TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
LİSANS DERSLERİ
Dersin Adı   MANTIK DEVRELERİ
Dönemi Dersin Kodu Teorik Saat / Uygulama Saati AKTS
3 3302304 3,00 / 1,00 5,00
Dersin Düzeyi Lisans
Dersin Dili Türkçe
Dersin Veriliş Biçimi Yüz Yüze
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. İsmail SARITAŞ
Koordinator E-mail isaritas selcuk.edu.tr
Öğretim Elemanı
Doç. Dr. İsmail SARITAŞ
Yardımcı Öğretim Elemanları
Araş. Gör. Fehmi SEVİLMİŞ
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere sayı sistemlerini kullanma, temel lojik işlemlerle ilişkilendirmek, lojik problem çözme mantığı ve bileşik devre tasarlama yeteneği kazanmak.
Temel Bilimler Mühendislik Bilimleri Sosyal Bilimler Eğitim Bilimleri Sanat Bilimleri Sağlık Bilimleri Tarım Bilimleri
40 60 0 0 0 0 0
DERS YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Alıştırma ve Uygulama, Gösteri, Gösterip Yaptırma, Grup Çalışması, Benzetim, Beyin Fırtınası, Örnek Olay, Deney/Laboratuvar, Bireysel Çalışma, Problem Çözme, Proje Temelli Öğrenme
HAFTA DERS İÇERİĞİ KAYNAK
1 Analog ve Sayısal Kavramları Ders Notları, Digital Design ve Mantık Devreleri kitapları
2 Sayı Sistemlerinin İncelenmesi Ders Notları, Digital Design ve Mantık Devreleri kitapları
3 İkili Sayı Sistemi ve Kodlamaları Ders Notları, Digital Design ve Mantık Devreleri kitapları
4 Boolean Kuralları ve Lojik İfadelerin Sadeleştirilmesi Ders Notları, Digital Design ve Mantık Devreleri kitapları
5 Karnaugh Haritaları ile Mantık soruları çözümü Ders Notları, Digital Design ve Mantık Devreleri kitapları
6 Mantık Kapılar, İç Yapıları ve Mantıksal Devreler Ders Notları, Digital Design ve Mantık Devreleri kitapları
7 Verilen Problemi Mantıksal Devreye Dönüştürme Ders Notları, Digital Design ve Mantık Devreleri kitapları
8 Kodlama İle İlgili Lojik Devreler Ders Notları, Digital Design ve Mantık Devreleri kitapları
9 Ara Sınav
10 Sayısal Entegreler ve Sayısal Göstergeler Ders Notları, Digital Design ve Mantık Devreleri kitapları
11 Çoklayıcılar - Veri Seçiciler (Multiplexers - Data Selector) Ders Notları, Digital Design ve Mantık Devreleri kitapları
12 Azlayıcılar-Veri Dağıtıcılar (Demultiplexers) Ders Notları, Digital Design ve Mantık Devreleri kitapları
13 Karşılaştırıcı ve Aritmetik İşlem Devreleri Ders Notları, Digital Design ve Mantık Devreleri kitapları
14 Bileşik Devreler ile İlgili Uygulamalar Ders Notları, Digital Design ve Mantık Devreleri kitapları
15 Problem Çzümleri Ders Notları, Digital Design ve Mantık Devreleri kitapları
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ   Ara Sınav Final
  Sayı Katkı Payı Sayı Katkı Payı  
Yarıyıl İçi Çalışmaları : - - - -
Devam/Katılım : - - - -
Uygulamalı Sınav : - - - -
Derse Özgü Staj : - - - -
Küçük Sınav : - - - -
Ödev : - - - -
Sunum ve Seminer : - - - -
Projeler : - - - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : 10 10 5 20
Vaka Çalışmaları : - - - -
Arazi Çalışmaları : - - - -
Klinik Çalışmaları : - - - -
Diğer Çalışmaları : - - - -
Ara Sınav   1 30 - -
Final   - - 1 40
AKTS İŞ YÜKÜ TABLOSU   Sayı Süre
Ders Süresi : 14 3
Sınav Dışı Ders Çalışma Süresi : 14 2
Sunum ve Seminer Hazırlama : - -
Derse Özgü Staj : - -
Atölye/Laboratuvar Uygulamaları : 10 2
Arazi Çalışmaları : - -
Vaka Çalışmaları : - -
Projeler : - -
Ödev : - -
Küçük Sınavlar : - -
Ara Sınav : 1 9
Final : 1 15
DERSİN AKTS KREDİSİ 3
No DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI KATKISI (*)
D.Ö.Ç. 1 Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olur. Mühendislik uygulamalarının sağlık, çevre ve güvenlik üzerine etkilerinin farkında olur. 1
D.Ö.Ç. 2 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine sahip olur. 1
D.Ö.Ç. 3 Disiplin içi ve disiplinler arası bireysel veya takım çalışması yapabilme becerisi ve sorumluluk alma özgüveni kazanır. 1
D.Ö.Ç. 4 Matematik ve fen bilimleri konularında yeterli bilgi düzeyine sahip olur. Bu bilgileri mühendislik problemlerinin çözümlerinde kullanılır. 3
D.Ö.Ç. 5 Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanındaki teorik bilgilerle pratik bilgileri bağdaştırarak problem çözme becerisini kazanır. 5
D.Ö.Ç. 6 Bazı kısıtlar ve koşullar altında belirli bir amaca yönelik sistemi, cihazı veya ürünü modern yöntemlerle tasarlar. 5
D.Ö.Ç. 7 Elektrik-Elektronik Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan teknik, araç ve cihazları seçme, kullanma, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olur. 5
D.Ö.Ç. 8 Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanıyla ilgili elektronik tasarım, haberleşme sistemleri, kontrol sistemleri, elektrik enerjisi dağıtımı, iletimi, üretimi gibi konularda yeterli bilgiye sahip olur. 5
D.Ö.Ç. 9 Yaşam boyu öğrenme düşüncesini benimser, eğitimine devam etme konusunda kendini değerlendirme yetkinliğini kazanır. 1
* 1: Zayıf - 2: Orta - 3: İyi - 4: Çok İyi
PROGRAM ÇIKTISI VE DERS ÖĞRENİM ÇIKTISI İLİŞKİ MATRİSİ

DÖÇ1DÖÇ2DÖÇ3DÖÇ4DÖÇ5DÖÇ6DÖÇ7DÖÇ8DÖÇ9DÖÇ10DÖÇ11DÖÇ12DÖÇ13DÖÇ14DÖÇ15DÖÇ16DÖÇ17DÖÇ18DÖÇ19DÖÇ20
PÇ1
PÇ2
PÇ3
PÇ4
PÇ5
PÇ6
PÇ7
PÇ8
PÇ9
PÇ10
PÇ11
PÇ12
PÇ13
PÇ14
PÇ15
PÇ16
PÇ17
PÇ18
PÇ19
PÇ20
 
Gizlilik Politikamız
© TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ