TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
AKADEMİSYEN KADROSU
  ÖĞRETİM ELEMANI ÇALIŞMA ALANI İDARİ GÖREV İLETİŞİM

Prof.Dr.

Hakan IŞIK 

Analog Tasarım, Biyomedikal, Elektronik, SMPS

-Elektronik A.B.D Başkanı

-Müfredat Komisyonu

Tel: 0332 223 33 60
E-Posta: hisik@selcuk.edu.tr
Ofis: A Blok 2. Kat 202

Prof. Dr.

Mehmet ÇUNKAŞ

Elektrik Makinaları, Yapay Zeka Optimizasyon, Yük Tahmini ve Enerji Verimliliği Algoritmaları ve Uygulamaları, Güç Şebekelerinde Akıllı Optimizasyon Teknikleri

-Bölüm Başkanı

-Elektrik Makineleri A.B.D. Başkanı

-İntibak Komisyonu

Tel: 0332 223 33 59
E-Posta: mcunkas@selcuk.edu.tr
Ofis: A Blok 2.Kat 203

Prof. Dr.

İsmail SARITAŞ

Devreler ve Sistemler, Kontrol Sistemleri, Akıllı Denetim, Elektromanyetik Filtreleme, Yapay Zeka ve Kontrol, Biyomedikal, Bilgisayar Teknolojileri

-Devreler ve Sistemler A.B.D. Başkanı

-Farabi&Mevlana Komisyonu

Tel: 0332 223 33 54
E-Posta: isaritas@selcuk.edu.tr
Ofis: A Blok 2.Kat 206

Prof. Dr.

Hayri ARABACI

Elektrik Makineleri, Veri Toplama ve Analizi, Mikroyazılım

-Elektrik Tesisleri A.B.D. Başkanı

-Disiplin Komisyonu

Tel: 0332 223 33 61
E-Posta: hayriarabaci@selcuk.edu.tr
Ofis: A Blok 1.Kat 115

Doç. Dr.

Hasan Erdinç KOÇER

Görüntü İşleme, Makine Görmesi, Endüstriyel Otomasyon, Yapay Zeka -Mezuniyet ve Bitirme Tezi Komisyonu Tel: 0332 223 33 57
E-Posta: ekocer@selcuk.edu.tr
Ofis: A Blok 2.Kat 204

Doç. Dr.

Hulusi KARACA

Güç Elektroniği, Motor Sürücü Sistemleri, Yenilenebilir Enerji, Güç Dönüşüm Sistemleri

-Kontrol ve Kumanda Sist. A.B.D. Başkanı

-Çift Anadal ve Yandal Komisyonu

Tel: 0332 223 33 79
E-Posta: hkaraca@selcuk.edu.tr
Ofis: A Blok 1.Kat 113

Dr. Öğr. Üyesi

Kemal TÜTÜNCÜ

Hesaplama Platformu, Yapay Zeka

-Haberleşme A.B.D. Başkanı

-Erasmus Komisyonu

Tel: 0332 223 33 35
E-Posta: ktutuncu@selcuk.edu.tr
Ofis: A Blok 2.Kat 207

Dr. Öğr. Üyesi

Mehmet Akif ŞAHMAN

Yapay Zeka, Optimizasyon   Tel: 0332 223 33 34
E-Posta: asahman@selcuk.edu.tr
Oda: A Blok 2.Kat 205

Dr. Öğr. Üyesi

Uğur TAŞKIRAN

Sinyal İşleme, Akustik

-Bölüm Başkan Yardımcısı

-Staj Komisyonu

Tel: 0332 223 33 77
E-Posta: utaskiran@selcuk.edu.tr
Oda: A Blok 1.Kat 114

Dr. Öğr. Üyesi

Hasan Hüseyin ÇEVİK

Elektrik Güç Sistemleri, Elektrik Yük Tahmini, Rüzgar Enerjisi Üretim Tahmini

-Bölüm Başkan Yardımcısı

-Disiplin Komisyonu

Tel: 0332 223 33 57
E-Posta: hasanhcevik@selcuk.edu.tr
Oda: A Blok 2.Kat 204

Dr. Öğr. Üyesi

Hakan TERZİOĞLU

  -İşyeri Eğitimi Komisyonu Tel: 0332 223 33 51
E-Posta: hterzioglu@selcuk.edu.tr
Oda: A Blok 1. Kat 116

Arş. Gör. Dr.

Fehmi SEVİLMİŞ

Güç Elektroniği, Kontrol Sistemleri, Rüzgar Enerji Sistemleri, Şebeke Etkileşimli Eviriciler, Faz Kilitleme Döngüsü (PLL)

-Staj Komisyonu

-İntibak Komisyonu

-Sınav Programı İşleri

-Farabi&Mevlana Komisyonu

Tel: 0332 223 33 49
E-Posta: fehmisevilmis@selcuk.edu.tr
Oda: A Blok 1.Kat 117

Ars. Gör.

Esra KAYA

Mantık Devreleri ve Tasarımı, Görüntü İşleme

-İşyeri Eğitimi Komisyonu

-Farabi&Mevlana Komisyonu

-Akademik ve Sosyal Faaliyetler

-Müfredat Komisyonu

Tel: 0332 223 33 32
E-Posta: esrakaya@selcuk.edu.tr
Oda: A Blok 4.Kat 419

Arş. Gör.

Özcan ÇATALTAŞ

Elektronik Devreler, Bilgi Güvenliği

-Erasmus Komisyonu

-Bölüm WEB Sayfası İşleri

-Bölüm Otomasyonun İşleri

-Uzaktan Eğitim Komisyonu

Tel: 0332 223 33 52
E-posta: ozcancataltas@selcuk.edu.tr
Oda: A Blok 1.Kat 118

Arş. Gör. Dr.

Yunus Emre ACAR

Bioradar, Sayısal Sinyal Sentez/İşleme, FPGA.

-İşyeri Eğitimi Komisyonu

-Disiplin Komisyonu

-Mezuniyet ve Bitirme Tezi Komisyonu

-Çift Anadal ve Yandal Komisyonu

Tel: 0332 223 33 49
E-Posta: yacar@selcuk.edu.tr
Oda: A Blok 1.Kat 117

Arş. Gör.

Kürşad UÇAR

Gömülü Sistemler, Görüntü İşleme, Yapay Zeka

-İntibak Komisyonu

-Çift Anadal ve Yandal Komisyonu

-Müfredat Komisyonu

-Uzaktan Eğitim Komisyonu

Tel: 0332 223 33 52
E-Posta: kucar@selcuk.edu.tr
Oda: A Blok 1.Kat 118

 

Arş. Gör.

Osman ÖZER

 

 

Endüstriyel Otomasyon, Robotik, Kontrol Sistemleri, Evrimsel Algoritmalar

-Staj Komisyonu

-Bölüm Laboratuvar Koordinatörü

-Akademik ve Sosyal Faaliyetler

Tel: 0332 223 34 --
E-Posta: osman.ozer@selcuk.edu.tr
Oda: B Blok 2.Kat 205

Öğr. Gör.

Enes YÜCEL

Elektrik Makineleri   Tel: 0332 223 34 32
E-Posta: enes.yucel@selcuk.edu.tr
Oda: B Blok 3.Kat 310

 

 

DİĞER BÖLÜMLERDEN GELEN AKADEMİSYENLER

ÖĞRETİM ELEMANI FAKÜLTE/BÖLÜM TELEFON E-POSTA
Prof.Dr. Mustafa ACARER Teknoloji Fakültesi - Malzeme ve Metalurji Mühendisliği 223 33 84 macarer@selcuk.edu.tr
Doç Dr. Nurettin DOĞAN Teknoloji Fakültesi - Bilgisayar Mühendisliği 223 33 83 nurettin.dogan@selcuk.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin DOĞAN Teknoloji Fakültesi - Mekatronik Mühendisliği 223 33 57 huseyindogan@selcuk.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Güzin ÖZMEN Teknoloji Fakültesi - Biyomedikal Mühendisliği  223 33 61 gozmen@selcuk.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Adem GÖLCÜK Teknoloji Fakültesi - Biyomedikal Mühendisliği  223 33 31 adem.golcuk@selcuk.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Okan UYAR Teknoloji Fakültesi - Mekatronik Mühendisliği 223 33 51 okanuyar@selcuk.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Ali YAŞAR Teknoloji Fakültesi - Mekatronik Mühendisliği 223 33 79 aliyasar@selcuk.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Serdar BAŞÇIL Teknoloji Fakültesi - Biyomedikal Mühendisliği 223 33 27  
Prof. Dr. Mustafa KOYUNCU Fen Fakültesi - Fizik Bölümü 223 18 50 mkoyuncu@selcuk.edu.tr
Prof. Dr. Ömer Faruk YÜKSEL Fen Fakültesi - Fizik Bölümü   fyuksel@selcuk.edu.tr
Prof. Dr. İbrahim IŞITAN İslami İlimler Fakültesi - Temel İslam Bilimleri 223 43 54 ibrahim.isitan@selcuk.edu.tr
Doç. Dr. Necati TAŞKARA Fen Fakültesi - Matematik Bölümü 223 39 77 ntaskara@selcuk.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Sema SERVİ Teknoloji Fakültesi -  Bilgisayar Mühendisliği 223 33 94 semaservi@selcuk.edu.tr
Doç. Dr. Raşit AYDIN Fen Fakültesi - Fizik Bölümü   raydin@selcuk.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Fatih DURMAZ Fen Fakültesi - Kimya Bölümü 223 38 60 fdurmaz@selcuk.edu.tr
Gizlilik Politikamız
© TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ