TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
İŞ YERİ EĞİTİMİ

 

Güncelleme Tarihi: 01.02.2019

İŞYERİ EĞİTİMİ BİLGİLENDİRME DÖKÜMANLARI

S.S.S.

İYE Sıkça Sorulan Sorular
Firma Listesi Protokol Bulunan Firma Listesi

İşyeri Eğitimi

Akış Diyagramları

İYE Akış Diyagramı- Şehir Dışı
İYE Akış Diyagramı- Şehir İçi Protokol Bulunmayan İşyerleri
İYE Akış Diyagramı- Şehir İçi Protokol Bulunan İşyerleri
İYE Akış Diyagramı- Başvuru Yapmayanlar
İşyeri Değişikliği Akış Diyagramı
İşyeri Eğitimi Yönetmelik ve Yönergeler İşyeri Eğitimi Yönergesi
İşyeri Eğitimi Uygulama Esasları

 

İŞYERİ EĞİTİMİ BELGELERİ
Başvuru Süreci İşyeri Eğitimi Protokolü(21.11.2019)
İşyeri Eğitimi Sözleşmesi(21.11.2019)
İşyeri Bilgi Formu
Öğrenci Beyan ve Taahhütnamesi (Sigorta Belgesi)(21.11.2019)
  İşyeri Eğitimi Dersi Rıza Beyanı Formu
İşyeri Eğitimi Süreci Örnek İYE Dosyası
Boş İYE Dosyası
İşyeri Eğitimi Firma Değişiklik Formu 
İşyeri Eğitimi Yetkili Değerlendirme Formu
Mazeretli İzin Formu

 

Tüm İşyeri Eğitimi Belgelerini Buradan İndirebilirsiniz. 

 

 

İŞ YERİ EĞİTİMİ KOMİSYONU
    TELEFON E-POSTA
Komisyon Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Hakan TERZİOĞLU

0332 223 33 51 hterzioğlu@selcuk.edu.tr
Komisyon Üyeleri

Arş. Gör. Esra KAYA

0332 223 33 32 esrakaya@selcuk.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Yunus Emre ACAR

0332 223 33 49 yacar@selcuk.edu.tr

 

 

 

 

Gizlilik Politikamız
© TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ