TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
AKADEMİK PERSONEL
 
 Adı Soyadı: DOÇ.DR. HASAN ERDİNÇ KOÇER
Fakülte Adı:  TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DEVRELER VE SİSTEMLER A.B.D.
Ana Bilim Dalı:  DEVRELER VE SİSTEMLER
E-Mail :  ekocer selcuk.edu.tr
Telefon : 332-2233357
Adres : Selçuk Üni. Teknoloji Fak. Kampüs KONYA
Url :
 
  Kurum :

  Akademik Yayınlar:

1.        Yayınlar

9.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI& SSCI & Arts and Humanities)

1.   Altun A. Alpaslan, Koçer H. Erdinç, AllahverdiNovruz (2008). Genetic Algorithm Based

Feature Selection Level Fusion Using Fingerprintand Iris Biometrics. InternationalJournal of Pattern Recognition and Artificial Intelligence, 22(03),585-600.,Doi: 10.1142/S0218001408006351.

2.     Unal Yavuz, Polat Kemal, Erdinc Kocer H. (2014). Pairwise FCM based feature weighting for improvedclassification of vertebral column disorders. Computers in Biology and Medicine, 46, 61- 70., Doi:10.1016/j.compbiomed.2013.12.004.

3.     KoçerHasan Erdinç, Akça Melike Ruhan (2014). An Improved Artificial Bee Colony Algorithm withLocal Search for Travelling Salesman Problem. Cybernetics and Systems: An International Journal, 45(8), 635-649.,Doi: 10.1080/01969722.2014.970396.

4.    Unal Yavuz, Polat Kemal, Erdinc Kocer H., Hariharan M. (2015). Detection of abnormalities in lumbar discs formclinical lumbar MRI with hybrid models. Applied Soft Computing, 33, 65- 76., Doi: 10.1016/j.asoc.2015.04.031.

5.     Unal Yavuz, Polat Kemal, Erdinc Kocer H., (2016). Classification of vertebral column disorders andlumbar discs disease using attribute weighting algorithm with mean shiftclustering. Measurement, 77, 278-291., Doi: 10.1016/j.measurement.2015.09.013.

6.     CevikKerim Kursat, Kocer Hasan Erdinc, Andac Seyda, (2016). Segmentation of the Ilium and Femur Regions from Ultrasound Images for Diagnosisof Developmental Dysplasia of the Hip, Medical Imaging and Health Informatics, Vol. 6, No. 2, 449-457, DOI:10.1166/jmihi.2016.1722.

7.    Cevik Kerim Kursat, Kocer Hasan Erdinc, SivriMesut, Koplay Mustafa, (2016). Measuring the Effect of Filters on Segmentationof Developmental Dysplasia of the Hip, Iranian Journal of Radiology, Vol. 13, Issue 4, DOI:10.5812/iranjradiol.25491.

8.    Cevik Kerim Kursat, Kocer Hasan Erdinc, (2017). Computer Aided Control of Cutting Error inTextile Products, Tekstil ve Konfeksiyon 27(3):300-308.

9.2.    Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlananmakaleler

Hasan Erdinc Kocer, Kerim Kursat Cevik, Artificial Neural Networks Based Vehicle LicensePlate Recognition, Procedia ComputerScience, Elsevier, Volume 3, pp. 1033-1037, 2011.

Çevik, Kerim Kürşat, Koçer, Hasan Erdinç, Mobil Cihaz Tabanlı Yabancı Dilde Kelime Öğrenme Uygulaması,Selçuk Üniv Teknik Online Dergisi, Cilt 11, Sayı2, Sf 60-70, 2012, ISSN:1302-6178.

Çevik, Kerim Kürşat, Koçer, Hasan Erdinç, Parçacık Sürü Optimizasyonu ile Yapay Sinir AğlarıEğitimine Dayalı Bir Esnek Hesaplama Uygulaması, Süleyman DemirelÜniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt 17, Sayı 2, Sf 39-45, 2013,ISSN:1300-7688.

Şeker Sadi Evren, Ünal Yavuz, Erdem Zeki, Koçer, Hasan Erdinç (2014). Ensembled Correlation Between Liver Analysis Outputs.International Journal of Biology and Biomedical Engineering, 8, 1-5.

Hüseyin Öğüt, A.Alpaslan Altun, Süleyman A. Sulak, Hasan Erdinç Koçer, Bilgisayar Destekli, Internet Erişimli İnteraktifEğitim Cd’si ile E-Eğitim, The Turkish OnlineJournal of Educational Technology, Volume 3, Issue 1, pp.67-74, 2004, ISSN: 1303-6521.

9.3.   Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan vebildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

Uçar K., Koçer H. E., Breastcancer classification with wavelet neural network  , Artificial Intelligence and Data ProcessingSymposium (IDAP), 2017 International, IEEE, 16-17 Sept. 2017, Malatya, Turkey.

Çevik, Kerim Kürşat, Koçer, Hasan Erdinç,(2016). Developmental Hip Dysplasia segmentation ofultrasound images, Signal Processing andCommunication Application Conference, 16-19 May, DOI: 10.1109/SIU.2016.7495688.

Taşkıran Uğur, Herdem Saadetdin, ÇunkaşMehmet, Aykent Filiz, Yılmaz Savaş Tuba, Koçer Hasan Erdinç, (2015). A Sample Reduction and ANN Based Classificationof Temporomandibular Joint Sounds. Third International Conference on Science Technology Engineering andManagement, 2-3 December 2015, Dubai, United Arab Emirates.

Ünal Yavuz, Koçer Hasan Erdinç, ÇevikKerim Kürşat, Kıvrak Ali Sami, (2014). Diagnosis of Spinal Canal Region Diseases Using with SoftComputing Methods, International StatisticsDay Symposium, Antalya, Turkey.

YavuzÜnal, Hasan Erdinç Koçer,Halil Ekrem Akkurt, A Comparison of Feature Extraction Techniques forDiagnosis of Lumbar Intervertebral Degenerative Disc Disease,

International Symposium on Innovations inIntelligence Systems and Applications (INISTA 2011), pp. 490-495, 2011, İstanbul,Turkey.

Yavuz Ünal, Hasan Erdinç Koçer, Halil Ekrem Akkurt, Automatic Diagnosis of Intervertebral DegenerativeDisk Disease Using Artificial Neural Network, International Advanced Technologies Symposium (IATS 2011), Vol.3, pp.98-103, Elazığ, Turkey.

Hasan Erdinç Koçer, Novruz Allahverdi, F. Betul Kınacı, The Evaluation of a Distance LearningApplication from the View of the Attending Students, 4th International Computer andInstructional Technologies Syposium (ICITS 2010), pp. 679-683, 2010, Konya, Türkiye.

Hasan Erdinç Koçer, Novruz Allahverdi, A Case Study: A Comparison of Artificial NeuralNetworks Techniques for Efficient Iris Recognition, International Symposium on Innovations in IntelligenceSystems and Applications (INISTA 2010), pp. 405-409, 2010, Kayseri, Türkiye.

Hasan Erdinç Koçer, Novruz Allahverdi, An Efficient Iris Recognition System Based on Modular Neural Networks, 9th WSEAS Int. Conference on Neural Network (NN’08),pp. 42­48, 2008, Sofia, Bulgaria.

Hasan Erdinç Koçer, Novruz Allahverdi, A.Alpaslan Altun, Artificial Neural Network Based Approach forClassification of Human Iris Images, Nınth International Conference onPattern Recognition and Information Processing (PRIP’07), Volume 1, pp.198-203, 2007, Minsk, Belarus.

Novruz Allahverdi, Hasan Erdinç Koçer, A Distance Learning Application Intended forMaster Education, International Conferenceon Computer Systems and Technologies and Workshop for PhD Students inComputing, 16-17 June 2005, pp. IV.5.1-5.5, Varna, Bulgaria.

Nihal Fatma Güler, Sabri Koçer, Hasan Erdinç Koçer, Classification of EMG Signals Using ArtificialNeural Network (ANN), Third InternationalSymposium Mathematical & Computational Applications, September 4-6, 2002,pp. 251-258, Konya, Türkiye

Hasan Erdinç Koçer, A.Alpaslan Altun, Novruz Allahverdi, Tarık Yılmaz, İris Deseninin Yapısal Lineer Filtreler KullanılarakAnalizi, 4. International AdvancedTechnologies Symposium, Volume 1, pp. 81-84, 2005, Konya, Türkiye.

A.Alpaslan Altun, Novruz Allahverdi, Hasan Erdinç Koçer, 2 Boyutlu Gabor Filtre Kullanarak Yapay Sinir Ağları ile ParmakiziAnalizi, 4. International AdvancedTechnologies Symposium, Volume 1, pp. 10-14, 2005,Konya, Türkiye.

Tarık Yılmaz, A.Alpaslan Altun, Hasan Erdinç Koçer, Akıllı Kart ve Biyometrik Sistem EntegrasyonluKullanıcı Kimlik Denetleme Sistemi, 4. International AdvancedTechnologies Symposium, Volume 1, pp. 220-225, 2005, Konya, Türkiye.

Hasan Erdinç Koçer, A.Alpaslan Altun, Güvenlik Alanına Yeni Bir Yaklaşım: BiyometrikSistemler, International XII. Turkish Symposium on Artificial Intelligence andNeural Networks, pp. 118-120, 2003, Çanakkale, Türkiye.

A.Alpaslan Altun, Hasan Erdinç Koçer, Süleyman A. Sulak, Selçuk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Programının EğitimCd’si ile Desteklenmesi, III. InternationalEducational Technology Conference, Volume 2,pp. 893-898, 2003, Turkish Republic of Northern Cyprus.

Hüseyin Öğüt, A.Alpaslan Altun, SüleymanA. Sulak, Hasan Erdinç Koçer, Bilgisayar Destekli, Internet Erişimimli InteraktifEğitim Cd’si ile E-Eğitim, III. International Educational Technology Conference, Vol. 1, pp. 119-126, 2003, Turkish Republic of Northern Cyprus.

Hasan Erdinç Koçer, A.Alpaslan Altun, SüleymanA.Sulak, Osman Akandere, Selçuk Üniversitesinde Ortak Zorunlu Derslerin UzaktanEğitimle Verilmesi, International XII. Turkish Symposium onArtificial Intelligence and Neural Networks, pp. 229-234, 2003, Çanakkale,Türkiye.

9.4.   Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildirikitabında basılan bildiriler

Hüseyin Öğüt, Novruz Allahverdi, Hasan Erdinç Koçer, Selçuk Üniversitesinde Uzaktan Eğitim Uygulamaları,Electrical, Electronics & ComputerEngineering Symposium and Exhibition (NEU-CEE2001), 23-25 May 2001, pp:216-219, Near East University KKTC.ISBN:975-8359-11-8.

A.Alpaslan Altun, Novruz Allahverdi, Hasan Erdinç Koçer, Tarık Yılmaz,Selahattin Alan, Fingerprint Image Enhancement Using FilteringTechniques, 13th Signal Processingand Communications Applications Conference,2005, pp. 229-232, Kayseri, Türkiye.

Hasan Erdinç Koçer, A.Alpaslan Altun, TarıkYılmaz, İris Deseninin Bulanık C-Ortalaması KullanılarakSınıflandırılması, 11. Elektrik-Elektronik ve BilgisayarMühendisliği Ulusal Kongresi, Cilt 2, sf. 462-465, 2005, İstanbul, Türkiye.

Osman Akandere, Hasan Erdinç Koçer, A.Alpaslan Altun, Tarih Öğretiminde Uzaktan Eğitimin Yeri ve Selçuk ÜniversitesiUzaktan Eğitim Programı, Tarih Öğretimi ve Yeni YaklaşımlarSempozyumu, 2002, Çanakkale, Türkiye.

9.5.    Diğer yayınlar

Ulusal bilimsel toplantılarda sözlü sunulan ve özeti yayınlananlar

Hüseyin Öğüt, A.Alpaslan Altun, Süleyman A. Sulak, Hasan Erdinç Koçer, İnternet Erişimli Eğitim Cd’si ile E-Eğitim,International XII. Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks, pp.69, 2003, Çanakkale, Türkiye.

Poster olarak sunulan ve tam metin yayınlananlar

A.Alpaslan Altun, Hasan Erdinç Koçer,Biyometrik Sistemlerin Güvenlik AlanındaKullanılması ve Otomatik Parmak İzi Tanıma Sistemleri,1. Polis Bilişim Sempozyumu, sf. 349-354, 2003, Ankara, Türkiye.  Yönetilen Tezler

  Yöneticilik Görevleri:

 Kurum İçi Yöneticilik Görevleri:
BirimGörevBaşlangıç TarihiBitiş Tarihi
S.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi Eğitim BölümüBölüm Başkani19/03/201207/10/2016
S.Ü. Teknik Eğitim FakültesiDekan Yrd.01/10/201322/07/2016
S.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi Elektronik Ve Bilgisayar Eğitimi BölümüBölüm Başkan V.02/07/201507/10/2016
S.Ü. Proje Geliştirme Ve Yönetimi Uyg. Ve Arş. Mer. Md.Merkez Müd. Yrd.03/05/2017 
S.Ü. Teknoloji FakültesiDekan Yrd.01/03/201819/10/2018
S.Ü. Bilgisayar Bil.Uy.Arş.Mrkz.Müd.Merkez Müd.27/09/2018 
S.Ü. Bilgi İşlem Daire BaşkanliğiDaire Başkan V.16/11/201821/01/2019

 Ek Bilgi

 Dersler
 
Gizlilik Politikamız
© TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ