TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ
TANITIM YAZISI

Biyomedikal Mühendisliği tıbbi problemlere mühendislik yaklaşımı ile tanı veya tedaviye yönelik yöntemler geliştirerek çözüm üretilmesini hedefleyen bir mühendislik dalıdır. Canlı sistemlerin çeşitliliği ve karmaşıklığı bu sistemlerin analizini yapmada, yeniliklere açık, bilgili ve hayal gücü yüksek doktorlar, bilim insanları ve mühendislerin işbirliğini gerektirir. Biyomedikal Mühendisliğinin başlıca amaçları; genelde biyolojik sistemlerin, özel olarak da, üst düzeyde organize olmuş, karmaşık bir sistem olan insan vücudunun bileşenlerinin yapılarını, çalışma biçimlerini ve etkileşimlerini anlamak ve işlevsel bozukluklarını belirleyip gidermek için gerekli araç, cihaz ve sistemlerin geliştirilmesidir. Biyomedikal mühendisliği son elli yıldır giderek artan bir ivmeyle gelişmektedir. Biyomedikal Mühendisliği Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği, Eczacılık, Veterinerlik ve Biyoloji gibi yaşam bilimlerinde ortaya konan problemlere;

 • Fizik, kimya, matematik, mühendislik(bilgisayar, elektronik vb.) bilimlerinin temel ilkelerini uygulayarak bu problemlere çözüm getirir,
 • Tanı ve tedaviye yönelik yeni yöntem, algoritma, cihaz ve yazılımları tasarlayıp geliştirir,
 • Mevcut yöntem ve cihazların mühendislik bilimleri ve teknolojideki gelişmelere paralel olarak geliştirilmesinin ve imal eder,
 • Tasarlanıp üretilen ve performans testlerinden geçirilerek kullanıma hazır hale getirilen cihaz, sistem ve süreçlerin kullanım alanlarında en yüksek performansla hizmet verebilmesi için gerekli alet-insan ara yüzlerini geliştirir,
 • Sağlık hizmeti kalitesinin ve veriminin arttırılması amacıyla çeşitli süreçlerin, yönetim ve organizasyon modellerini geliştirir,

Çeşitli sağlık kurumlarındaki çeşitli ölçekteki tıbbi cihaz ve yazılım sistemlerinin sorunsuz bir şekilde işlemesi için bu sistemlerin kalibrasyonu, bakımı gibi nitelikli elemanlara gereksinim duyan hizmetleri de kapsamaktadır.

Programın Dili: Programın eğitim dili Türkçedir.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Gerekli şartları sağlayan, Diğer lisans veya ön lisans programlarından geçiş yapmak isteyen öğrencilere intibak kurallarına göre geçiş imkânı sağlanmaktadır.

Mezuniyet Şartları: Öğrencinin, programdan mezun olabilmek için sekiz yarıyıllık ders planında gözüken derslerden zorunlu ve seçmeli derslerden alıp başarılı olması gerekmektedir. Programdan mezun olabilmek için sekiz yarıyılda okutulan toplamı 240 AKTS olan derslerden başarılı olmak gerekir. Ayrıca yedinci yarıyılda iş yeri eğitiminden de başarılı olma şartı aranmaktadır. İkinci sınıfın yaz döneminde 36 iş günü alan stajı, üçüncü sınıfın yaz döneminde 36 iş günü işletme ve organizasyon stajı olmak üzere toplamda 72 iş günü yaz dönemi stajlarından başarılı olmak gereklidir.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Öğrenci, 1 yarıyıl içerisinde bir ara sınav ve bir yılsonu sınavı ile değerlendirmeye alınır. Öğrencinin bir dersten başarısı, o dersin final/bütünleme sınavından sonra, ders sorumlusu öğretim elemanı tarafından, ara sınav/sınavlar not ortalamasının % 40'i ile final/bütünleme sınav notunun % 60'inin toplamı dikkate alınarak verilen harf notuna göre belirlenir. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için aldığı harf notunun en az CC olması gerekir.

İstihdam İmkanları;

 • Hastanelerde ve diğer sağlık kuruluşlarında,
 • Üniversitelerde,
 • Tıp araştırma merkezlerinde,
 • Tıbbi cihaz ve malzeme üreten, satan ve satış sonrası destek veren kuruluşlarda,
 • İlaç endüstrisinde,
 • Sağlık kuruluşlarının bilgi-işlem birimlerinde çalışabilecekleri gibi, dilerlerse, biyomedikal, biyomalzeme, biyomekanik, biyoinformatik, medikal fizik, genetik mühendisliği, doku mühendisliği gibi ilgili alanlarda lisansüstü öğrenime devam edebilecekler; yurtdışı anlaşmalı üniversitelerle yapılan ortak programlara katılabileceklerdir.

 

Üst Derece Programlara Geçiş: Lisans programımızdan mezun olan öğrencilerimiz lisansüstü ve ardından doktora programlarına belirlenen basari kriterlerini sağladıktan sonra kayıt yaptırabilmektedir.

Gizlilik Politikamız
© TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ