TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ
MESAJ

BÖLÜM BAŞKANI MESAJI

    Mekatronik, makine, elektrik-elektronik, kontrol ve bilgisayar teknolojilerinin kesişim alanını kapsayan bir mühendislik felsefesi ve mühendislik uygulamalarına tümleşik bir yaklaşımdır. İlk kez 1969 yılında Japon Yoshikawa Firması tarafından ortaya atılan mekatronik yaklaşımı, mühendislik tasarımı ve eğitimini derinden etkileyerek kısa zamanda tüm dünyaya yayılmış ve popülerliği günden güne artmaktadır. 21. yüzyılın karmaşık ve dinamik mühendislik tasarım ve üretim sorunları, ancak disiplinler arası bir yaklaşım içinde algılanıp, yorumlanabilmektedir. Bu gerçeğin farkına varıp mekatronik tasarım ilkelerini özümseyen ve mekatroniğin üretimdeki kritik rolünü görüp bu alanda yatırım yapan ülkeler önemli teknolojik gelişmelere imza atmışlardır. Türkiye’de mekatronik alanında kurumsal düzeyde ilk çalışmalar 1990’lı yıllarda Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Makine Mühendisliği Bölümü bünyesinde başlatılmıştır. 

Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi, ülkemizin en gelişmiş sanayi bölgelerinden olan Konya'nın merkezinde yer alan köklü bir öğretim kurumu olarak yetiştirdiği mühendislerle, ülkemizin kalkınmasında ve gelişmiş ülkeler seviyesine çıkmasında çok önemli rol oynamaktadır. Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi bünyesinde bulunan Mekatronik Mühendisliği Bölümü öğretim kadrosunda konusunda uzman, tecrübeli ve birikim sahibi öğretim üyeleri ile birlikte; değişen dünyanın üniversite anlayışı ile donanmış, genç, dinamik, araştırma odaklı akademisyenleri, ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli mühendisler yetiştirmeyi planlamaktadır. Bu alanda vermiş olduğu Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi ile Nitelik Mekatronik Mühendisi yetiştirmeye devam etmektedir.

          Ayrıca Teknoloji Fakültesi'nde okumanın en büyük avantajı bir dönem boyunca" İşyeri Eğitimi "yapılmasıdır. Dördüncü sınıfın ilk dönemi olan yedinci yarıyıl süresince öğrencilerimiz işyeri eğitimi adı altında önemli sanayi kuruluşlarında tüm dönem boyunca çalışarak daha mezun olmadan uygulama tecrübelerini çok yüksek seviyeye çıkarabilmektedir. Sanayi kuruluşlarının kendilerinden beklentilerini ve iş ortamının gerekliliklerini sahada canlı olarak görmeleri öğrencilerimize bir çok avantaj sağladığı gibi, mezuniyete kısa süre kala kendilerini ispat ettikleri takdirde işyeri eğitimini icra ettikleri önemli sanayi kuruluşlarından mühendis kadrosunda çalışma teklifi de alabileceklerdir. Yapılan görüşmelerde tüm sanayicilerimiz uygulama becerisi yüksek, sanayi tecrübesi olan ve sanayinin ihtiyaçlarına dönük gelişimi sürekli takip edebilecek, rekabet gücü yüksek mühendislerle çalışma isteklerini ifade etmektedirler. Dolayısıyla, hem işyeri eğitimi hem de staj, stajın veya işyeri eğitimin yapıldığı kurumlarda mezuniyet sonrası istihdam için kolaylık sağlayacaktır.

         Çift anadal ve yandal uygulamaları, birden fazla alanda öğrencinin kendini geliştirmesine imkân vermektedir. Bölümümüzün eğitim planı, Bologna Süreci’nin gereği olan Avrupa Kredi Transfer Sistemi’ne uygun olarak hazırlanmıştır. Avrupa yükseköğretim kurumları arasındaki öğrenci ve öğretim üyesi değişimini öngören Erasmus anlaşmaları, bölüm öğrencilerimizi uluslararası kültür, eğitim ve istihdam olanaklarından faydalanma konusunda avantajlı duruma getirmektedir.

        Mekatronik Mühendisleri Ne İş Yapar?

Mekatronik Mühendisliği okuyan öğrenciler aşağıdaki mesleklerde çalışabilirler: Robotik ve Yapay Zeka, Otomotiv Uygulamaları, Savunma Sanayi Uygulamaları, Otomasyon Sistemleri, Sağlık Teknolojileri, Enerji Sistemleri, Endüstri 4.0, IoT, Araştırma-Geliştirme konularında çalışmalar yapar.

          Bölümümüz mezunlarının, Mekatronik alanında söz sahibi olacaklarına ve önemli bir boşluğu dolduracaklarına inanıyor, şimdiden öğrencilerimize başarılar diliyorum.

Prof. Dr. İsmail SARITAŞ

Bölüm Başkanı

BÖLÜM TANITIMI

Hakkında: 

 • Mekatronik mühendisliği; makine, elektrik-elektronik ve kontrol gibi mühendislik dalları ile bilgisayar ve özellikle yazılım mühendisliği dallarını artı değer sağlayacak (sinerjik) biçimde bütünleştiren modern bir disiplinler arası mühendislik tasarımı yaklaşımıdır.
 • Mühendislik tasarım ve çözümlemelerinde çeşitli bilgisayar destekli tasarım araçlarından yararlanılması ile laboratuvar ortamlarında gerçekçi mühendislik problemlerinden yola çıkmak suretiyle öğrencilerin karmaşık tasarım ve uygulama sorunlarıyla yüz yüze getirilmesi Mekatronik Mühendisliğinin temel özellikleri arasında yer almaktadır.
 • Mekatronik Mühendisliği diplomasına sahip, yukarıda değinilen çok yönlü, tümleşik bilgi ve kavramlarla donatılmış bir mühendis, bilgisayarların bütünleştirdiği üretim sistemleriyle iş gören yüksek teknolojili firmalardan, ileri otomasyon ürünlerini geliştiren ve kullanan araştırma merkezlerine kadar çeşitli alanlarda öncelikli iş bulabilme ayrıcalığına sahip olacaktır. Teknolojik gelişmelere paralel olarak Mekatronik Mühendisliği günümüzün ve geleceğin mühendislik dalı olarak öngörülmektedir
 • Programın Dili: Programın eğitim dili Türkçedir.

  Kabul ve Kayıt Koşulları:

  Önceki Öğrenmenin Tanınması: Gerekli şartları sağlayan, Diğer lisans veya ön lisans programlarından geçiş yapmak isteyen öğrencilere intibak kurallarına göre geçiş imkânı sağlanmaktadır.

  Mezuniyet Şartları: Programdan mezun olabilmek için öğrenciler, dört yıllık eğitim süresi boyunca her dönem 30 AKTS'yi (Avrupa  Kredi Transfer Sistemi), toplamda 240 AKTS'yi tamamlayacaklardır. 

  Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Öğrenci, 1 yarıyıl içerisinde bir ara sınav ve bir yılsonu sınavı ile değerlendirmeye alınır. Öğrencinin bir dersten başarısı, o dersin final/bütünleme sınavından sonra, ders sorumlusu öğretim elemanı tarafından, ara sınav/sınavlar not ortalamasının % 40'i ile final/bütünleme sınav notunun % 60'inin toplamı dikkate alınarak verilen harf notuna göre belirlenir. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için aldığı harf notunun en az CC olması gerekir.

  İstihdam Olanakları: 

 • Robotik ve Yapay Zeka

 • Otomotiv Uygulamaları

 • Savunma Sanayi Uygulamaları

 • Otomasyon Sistemleri

 • Sağlık Teknolojileri

 • Enerji Sistemleri

 • Endüstri 4.0

 • Nesnelerin İnterneti (IoT)

 • Araştırma-Geliştirme

  Üst Derece Programlara Geçiş: Lisans programımızdan mezun olan öğrencilerimiz lisansüstü ve ardından doktora programlarına belirlenen basari kriterlerini sağladıktan sonra kayıt yaptırabilmektedir.

Gizlilik Politikamız
© TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ