TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ
AKADEMİK PERSONEL
 
 Adı Soyadı: DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ADEM GÖLCÜK
Fakülte Adı:  TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİYOELEKTRONİK A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  BİYOELEKTRONİK
E-Mail :  adem.golcuk selcuk.edu.tr
Telefon :
Adres : Selçuk Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Biyomedikal Mühendisliği
Url :
 
  Kurum :
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
KADINHANI ATL, METEM VE MEM20062009
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ, ÇİÇEKDAĞI MYO20092013
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ2017 

  Akademik Yayınlar:

SCI, SCI-expanded, SSCI, AHCI’de yeralan ve Impact faktörü 1.0 ve üzeri olan uluslar arası dergilerde yayımlananaraştırma makalesi

1) Gölcük,A., Işık, H. ve Güler, İ., 2016, Design and Construction of aMicrocontroller-Based Ventilator Synchronized with Pulse Oximeter, J Med Syst,40 (7), 180. (Doktora TezindenYapılmıştır)

2) Gölcük, A. ve Güler, İ., 2017, The Use of StepperMotor-Controlled Proportional Valve for Fio2 Calculation in the Ventilator andits Control with Fuzzy Logic, J Med Syst, 41 (1), 1. (Doktora TezindenYapılmıştır)

 

Diğer uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan Makale

1) Balcı M., Saraçoğlu R., Taşdemir Ş., Gölcük A. (2015).  Classification Performance of the DifferentStemming Methods.  International Journalof Applied Mathematics, Electronics and Computers, 3(3), 208-210.

 

Uluslararası Bildiriler

Tam metinli bildiriler (Yabancı dilde sözlü sunulan ve tam metni yayınlananlar)

1) M. Balci, R. Saracoglu, S. Tasdemir, A. Golcuk,Classification Performance of the Different Stemming Methods, InternationalConference on Advanced Technology & Sciences (ICAT'14) 586-588 pp.,Antalya, Turkey, 12-15 August 2014.

(Sempozyum sonucunda International Journal of AppliedMathematics, Electronics and Computers, (IJAMEC) dergisi tarafından hakemdeğerlendirmesinden sonra yayınlanmıştır)

2) Gölcük, A. ve Işık, H., 2014, Serially CommunicatingLift System. International Conference and Exhibition on Electronic, Computerand Automation Technologies (ICEECAT’14). Konya. (Yüksek Lisans TezindenYapılmıştır)

3) Gölcük, A., Taşdemir, Ş. veBalcı, M., 2014, The Design and Implementation of a Sugar Beet HarvesterControlled via Serial Communication. International Conference and Exhibition onElectronic, Computer and Automation Technologies (ICEECAT’14). Konya.

4) BUBER, M., GOLCUK, A. ve KURSUN, R., 2016, Design ofA Black Box for Crane Control System. 4th International Conference on AdvancedTechnology & Sciences (ICAT’Rome). Rome – Italy

5) Kursun, R., Buber, M. ve Golcuk, A., 2016,Bresenham's Algorithm and 3 Axis Cartesian Robot Application. 4th InternationalConference on Advanced Technology & Sciences (ICAT’Rome). Rome - Italy.

6) Golcuk, A., Buber, M. ve Kursun, R., 2016, Design andImplementation of a Microcontroller Controlled Digital Mahya. InternationalConference on Advanced Technology & Sciences (ICAT’16). Konya-Turkey.

7) Kursun, R., Golcuk, A., Buber, M. ve Koklu, M., 2016,Balance Control System Application for On-Vehicle Mobile Crane. InternationalConference on Advanced Technology & Sciences (ICAT’16). Konya-Turkey.

8) Gölcük, A., Taşdemir, Ş. ve Balcı, M., 2017, Design AComputer-Controlled Digital Mahya. VI. International Vocational SchoolsSymposium. Bosnia Herzegovina / Sarajevo.

(18 Mayıs 2017 tarihinde sözlü sunum yapıldı, Bildirikitapçığı henüz basılmadı)

9) Balcı, M., Gölcük, A. ve Taşdemir, Ş., 2017, TheBehavıours Of Internet Users In Terms Of Informatıon Securıty: Instructors AtUnıversıty. VI. International Vocational Schools Symposium. Bosnia Herzegovina/ Sarajevo.

10) Taşdemir, Ş., Balcı, M. ve Gölcük, A., 2017, SocialMedia Use Behavior And Trends Of Teaching Staff. VI. International Vocational SchoolsSymposium. Bosnia Herzegovina / Sarajevo.


Özet Bildiri (Abstract) (Yabancı dilde sözlü sunulan ve özeti yayınlananlar)

1) Balcı, M., Taşdemir, Ş. ve Gölcük, A., 2014, SocialMedia Use Trends Of Computer Technologies Department Students. YILDIZInternational Conference On Educational Research And Social Science (YICER).İstanbul/Turkey.

2) Gölcük, A., Balcı, M., Tezcan, B. ve Taşdemir, Ş.,2017, “Application of a Volleyball Scoreboard design with the use ofMicrocontrollers”, I. International Scientific and VocationalStudies Congress (BILMES 2017,Nevşehir/Turkey.

3) Balcı, M., Gölcük, A., Tezcan, B. ve Taşdemir, Ş.,2017, “Views of The Students of Vocational High Schools Students About theCurriculum”, 2. International Contemporary Educational Research Congress,Muğla/Turkey

4) Tezcan, B., Golcuk, A., Tasdemir, S., Balcı, M. Analysis of a MetaheuristicOptimization Algorithm for Data Classification, International Conference onEngineering Technologies, Konya/Turkey

5) Golcuk, A., Kursun, R., Buber, M.,Tezcan, B., Tasdemir, S., Design And Implementation Of Real Time Clock RTC CircuitFor Industrial Automation, International Conference on EngineeringTechnologies, Konya/Turkey

 

Ulusal düzeydebasılmış afiş, poster, broşür, katalog, dergi, kitap vb tasarımı

1) Gölcük, A.(2017), “Puls OksimetreSenkronizasyonlu, Mikrodenetleyici tabanlı ventilatör”, UNİKOP Patent 2017,KONYA


Ulusal Bildiriler

Özet (Sözlü sunulan ve özeti yayınlananlar)

1) Gölcük, A., Taşdemir, Ş. ve Balcı, M.,2014, Mikrodenetleyici Destekli Rf Modülü İle Pancar Makinesi Kontrolü. PROJETABANLI MEKATRONİK EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI (MKT 2014) Sinop.


  Yönetilen Tezler

  Yöneticilik Görevleri:
KurumBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
Ahi Evran Ü. Çiçekdağı MYO Müdür Yardımcılığı20122014
Karamanoğlu Mehmetbey Ü. TBMYO, Bilgisayar Teknolojileri Bölüm Başkanlığı20142016

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Teknoloji Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Biyoelektronik A.B.D.Anabilim Dali Bşk.08/01/2018 
S.Ü. Teknoloji Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği BölümüBölüm Başkani01/02/2018 

 Ek Bilgi

 Dersler
 
Gizlilik Politikamız
© TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ