Çok Partili Sisteme Geçiş, Halk Fırkasının Kuruluşu, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Serbest Cumhuriyet Fırkası, Diğer Bazı Parti Kurma Girişimleri,  Rejime Karşı Yapılan Tepkiler, Şeyh Sait İsyanı, Takrir-i Sükun Kanunu, İstiklâl Mahkemelerinin Yeniden Kurulması, Atatürk’e İzmir’de Düzenlenen Suikast, Hukuk Alanında İnkılap, Medeni Kanunun Kabulü, Eğitim Alanında İnkılap, Tevhid-i Tedrisat Kanunu, Atatürk ve Türk Tarih Tezi, Türk Dili İnkılâbı, Sosyal Alanda Yapılan İnkılaplar Kılık Kıyafet Değişimi ve Şapka İnkılâbı, Tekke, Zaviye ve Türbelerin Kapatılması, Saatlerin ve Takvimin Değiştirilmesi, Ölçü ve Tartıda Değişiklik, Kadın Haklarının Kabulü, Milli Bayramlar ve Tatil Günleri, Atatürk İlkeleri ve İnkılapları Milli Hakimiyet-Egemenlik, Tam bağımsızlık, Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, İnkılâpçılık, Atatürk İlkeleri ve İnkılapları Laiklik, İslâm ve Lâiklik, Atatürk Döneminde Lâiklikle İlgili Düzenlemeler, Atatürk ve Lâiklik, Halkçılık, Devletçilik, Atatürk Dönemi Dış Politikalar Genel Özellikler, 1923-1930 Dönemi Dış Politika, 1930-1938 Dönemi Türk Dış Politikası, Balkan Paktı, Akdeniz'de İtalyan Tehlikesi, Montreux Boğazlar Sözleşmesi,  İslâm Dünyası ile Olan İlişkiler ve Sadabat Paktı, Hatay Meselesinin Çözümü.

 

 

Dersin

Adı

Z/S

Teorik

Uyg.

Toplam

Kredi

AKTS

Kodu

3303204

Matematik-2

Zorunlu

3

1

4

3,5

6

3313204

İntegralin Geometrik Yorumu, Belirli integral ve Alan Hesabı, Belirsiz İntegral ve Bazı Özel Fonksiyonların İntegralleri, İntegral Alma Teknikleri, Kalküsün Temel Teoremi, Hacim Hesapları, Yay Uzunluğu Hesabı, Diziler, Seriler, Yakınsaklık Testleri, Taylor-Maclaurin Serileri

               

Dersin

Adı

Z/S

Teorik

Uyg.

Toplam

Kredi

AKTS

Kodu

3303208

Teknik Resim-2

Zorunlu

3

1

4

3,5

6

3313208

Teknik resimde ölçülendirme, Yüzey işaretleri ve resim üzerinde gösterilmesi, Kesit alma kuralları, Kesit alma türleri, Kesit alma uygulamaları, Boyut toleransı, Konum toleransı, Şekil toleransı, Tolerans uygulamaları, Vidalar, Vidalı bağlantı elemanlarının (cıvata, saplama, somun) çizimi.

               

Dersin

Adı

Z/S

Teorik

Uyg.

Toplam

Kredi

AKTS

Kodu

3303210

İmalat Teknolojileri-2

Zorunlu

3

1

4

3,5

6

3313210

Frezede doğrudan ve dolaylı bölme işlemleri, Düz ve kremayer dişli açma, Küçük ve büyük adımlı helisel olukların açılması, Helisel dişlilerin kullanılma alanları, Konik dişlilerin tanımı ve kullanma alanları, Taşlama işleminin özellikleri, Taşlama tezgâhında yapılan işlemler, Düzlem yüzey taşlama, Silindirik iç ve dış yüzeylerin taşlanması, Alet bileme işlemleri, Kum kalıba döküm, Hassas döküm yöntemleri, Toz metalürjisi, Atölye uygulamaları

               

Dersin

Adı

Z/S

Teorik

Uyg.

Toplam

Kredi

AKTS

Kodu

3303211

Malzeme Bilimi

Zorunlu

3

1

4

3,5

5

3313211

Atom Yapısı- Atomlar Arası Bağlar ve Fiziksel Özelliklere Etkisi, Kristal Yapı ve Kafes Türleri, Kristal Yapı Kusurları, Yayınma , Fick I ve II Kanunu, Mekanik Özelliklere Giriş, Çekme Özellikleri, Sertlik ve Mekanik Özelliklerle Olan İlişki, Basma Özellikleri, Çentik-Darbe Özellikleri, Kırılma, Kırılma Mekaniği, Yorulma Özellikleri, Yorulma Hasarına Karşı Alınacak Önlemler, Yüksek Sıcaklıkta Metallerin Davranışı, Dislokasyonlar ve Dayanım Arttırıcı Mekanizmalar, Hasar ve Türleri, Faz Diyagramları, Faz Dönüşümleri; Mikroyapı Oluşumu ve Mekanik Özelliklerdeki Değişim, Çelikler ve Gösterimleri

 

 

3.YARIYIL

Dersin

Adı

Z/S

Teorik

Uyg.

Toplam

Kredi

AKTS

Kodu

3303302

Termodinamik-1

Zorunlu

3

1

4

3,5

5

3313302

Giriş ve temel kavramlar, Enerji Dönüşümleri ve Genel Enerji Çözümlemesi, Saf Maddenin Özellikleri, Kapalı Sistemlerin Enerji Analizi, Kontrol hacimler için kütle ve enerji çözümlemesi,Termodinamiğin 2. yasa analizi, Entropi, Ekserji

               

Dersin

Adı

Z/S

Teorik

Uyg.

Toplam

Kredi

AKTS

Kodu

3303303

Diferansiyel Denklemler

Zorunlu

3

1

4

3,5

5

3313303

Diferansiyel denklemlere giriş, tanım ve sınıflandırılması, Değişkenlerine ayrılabilir diferansiyel denklemler, Birinci mertebeden doğrusal denklemler ve çözüm yöntemi, Homojen ve homojen hale getirilebilen diferansiyel denklemler ve çözümleri, Bernoulli, Riccati diferansiyel denklemleri ve çözümleri, Tam diferansiyel denklemlerin standart ve gruplama yöntemleri ile çözümleri, Tam olmayan diferansiyel denklemler için integrasyon çarpanı bulma yöntemleri, Birinci mertebeden diferansiyel denklemlerin uygulamaları,Yüksek mertebeden diferansiyel denklemlerin tanımı, sabit katsayılı homojen diferansiyel denklemlerin tanımı ve çözümleri, Yüksek mertebeden homojen olmayan diferansiyel denklemlerin çözümleri için Operatör Yöntemi, Yüksek mertebeden homojen olmayan diferansiyel denklemlerin çözümleri için: Belirsiz katsayılar yöntemi, Parametrelerin değişimi yöntemi, Cauchy-Euler diferansiyel denklemi ve çözümü.

               

Dersin

Adı

Z/S

Teorik

Uyg.

Toplam

Kredi

AKTS

Kodu

3303304

Bilgisayar Destekli Teknik Resim

Zorunlu

3

1

4

3,5

4

3313304

Temel kavramlar 3D programı ara yüz tanıtma, iki boyutlu çizim modülleri tanıtma ve uygulamalar,  Katı Modelleme, Extrude, Döndürme, Süpürme Yöntemler İle Katı Oluşturma, Yüzey Modelleme, Katı Modelden Görünüş Çıkartma, Modellerin Yüzey Kaplanması, Standart Makine Elemanlarının Modele Eklenmesi,  Katı Modeller İle Montaj Oluşturma, Montaj ara yüzü tanıtma ve uygulamalar, Profiller ve kaynak atılması, Saç levha çizilmesi, 3D modellerin teknik resimlerin imalat resim için gerekli görünüşlerin çıkartılması, uygun kesit, ölçü, yüzey işlem, tolerans gibi imalat bilgilerin resim üzerinde gösterilmesi, Montaj parçaların animasyon çalışması.

               

Dersin

Adı

Z/S

Teorik

Uyg.

Toplam

Kredi

AKTS

Kodu

3303305

Statik

Zorunlu

3

1

4

3,5

5

3313305

Statiğin ilkeleri, Kuvvet vektörü, Parçacığın dengesi, Kuvvet çifti, Rijit cismin dengesi, Düzlemde kuvvetler, Ağırlık merkezi, Pappus-Guldinus teoremleri, Yayılı yükler, Çerçeveler, Basit makineler, Kafes sistemler, Kirişler ve iç kuvvet diyagramları, Atalet momentleri, Kuru sürtünme.

 

 

Dersin

Adı

Z/S

Teorik

Uyg.

Toplam

Kredi

AKTS

Kodu

3303308

İmalat Teknolojileri-3

Seçmeli

2

1

3

2,5

5

3313308

Enjeksiyonla kalıplama işlemi, Derin çekme işlemi, Isıl işlem metotları, Toz metalürjisi ile üretim, Yüksek hızda işleme, Tel erozyonla kesme, Elektro erozyon ile işleme,  Su jeti ile kesme, Sıcak şekillendirme, Seramik döküm, Lazer ile işleme, Ovalama ile iç /dış vida imalatı,  Sfero döküm, Dikişsiz/dikişli çelik boru imalatı, Sıvama, Profil çekme ve haddeleme,  Gazaltı/tozaltı kaynağı, Birleştirme çeşitleri, Kaynak Teknolojisinin Esasları, Honlama, Broş (tığ) çekme, Dövme, Ovalama ile dış vida açma, Dökümcülük, Ezerek parlatma ve ölçüye getirme, Azdırma usulü dişli açma, Fellow ve maag sistemi ile dişli açma

               

Dersin

Adı

Z/S

Teorik

Uyg.

Toplam

Kredi

AKTS

Kodu

3303309

Kesici Takım Teknolojileri

Seçmeli

2

1

3

2,5

5

3313309

Talaş kaldırma mekaniği ve talaş oluşumu, İşlenebilirlik kavramı ve işlenebilirlik parametreleri, Takım ömrü ve takım ömrü modelleri, Talaş kaldırmada kesme kuvvetleri, kuvvet ölçümü, Kesme parametrelerinin talaş kaldırmaya etkileri, Isı ve sıcaklık dağılımı, sıcaklığın takım üzerine etkileri, Yüzey pürüzlülüğü ve ölçülmesi, yüzey kalitesinin hesaplanması, Kesici takım malzemeleri, İdeal takım özellikleri, takım geometrisi, talaş açısının etkileri, İş parçası malzemelerine göre ISO takım normları, Kesici takım seçim kriterleri ve takım seçimi, Yanaşma açısı, negatif ve pozitif takımlar, köşe radyüsünün etkileri, Kesici takım kaplama yöntemleri ve kaplamanın etkileri, Kesici uç ve takım tutucu standartları

               

Dersin

Adı

Z/S

Teorik

Uyg.

Toplam

Kredi

AKTS

Kodu

3303310

Aparat Tasarımı

Seçmeli

2

1

3

2,5

5

3313310

Aparatın tanımı, önemi, endüstrideki yeri, Aparat Tasarımı, Aparat tasarımında girdiler, Aparat ve Fikstür Çeşitleri, Başlıca kalıp türleri, Kalıpçılık tekniği ve tasarımı kesme kalıpları, Atölye iş kalıpçılığının tanıtımı, endüstrideki yeri ve önemi, Ön tasarımlar, konsept çalışmaları bilgileri, Bükme kalıpları tasarımı, Kesme kalıpları tasarımı, Kalıp setleri, erkek kalıp elemanları, dişi kalıp elemanları, Kontrol aparatları ve fikstürleri, İş kalıbı ve fikstür tasarımı, İş kalıbı bağlama elemanları, Örnek bağlama aparatları projesi

               

Dersin

Adı

Z/S

Teorik

Uyg.

Toplam

Kredi

AKTS

Kodu

3303312

Bilgisayar Programlama

Zorunlu

3

1

4

3,5

4

3313312

Bilgisayar programlama dillerine giriş, Algoritma ve algoritmik mantık, Akış şemaları ve sembollerin tanıtımı, MATLAB programlama diline giriş, MATLAB’ da Giriş/Çıkış deyimleri, MATLAB’ da karar yapıları ve dallanma, MATLAB’ da döngüler ve döngü mantığı, Mühendislik problemlerinde sayısal çözümlerle ilgili örnekler, MATLAB da grafik komutları, çeşitleri ve uygulamaları.

 

 

Dersin

Adı

Z/S

Teorik

Uyg.

Toplam

Kredi

AKTS

Kodu

3303313

İşçi Sağlığı ve Güvenliği-1

Zorunlu

2

0

2

2

2

3313313

İş güvenliği ve işçi sağlığı kavramları, İş güvenliği çalışma alanı ve kapsamı, Türkiye'de ve dünyada  iş sağlığı ve güvenliği, Kanunlarda iş sağlığı ve güvenliği, 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu, İş güvenliği organizasyonu, İş sağlığı ve güvenliğinde İsçi, işveren ve devletin görevleri, Çalışma ortamından kaynaklanan riskler (Biyolojik, Fiziksel, Psikolojik, Kimyasal riskler), Ergonomi (iş güvenliğinde ergonominin önemi, etkisi, riskler), İş ekipmanlarının güvenli tasarımı ve kullanımı, Makinelerde koruyucu donanımlar, Elle kaldırma ve taşıma, Kaldırma ve taşıma makinelerinde iş güvenliği, Basınçlı kaplarla güvenli çalışma, Bakım ve onarımlarda iş güvenlik kuralları, Kişisel koruyucu donanımlar.

 

 

4.YARIYIL

Dersin

Adı

Z/S

Teorik

Uyg.

Toplam

Kredi

AKTS

Kodu

3303401

Dinamik

Zorunlu

3

1

4

3,5

5

3313401

Dinamiğin temel ilkeleri / Vektörler, vektör işlemleri, Newton kanunları, birim sistemleri. Maddesel noktanın kinematiği / Koordinat sistemlerinin seçimi, konum-hız-ivme bağıntıları, doğrusal hareket, eğrisel hareket, eğrisel hareketin kartezyen, doğal ve polar koordinatlarla incelenmesi, dairesel hareket, bağıl hareket. Maddesel noktanın kinetiği / Newton’un 2. kanunu ve kuvvet, kütle ve ivme, doğrusal hareket, eğrisel hareket, iş ve enerji, kinetik ve potansiyel enerji, güç, impuls ve momentum (doğrusal ve açısal), enerji ve momentumun korunumu, verim. Rijit cisimlerin kinematiği / Mutlak ve bağıl hareket, ötelenme, açısal hareket bağıntıları

               

Dersin

Adı

Z/S

Teorik

Uyg.

Toplam

Kredi

AKTS

Kodu

3303402

Termodinamik-2

Zorunlu

3

1

4

3,5

5

3313402

Ekserji, ekserjinin Termodinamik kanunlarla ilişkisi ve kullanımı. Gaz Akışkanlı Güç Çevrimleri ve uygulamaları. Buharlı ve Birleşik Güç Çevrimleri ve uygulamaları. Kojenerasyon sistemleri ve uygulamaları. Soğutma Çevrimleri ve özellikleri. Diğer Çevrimler ve özellikleri. Termodinamik özellik bağıntıları. Gaz Karışımları ve özellikleri. Gaz-Buhar karışımları ve iklimlendirme temelleri.

               

Dersin

Adı

Z/S

Teorik

Uyg.

Toplam

Kredi

AKTS

Kodu

3303403

Mukavemet

Zorunlu

3

1

4

3,5

5

3313403

Mukavemete Giriş, Hooke Kanunu, Çekme, Basma ve Kesme Gerilmeleri, Burulma Gerilmesi, Kesme Kuvvetleri ve Eğilme Momentleri, Kirişlerde Gerilmeler, Basınçlı Kaplar, Kolonlarda Burkulma

               

Dersin

Adı

Z/S

Teorik

Uyg.

Toplam

Kredi

AKTS

Kodu

3303404

Bilgisayar Kontrollü Takım Tezgâhları (CNC)

Zorunlu

3

1

4

3,5

4

3313404

Dersin Tanıtımı, İşleyiş Tarzının Aktarılması, Takım Tezgâhlarının ve CNC Tezgâhların Tarihsel Gelişimi, Kontrol Sistemi,  Sayısal Denetim (SD-NC), CNC Torna Tezgâhları, Kontrol Paneli Operasyonları, CNC Programını Planlama, Hazırlık Komutları (G Kodları), Yardımcı Fonksiyonlar (M Kodları), CNC Programlamada Referans Noktaları, Doğrusal Hareketleri Programlama, Yayların Programlanması, Takım Uç Yarıçap Telafisi, Basit ve Tekrarlı Tornalama Çevrimleri, Alt Programları Kullanma, CNC Frezeleme, Kontrol Paneli Operasyonları, CNC Programını Planlama, CNC Programının Yapısı, Hazırlık Komutları (G Kodları), Yardımcı Fonksiyonlar (M Kodları), CNC Programlamada Referans Noktaları, Takım Uzunluğu Telafisi, Doğrusal Hareketleri Programlama, Dairesel Hareketlerin Programlanması, Delik Delme Ve Delik İşleme Operasyonları, Yüzey Frezeleme, Takım Yarıçap Telafisi, Frezeleme Çevrimleri, Alt Programları Kullanma

 

 

Dersin

Adı

Z/S

Teorik

Uyg.

Toplam

Kredi

AKTS

Kodu

3303405

Ölçme Teknikleri

Zorunlu

3

1

4

3,5

4

3313405

Ölçme Bilimi Ve Kalite Kontrol, Ölçme Aletlerinin Temel Metrolojik Karakteristikler, Ölçme Hataları, Boyutsal Ölçmede Bazı Tipik Uygulamalar, Uzunluk Ölçü Aletlerinin Tasarımı Ve Kullanımı, Uzunluk Ölçü Aletleri, Bölüntülü Ve Bölüntüsüz Ölçü Aletleri, Verniye Taksimatları, Kumpaslar, Mikrometreler, Komparatörler-Yüksek Hassasiyette Ve Genel Ölçüm Komparatörleri, Açısal Ölçme Ve Ölçü Aletleri, Sinüs Cetveli, Konik Mastarların Ölçülmesi, Su Terazisi, Optik Aletlerle Açı Ölçümü-Otokolimatör, Açı Dektoru, Açı Mastarları, Referans Yüzeyler-(Pleytler), Profil Ölçümü, Işık Dalga Boyları Ve Girişim, Enterferometre, Optik Projektör, Takımcı Mikroskobu, Kalınlık (Johansson) Mastarları, Sınır Mastarları (Çatal, Tampon) Ve Tasarımı, Uzunluk Çubukları, Geometrik Toleranslar, Ölçmede Taylor Prensibi, Vida Ölçümü, Vida Adım Hataları, Vida Mikrometre Ve Mastarları, Takım Tezgâhı Metrolojisi, Ayarlama Testleri, Yüzey Tamlığının Ölçümü, Yüzey Yapısı Etüdünde Kullanılan Metotlar, Dişli Ölçümü-Adım, Profil, Et Kalınlığı, Bilgisayar Destekli Ölçme-Koordinat Tezgahları, Otomatik Ölçme Ve Kontrol.

               

Dersin

Adı

Z/S

Teorik

Uyg.

Toplam

Kredi

AKTS

Kodu

3303410

Kalite Sistemleri

Seçmeli

2

1

3

2,5

5

3313410

Kalitenin Tarihsel Gelişimi, Kalite İle İlgili Temel Kavramlar, Kalite Yönetiminin Amaçları, TKY Temel Unsurları,  Kalite Sistemleri, Kalite Sistemlerinin Yöntem ve Uygulamaları, ISO9000 Kalite Güvence Sistemi, ISO14001 Çevre Yönetim Sistemi, TS18001 (OHSAS) İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi, Kalite Güvence Sistemleri Ve Kalite Kontrolünü Üretim Ve Hizmet Sektörüne Uygulamaları

               

Dersin

Adı

Z/S

Teorik

Uyg.

Toplam

Kredi

AKTS

Kodu

3303412

Temel Motor Teknolojisi

Seçmeli

2

1

3

2,5

5

3313412

Motorların tarihçesi ile ilgili genel tanımlar ve terimler, motorların sınıflandırılması ve çalışma prensipleri, Dört zamanlı motorların teorik indikatör diyagramı, Supap ayar diyagramı, Motor karakteristikleri, İş, Güç, Motor  verimleri, Motor momenti,  Sabit motor parçaları, Supaplar ve supap sistemleri, Supap mekanizması, Supap tahrik yöntemleri, Supap yerleştirme şekilleri, Motorun hareketli parçaları, Piston-biyel mekanizması, Emme ve egzoz sistemleri, Aşırı doldurma, Soğutma ve yağlama donanımı, Yakıtlar ve yakıt donanımı, Yanma ve vuruntu, Ateşleme sistemleri

               

Dersin

Adı

Z/S

Teorik

Uyg.

Toplam

Kredi

AKTS

Kodu

3303413

Alternatif Enerji Kaynakları

Seçmeli

2

1

3

2,5

5

3313413

Alternatif enerji ile ilgili genel bilgiler. Güneş Enerjisi Temelleri ve Uygulamaları. Rüzgâr Enerjisi Temelleri ve uygulamaları. Güneş pilleri uygulamaları. Hidrolik enerji özellikleri, üretim teknolojisi, enerji kaynağı olarak kullanılabilirliği. Jeotermal enerji tanımı, özellikleri, üretim teknolojisi, enerji kaynağı olarak kullanılabilirliği. Biyokütle enerjisi tanımı, özellikleri, üretim teknolojisi, enerji kaynağı olarak kullanılabilirliği. Biyogaz enerjisi tanımı, özellikleri, üretim teknolojisi, enerji kaynağı olarak kullanılabilirliği. Alkollerin özellikleri, üretim teknolojisi, enerji kaynağı olarak kullanılabilirliği. Yakıt pilleri tanımı, özellikleri, üretim teknolojisi, enerji kaynağı olarak kullanılabilirliği. Bor, üretimi, kullanım alanları ve enerji dönüşümleri.

               

Dersin

Adı

Z/S

Teorik

Uyg.

Toplam

Kredi

AKTS

Kodu

3303416

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği-2

Zorunlu

2

0

2

2

2

3313416

Güvenlik ve sağlık işaretleri, Ekranlı araçlarda iş güvenliği, Elektrik işlerinde iş ve işçi sağlığı, Kaynaklı işlerde iş güvenliği, Risk değerlendirmesi, İş kazaları, İş Kazası Soruşturması, Meslek Hastalıkları ve korunma yolları, Yangın, Patlama, İlkyardım kavramı, Acil Durum Planları

 

 

5.YARIYIL

Dersin

Adı

Z/S

Teorik

Uyg.

Toplam

Kredi

AKTS

Kodu

3303501

Makine Elemanları-1

Zorunlu

3

1

4

3,5

4

3313501

Hesaplamalarda Temel Kavramlar (Akma kriterleri, elemanları hook yasası, mukavemet temelleri) ve Sürekli Mukavemet Hesapları, Konstrüksiyon ve temeller, Perçinler, Kaynaklar, Kama türleri, Bağlantı vidaları, Hareket ileten vidalar, Ön yüklemeli vidalar, Perçinler,

               

Dersin

Adı

Z/S

Teorik

Uyg.

Toplam

Kredi

AKTS

Kodu

3303502

Akışkanlar Mekaniği

Zorunlu

3

1

4

3,5

4

3313502

Akışkanların Temel Prensipleri, Kullanım Alanları Ve Tarihsel Gelişimi, Akışkanlar Mekaniğinde Kullanılan Birimler Akışkan Statiği (Manometreler Ve Basınç Ölçümü), (Cisimlere Etkiyen Hidrostatik Kuvvetler. Katı Cisim Dönme Ve Ötelemesi, Süreklilik Kuralı Ve Bernoulli Denklemi Ve Uygulamaları, Akışkan Kinematiği, Kontrol Hacmi Ve Sistem Temsili, Reynolds Transport Teoremi, Akışkan Hareketinin Diferansiyel Analizi (Kütle Ve Momentum Korunumu), Viskoz Olmayan Akış, Viskoz Akış (Navier-Stokes Denklemleri), Boyut Analizi, Modelleme Ve Benzerlik, Boru İçerisinde Akışın Genel Karakteristikleri, Dış Akışın Genel Karakteristikleri

               

Dersin

Adı

Z/S

Teorik

Uyg.

Toplam

Kredi

AKTS

Kodu

3303503

Isı Transferi

Zorunlu

3

1

4

3,5

4

3313503

Isı transferinin temelleri. Isı iletimi: Bir boyutlu ısı iletimi, Sürekli rejimde iki boyutlu ısı iletimi, Geçici rejimde ısı iletimi. Isı taşınımı: Dış akışta ısı taşınımı, iç akışta ısı taşınımı, Doğal taşımım. Isı ışınımı.

               

Dersin

Adı

Z/S

Teorik

Uyg.

Toplam

Kredi

AKTS

Kodu

3303504

Mekanizma Tekniği

Zorunlu

3

1

4

3,5

3

3313504

Mekanizmalarla ilgili temel kavramlar, Serbestlik derecesi kriterleri, Kinematik zincir, bağlama açısı, Dört uzuvlu kol mekanizmaları, Mekanizmaların tasnifi, Katı cisim kinematiği (ötelenme, dönme ve genel düzlemsel hareket), Mekanizmalarda hız ve ivme analizi.

               

Dersin

Adı

Z/S

Teorik

Uyg.

Toplam

Kredi

AKTS

Kodu

3303507

Lisans Araştırma Projesi-1

Zorunlu

2

0

2

2

4

3313507

Kaynak Araştırması Yapılması, Yapılacak Çalışmanın Belirlenmesi, Proje İsminin Belirlenmesi ve Ön Çalışma Yapılması, Materyal ve Metodun Belirlenmesi, Prototip Yapılacaksa Gerekli Malzeme Alımı, Tasarım ve Çizimlerin Gerçekleştirilmesi, Proje Sonuçlarının Değerlendirilmesi, Projenin Yazılması

               

Dersin

Adı

Z/S

Teorik

Uyg.

Toplam

Kredi

AKTS

Kodu

3303512

Güç Aktarma Organları

Seçmeli

2

1

3

2,5

4

3313512

Güç aktarma organlarının tanımı, Gerekliliği, Çeşitleri, Kavramalar, Kavrama hesapları, Senkromeçli vites kutuları, Şaftlar, Diferansiyel ve akslar, Hidrolik kavrama, Otomatik vites kutuları

               

Dersin

Adı

Z/S

Teorik

Uyg.

Toplam

Kredi

AKTS

Kodu

3303513

Yakıtlar ve Yanma

Seçmeli

2

1

3

2,5

4

3313513

Yakıt nedir? Fosil yakıtlar ve temiz yakıtlar nelerdir? Petrol, fiziksel ve kimyasal özellikleri, Kömür fiziksel ve kimyasal özellikleri, Kok ve Taş kömürü fiziksel ve kimyasal özellikleri,  Benzin fiziksel ve kimyasal özellikleri, Dizel fiziksel ve kimyasal özellikleri, CNG, LNG fiziksel ve kimyasal özellikleri, LPG fiziksel ve kimyasal özellikleri, Yanma nedir? Yanma çeşitleri, Yanma reaksiyonları, Termodinamik açıdan yanma

               

Dersin

Adı

Z/S

Teorik

Uyg.

Toplam

Kredi

AKTS

Kodu

3303518

Mühendislikte Deneysel Yöntemler

Seçmeli

2

1

3

2,5

4

3313518

Deney verisinin hata, istatistik ve süreklilik analizi, Temel elektriksel ölçüm sistemleri, Mesafe ve alan ölçümleri, Basınç, akış ve sıcaklık ölçümleri, Termal ve taşıma özellikleri ölçümü, Kuvvet, tork ve gerilme ölçümleri, Hareket ve titreşim ölçümleri, Hava kirliliği ölçümü, Dinamometreler, Kontrol sistemleri, Veri toplama ve işleme, Bir problem için ölçüm sistemi tasarımı, Bir problem için ölçüm sistemi tasarımı

               

Dersin

Adı

Z/S

Teorik

Uyg.

Toplam

Kredi

AKTS

Kodu

3303523

Girişimcilik Ve İş Planı Hazırlama

Seçmeli

2

0

3

3

3

3313523

Swot Analizi, Arge Ve İnovasyon, Temel Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, Pazar Ve Alan Araştırması Yapılması, Pazarlama Planının Hazırlanması, Üretim Planı Oluşturulması,  Yönetim Planı Oluşturulması, İş Planının Yazılması Ve Sunumunda Dikkat Edilecek Hususlar

               

Dersin

Adı

Z/S

Teorik

Uyg.

Toplam

Kredi

AKTS

Kodu

3303525

Staj-1

Zorunlu

 

 

 

 

4

3313525

Staj yerinin tanınması, İş yerinde birimler arasındaki ilişkilerin tanınması, Takım çalışmasına katılma, Uygulama tabanlı öğrenme ve raporlama.

 

 

6.YARIYIL

Dersin

Adı

Z/S

Teorik

Uyg.

Toplam

Kredi

AKTS

Kodu

3303601

Makine Elemanları-2

Zorunlu

3

1

4

3,5

4

3313601

Yorulma ve hasar tipleri, Dinamik ortamda hesaplama kriterleri, Gerilme yığılmaları ve diğer faktörler, Aks ve miller ve hesaplanması, Rulman çeşitleri ve hesaplamalar, Sıkı ve konik geçmeler, Yaylar, Dişli çarklar (düz, helis, konik, sonsuz dişli) ve Mukavemet hesaplamaları, Fren ve kaplinler, Redüktör 3D tasarımı ve makine elamanları hesapları,

               

Dersin

Adı

Z/S

Teorik

Uyg.

Toplam

Kredi

AKTS

Kodu

3303602

Sistem Dinamiği ve Kontrol

Zorunlu

3

1

4

3,5

4

3313602

Denetim Sistemleri İle İlgili Temel Kavramlar Ve Bunların Blok Şema Çizimleri İle Gösterimi,  Denetim Sistemlerinin Yapısı Ve Kullanım Alanı Otomatik Kontrol İle İlgili Örnek Uygulamalar,  Laplace Dönüşümleri Ve Özellikleri  Matematiksel Model Ve Sistem Dinamiğine Giriş Bozucu Girişten Doğan Transfer Fonksiyonun Ve Kapalı Döngü Denetimin Bozucu Giriş Üzerinde Etkisi,  Mekaniksel Sistemlerin Transfer Fonksiyonları, İkinci Dereceden Transfer Fonksiyonun Temel Parametreleri  Elektriksel Sistemlerin Transfer Fonksiyonları, Akışkan Sistemlerin Transfer Fonksiyonları Birinci Dereceden Transfer Fonksiyonun Temel Parametresi, Etkileşimli Sıvı Seviye Sistemlerinin Transfer Fonksiyonları, Isıl Sistemlerin Transfer Fonksiyonları. Güç Hidroliği Ve Valf Silindir Sistemlerinin Transfer Fonksiyonları. Geri Beslemeli Denetim Sistemi Transfer Fonksiyonları:Geri Beslemeli Valf Silindir Sistemleri. Sistemlerin Geçici Durum Davranışı Ve Temel Özellikleri, Geçici Durum Davranışı İle İlgili Parametrelerin İncelenmesi, Endüstriyel Denetim Organları Ve Temel Denetim Etkileri, Aç-Kapa Ve Orantı Tipi Denetim Organı Ve Özellikleri, İntegral Ve Türev Etki Ve Temel Özellikleri, PID Denetimi Ve Temel Özellikleri.

               

Dersin

Adı

Z/S

Teorik

Uyg.

Toplam

Kredi

AKTS

Kodu

3303603

Hidrolik-Pnömatik Sistemler

Zorunlu

3

1

4

3,5

4

3313603

Hidroliğin tanımı, Tarihsel gelişimi ve kullanım alanları, Hidroliğin temel kavramları, Enerji dönüşümleri, Hidroliğin temel prensipleri Süreklilik Kuralı ve Bernoulli Teoremi, Hidrolik sistem elemanları pompalar, Valfler, Hareketlendiriciler (silindir ve motorlar), Hidrolik sistem akışkanları ve sızdırmazlık, Hidrolik sistem tasarımı, Hidrolik sistemlerin bakımı, Pnömatik prensipleri, Basınçlı hava üretimi ve dağıtımı, Pnömatik valfler, Pnömatik hareketlendiriciler (silindir ve motorlar), Silindir kontrolü Yön kontrolü, Sıralı kontrol, Kaskat devreler, Kademe sayacı, Hidro-pnömatik kontrol, Elektro-pnömatik, Pnömatik lojik, Pnömatik sistemlerin tasarımı, Pnömatik devre elemanlarının periyodik bakım ve mantıki arıza bulma işlemi.

               

Dersin

Adı

Z/S

Teorik

Uyg.

Toplam

Kredi

AKTS

Kodu

3303604

Makine Dinamiği

Zorunlu

3

1

4

3,5

4

3313604

Statik Kuvvet Analizi, Dinamik  Kuvvet Analizi, Mekanik Titreşimler, Rotorların Dengelenmesi, Volan Tasarımı, Millerin Savrulması, Mekanizmaların Dengelenmesi.

 

 

Dersin

Adı

Z/S

Teorik

Uyg.

Toplam

Kredi

AKTS

Kodu

3303607

Lisans Araştırma Projesi-2

Zorunlu

2

0

2

2

4

3313607

Yorulma ve hasar tipleri, dinamik ortamda hesaplama kriterleri, gerilme yığılmaları ve diğer faktörler, aks ve miller ve hesaplanması, rulman  çeşitleri ve hesaplamalar, sıkı ve konik geçmeler, yaylar, dişli çarklar (düz, helis, konik, sonsuz dişli) ve mukavemet hesaplamaları, Fren ve kaplinler, Redüktör 3D tasarımı ve makine elamanları hesapları,

               

Dersin

Adı

Z/S

Teorik

Uyg.

Toplam

Kredi

AKTS

Kodu

3303609

Geleneksel Olmayan İmalat Yöntemleri

Seçmeli

2

1

3

2,5

5

3313609

İleri imalat yöntemlerinin temel özellikleri. Geleneksel ve geleneksel olamayan ileri imalat yöntemlerinin karşılaştırılması. Geleneksel ve geleneksel olamayan ileri imalat yöntemlerinin sınıflandırılması. Elektro erozyon tekniğinin temel prensipleri. Elektro erozyon tezgahı ile yapılan işlemler. Tel erozyon tekniğinin temel prensipleri. Plazma ile işleme. Elektrokimyasal taşlama, çapak alma, honlama. Ultrasonik işleme. Elektro kimyasal işleme. Su jeti ile kesme tekniğinin esasları. Lazer ile kesme tekniğinin esasları. Lazerle işleme.

               

Dersin

Adı

Z/S

Teorik

Uyg.

Toplam

Kredi

AKTS

Kodu

3303613

Benzin ve Dizel Enjeksiyon Sistemleri

Seçmeli

2

1

3

2,5

5

3313613

Buji İle Ateşlemeli Motorlarda Karışım ihtiyacı ve Teşkili, Hava/Yakıt Oranı, Yanma Ve Vuruntu Kontrolü, Buji İle Ateşlemeli Motorlarda Karışım Hazırlama Sistemleri (Karbüratörler Ve Yakıt Enjeksiyon Sistemleri), Enjeksiyon sistemi sensörleri, Mekanik Kumandalı Enjeksiyon Sistemleri, Elektronik Kontrollü Enjeksiyon Sistemleri, Dizel Motorlarında yanma odaları, yanma, Karışım Teşkili, Dizel Yakıt Enjeksiyon Sistemleri Ve Elemanları, Sıra Tipi Pompalar, Distribütör Tip Pompalar, Common-Rail Enjeksiyon Sistemi, Pompa-Enjektör Tip Enjeksiyon Sistemleri, EGR, Aşırı doldurma sistemleri.

               

Dersin

Adı

Z/S

Teorik

Uyg.

Toplam

Kredi

AKTS

Kodu

3303615

Enerji Yönetimi

Seçmeli

2

1

3

2,5

5

3313615

Enerji tasarrufunun, verimliliğinin ve yönetiminin temel prensiplerini kapsamak, İşletmelerde enerji yönetim sisteminin kurulmasına yönelik değişik yolları göstermek, Enerji etütçülerinin fazla karmaşık hesaplara girmeden, basit yöntemler ile enerji verimliliği olanaklarını belirlemesini sağlamak, Endüstriyel tesislerin ve yapıların performansının belirlenmesinde kullanılan değişik yöntemlerin anlaşılmasına yardımcı olmak, Endüstriyel işletmelerde enerji etüdü yapılmasında izlenen temel yolları vermek, İşletmelerde enerji politikasının oluşturulmasına yönelik reçetelerin sunulmasıyla, bunların oluşturulmasını kolaylaştırmak, İşletmelerde enerjinin bilinçlenmesinin (fark edilmesinin) sağlanmasına yönelik bir yöntem sunmak, “İşletmelerde, enerji verimliliği bakış açılarından, ölçme sisteminin alt yapısının oluşturulmasına yönelik katkılarda bulunmak, Çıkarılan ve çıkarılacak olan “Enerji Yönetimi Sistemi Standartları”nın uygulanması sürecinde, gerekli yönetimsel ve teknik yönler üzerinde yapılan çalışmalara kılavuzluk yapmak, Sonuç olarak, “sürekli iyileştirme” ve “farklılığın” oluşturulmasına katkı koymaktır.

 

 

7.YARIYIL

Dersin

Adı

Z/S

Teorik

Uyg.

Toplam

Kredi

AKTS

Kodu

3303701

İş Yeri Eğitimi

Zorunlu

5

20

25

15

26

3313701

Bu eğitiminde; öğrencilerinin okulda edindikleri bilgileri pratikte geliştirmeleri için “İşyeri Uygulamalı Eğitim” çalışmalarını ve bu çalışmaların gerçekleşmesini sağlayıcı yöntemleri kapsamaktadır. İşyeri Uygulamalı Eğitim’den amaç öğrencilerin kendi yetişme alanları ile ilgili kuruluşlarında ve gerçek iş ortamlarında üretime azami derecede katılmaları sağlanacaktır. Okuldaki öğrenim süreleri içinde kazandıkları teorik bilgi ve yeteneklerini pekiştirmelerini, Laboratuar ve atölye uygulamalarında edindikleri beceri ve kabiliyetlerini geliştirmelerini, Görev alacakları işyerlerindeki sorumluluklarını, işçi-işveren ilişkilerini, organizasyon, üretim ve iş güvenliği sistemlerini, yeni teknolojileri tanımalarını sağlamaktır.

               

Dersin

Adı

Z/S

Teorik

Uyg.

Toplam

Kredi

AKTS

Kodu

3303704

Staj-2

Zorunlu

 

 

 

 

4

3313704

Makine Mühendisliği alanında Fakülte Kurulunca kabul edilmiş şirket veya kurumlarda, staj yönetmeliğinde belirtilen ilkelere uygun olarak staj yapmayı öngörür.

 

 

8.YARIYIL

Dersin

Adı

Z/S

Teorik

Uyg.

Toplam

Kredi

AKTS

Kodu

3303801

Makina Tasarımı

Zorunlu

3

1

4

3,5

5

3313801

Mühendislik Tasarım kavramı, tasarımın bileşenleri, tasarımın aşamaları, Tasarım Süreci Planlaması, Makine Malzemelerinin Seçimi, Üretim Yöntemlerinin Seçimi, Tasarıma Uygunluk Bakımından İmalat Yöntemlerinin Seçimi ve Uygulama Esasları, Talaşlı İmalat İçin Tasarım, Döküm İmalat İçin Tasarım, Dövme İmalat İçin Tasarım, Toz İmalat İçin Tasarım, Kaynaklı İmalat İçin Tasarım, Sac-Metal İmalat İçin Tasarım, Cıvatalı Birleştirme Tasarımı, Yatak Tasarım, Sızdırmazlık Tasarımı,Emniyet ve Güvenilirlik İçin Tasarım, Yağlama ve korozyondan Koruma İçin Tasarım,  Makine Tasarım Uygulamaları.

               

Dersin

Adı

Z/S

Teorik

Uyg.

Toplam

Kredi

AKTS

Kodu

3303802

Elektrik ve Elektronik Prensipler

Zorunlu

2

1

3

2,5

3

3313802

Makine Mühendisliğini Doğrudan İlgilendiren Elektriksel Kavramla, Direnç Ve Bağlantıları, Gelim, Güç Ve Enerji, Ohm Kanunu Ve Kirchoff Yasaları, Devre Analiz Yöntemleri, Kondansatör Ve Bağlantıları, Manyetizma, Bobin Ve Bağlantıları, Alternatif Akım, Alternatif Akımda Güç Ve Enerji, Elektrik Motorları, Endüstriyel Otomasyon Sistemlerine Genel Bakış, Kumanda Devreleri, Çeşitli Kumanda Devreleri, Yarıiletken elemanların genel özellikleri, Diyot- Transistör hakkında genel bilgiler ve sayısal hesaplamalar, Doğrultma Devreleri, İnverter-Konverter hakkında genel bilgiler

               

Dersin

Adı

Z/S

Teorik

Uyg.

Toplam

Kredi

AKTS

Kodu

3303804

Bilgisayar Destekli Tasarım ve Üretim

Zorunlu

1

1

2

1,5

4

3313804

CAD ve CAM giriş, CAD modellemenin temelleri, CAD ortamında parça modelleme yöntemleri, CAM temelleri, CNC tezgahlarında eksen takımları, iş parçası sıfır kavramları, CAM ortamında takım yolları çıkartılması, CNC kodlarının türetilmesi.

               

Dersin

Adı

Z/S

Teorik

Uyg.

Toplam

Kredi

AKTS

Kodu

3303843

Lisans Bitirme Projesi

Zorunlu

2

1

3

2

5

3313843

Kaynak Araştırması Yapılması, Yapılacak Çalışmanın Belirlenmesi, Proje İsminin Belirlenmesi ve Ön Çalışma Yapılması, Materyal ve Metodun Belirlenmesi, Prototip Yapılacaksa Gerekli Malzeme Alımı, Tasarım ve Çizimlerin Gerçekleştirilmesi, Proje Sonuçlarının Değerlendirilmesi, Projenin Yazılması.

 

 

Dersin

Adı

Z/S

Teorik

Uyg.

Toplam

Kredi

AKTS

Kodu

3303824

Taşıt Güvenlik Sistemleri

Seçmeli

2

1

3

2,5

5

3313824

İnsanların algılama hızları, G'nin insan üzerindeki etkileri, fiziksel şartların değişimine karşı dirençleri, Taşıtın fiziksel etkilere karşı tepkisi, Merkezkaç kuvvetin taşıta etkileri, Mekatronik sistemler, Sensörler, Aktörler, Kontrol ve kontrol sistemleri, Taşıt güvenlik sistemlerine giriş, ABS fren sistemi, ASR sistemi ESP sistemi, ACC, Gece görüş, Elektronik diferansiyel kilidi, Elektronik fren gücü dağılımı, Hava yastığı, Emniyet kemeri, Şerit değiştirme ve şerit koruma asistanı, Hill holder, Sürüşe duyarlı farlar, CAN-LIN-MOST veri hattı, Çarpışma testleri.

               

Dersin

Adı

Z/S

Teorik

Uyg.

Toplam

Kredi

AKTS

Kodu

3303835

Kalite Yönetimi ve Standardizasyon

Seçmeli

2

0

2

2

5

3313835

Giriş, Kalite Kavramı, Kalite Çeşitleri, Kalite Belirleme Esasları, Toplam Kalite Yönetimi, Kalite Çemberleri, Verimlilik, Motivasyon, Grup Çalışması, Temel İstatistik Ölçüler, Standart ve Spesifikasyon, Toleranslar, Ölçme, Örnekleme, Muayene, Örnek çalışma

               

Dersin

Adı

Z/S

Teorik

Uyg.

Toplam

Kredi

AKTS

Kodu

3303836

Fikri ve Sınai Haklar

Seçmeli

2

0

2

2

5

3313836

Fikri ve Sınai Haklar Kavramı, Fikri ve Sınai Haklar Arasındaki Benzerlikler ve Farklar, Genel Olarak Fikri Mülkiyet Hakları, Eser Kavramı, Tanımı ve Unsurları, Eser Türleri, Eser Sahibinin Tanımı, Eser Sahibinin Manevi Hakları, Eser Sahibinin Mali Hakları, Eser Niteliği Olup Olmadığına Göre Fotoğraflar Üzerindeki Haklar, Alıntı (İktibas) Hakkı ve Sınırları, Fikir Hırsızlığı (İntihal), Hak İhlallerine Karşı Yasal Koruma, Koruma Önlemleri Çeşitler, Eser Sahibinin Tazminat İsteme Hakkı.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dersin

Adı

Z/S

Teorik

Uyg.

Toplam

Kredi

AKTS

Kodu

3303839

Mühendislikte Veri Analizi

Zorunlu

2

0

2

2

3

3313839

Giriş, Kalite Kavramı, Kalite Çeşitleri, Kalite Belirleme Esasları, Toplam Kalite Yönetimi, Kalite Çemberleri, Verimlilik, Motivasyon, Grup Çalışması, Temel İstatistik Ölçüler, Standart ve Spesifikasyon, Toleranslar, Ölçme, Örnekleme, Muayene, Örnek çalışma

 

 

© TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ