TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜM BAŞKANI MESAJI

BÖLÜM BAŞKANI MESAJI

Teknoloji Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü; evrensel bilimin ve çağdaş eğitimin kültür ve değerlerini esas alan, temel mühendislik kavram ve teorilerini öğrenip, bilgi, beceri, yetkinlik ve yeterlilik sahibi mühendisler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Dinamik akademisyen kadromuz, öğrencilere hem teknoloji ve mühendislik bilgisi gerektiren saha çalışmalarında hem de akademik çalışmalarda gerekli olan mühendislik prensiplerini tıp ve biyoloji alanlarına uygulayarak sağlık sektörü için tanı (diyagnostik), iyileştirme (terapötik) ve yenileyici (rejeneratif) amaçlı cihaz ve çözümler üreten çok disiplinli bir mühendislik eğitimi vermektedir.

Tıp dünyası ile sıkı bir işbirliği içerisinde olan biyomedikal mühendisliği, elektronik, bilgisayar, mekanik, malzeme ve genetik gibi bilimsel alanlar üzerine kurulu bir mühendislik dalıdır. Biyomedikal mühendisliğinin uygulamalarına örnek olarak; tıbbi görüntüleme sistemleri ve yazılımlarının geliştirilmesi, biyolojik sinyallerin ölçülmesi ve analizine yönelik cihazların geliştirilmesi, klinik tanı ve tedavi cihazlarının geliştirilmesi, biyomalzeme ve implantların üretimi, rejeneratif doku gelişimi, kişiye özel tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi, farmasötik ilaç ve terapötik biyolojiklerin üretimi verilebilir. Bu doğrultuda, Biyomedikal Mühendisliği lisans ve lisansüstü programları temel mühendislik, yaşam bilimleri ve mesleki mühendislik ders ve uygulamaları üzerine yapılandırılmıştır.

 

Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Adem GÖLCÜK

Gizlilik Politikamız
© TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ