TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ
PROGRAM ÇIKTILARI
P.Ç. Program Çıktıları
P.Ç.1 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur. Mühendislik uygulamalarının sağlık, çevre ve güvenlik üzerine etkilerinin farkında olur.
P.Ç.2 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olur
P.Ç.3 Disiplin içi ve disiplinler arası bireysel veya takım çalışması yapabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni kazanır.
P.Ç.4 Alanı için gerekli düzeyde bilgisayar yazılım ve donanım bilgisine sahip olur ve en az bir programlama dilini etkin kullanma becerisini kazanır
P.Ç.5 Matematik ve fen bilimleri konularında yeterli bilgi düzeyine sahip olur. Bu bilgileri mühendislik problemlerinin çözümlerinde kullanılır.
P.Ç.6 Bazı kısıtlar ve koşullar altında belirli bir amaca yönelik sistemi, cihazı veya ürünü modern yöntemlerle tasarlar.
P.Ç.7  
Gizlilik Politikamız
© TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ