TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
LİSANS DERS İÇERİKLERİ (2018-2019'DAN İTİBAREN)

Not : Bu listede belirtilen bazı derslerin kodları henüz belirlenmemiştir. 

Dersin Adı Z/S Teorik Uyg. Toplam Kredi AKTS
Kodu
3303302 Termodinamik - I Zorunlu 3 1 4 3,5 4
3313302
Giriş ve temel kavramlar, Enerji Dönüşümleri ve Genel Enerji Çözümlemesi, Saf Maddenin Özellikleri, Kapalı Sistemlerin Enerji Analizi, Kontrol hacimler için kütle ve enerji çözümlemesi,Termodinamiğin 2. yasa analizi, Entropi, Ekserji
Dersin Adı Z/S Teorik Uyg. Toplam Kredi AKTS
Kodu
3303313 Alternatif Enerji Kaynakları Seçmeli 2 1 3 2,5 4
3313313
Alternatif enerji kaynakları, Alternatif enerji kaynaklarını anlayabilme ve bundan yararlanabilme, Güneş enerjisi, Güneş enerjisinin çeşitli enerji türlerine dönüşümü, Güneş enerjisi uygulamaları, Güneş pilleri Fotovoltaik piller ve uygulamaları, Rüzgâr enerjisi ve uygulamaları, Rüzgâr Türbinleri ve uygulamaları, Rüzgâr Türbinleri ve uygulamaları, Hidrojen enerjisi, Nükleer enerji ve uygulamaları, Jeotermal enerji ve uygulamalar, Dalga enerjisi ve teknolojileri, Biokütle ve uygulamaları
Dersin Adı Z/S Teorik Uyg. Toplam Kredi AKTS
Kodu
3303402 Termodinamik - II Zorunlu 3 1 4 3,5 4
3313402
Ekserji, ekserjinin Termodinamik kanunlarla ilişkisi ve kullanımı. Gaz Akışkanlı Güç Çevrimleri ve uygulamaları. Buharlı ve Birleşik Güç Çevrimleri ve uygulamaları. Kojenerasyon sistemleri ve uygulamaları. Soğutma Çevrimleri ve özellikleri. Diğer Çevrimler ve özellikleri. Termodinamik özellik bağıntıları. Gaz Karışımları ve özellikleri. Gaz-Buhar karışımları ve iklimlendirme temelleri.
Dersin Adı Z/S Teorik Uyg. Toplam Kredi AKTS
Kodu
33034xx Akışkanlar Mekaniği - I Zorunlu 3 1 4 3,5 4
33134xx
Akışkanların Temel Prensipleri, Kullanım Alanları Ve Tarihsel Gelişimi, Akışkanlar Mekaniğinde Kullanılan Birimler Akışkan Statiği (Manometreler Ve Basınç Ölçümü), (Cisimlere Etkiyen Hidrostatik Kuvvetler. Katı Cisim Dönme Ve Ötelemesi, Süreklilik Kuralı Ve Bernoulli Denklemi Ve Uygulamaları, Akışkan Kinematiği, Kontrol Hacmi Ve Sistem Temsili
Dersin Adı Z/S Teorik Uyg. Toplam Kredi AKTS
Kodu
33034xx Gaz Türbünleri Seçmeli 2 1 3 2,5 4
33134xx
Brayton çevrimi, Mil gücü üreten gaz türbinleri, Lülelerdeki akış, Rayleigh ve Fanno eğrileri, Uçak gaz türbini motoru, Etki ve tepki ilkesi, Parametrik analiz, Difüzörlerde basınç, Kompresör ve türbin verimi, Türbin ve kompresör kanadı tasarımı, motor performans analizi, Alım ve lülelerde basınç, Yanma sistemleri
Dersin Adı Z/S Teorik Uyg. Toplam Kredi AKTS
Kodu
33034xx Yakıtlar ve Yanma Seçmeli 2 1 3 2,5 4
33134xx
Enerji Türleri, Enerji Sorunu,  Yakıtlardan Beklenen Genel Özellikler, Katı Fosil Yakıtlar, Kömürün Oluşum Teorileri, Kömür Tipleri ve Özellikleri, Kömürün Endüstriyel Analizi, Kömürün Koklaştırılması, Kömürün Gazlaştırılması, Kömürün Sıvılaştırılması, Sıvı Fosil Yakıtlar, Petrolün Oluşum Teorileri, Ham Petrolün Kimyasal Yapısı, Hidrokarbon Türleri, Ham Petrolün Fiziksel Özellikleri, Benzin, Benzinin Kimyasal Yapısı, Benzinin Eldesi, Benzinin Fiziksel Özellikleri, Bioethanol, Bioethanol Eldesi ve Özellikleri, Motorin, Motorinin Kimyasal Yapısı, Motorinin Fiziksel Özellikleri, Diesel Motorlarında Yanma, Setan Sayısı, Analin Noktası,  Biodiesel, Biodiesel Eldesi, Kerosenin Özellikleri, Fuel-Oilin Özellikleri,  Gaz Yakıtlar, Sıvılaştırılmış Petrol Gazı ve Özellikleri, Doğal Gaz ve Özellikleri Hidrojen, Hidrojenin Eldesi ve Özellikleri, Yakıt Pilleri, Yanma Hesabı
Dersin Adı Z/S Teorik Uyg. Toplam Kredi AKTS
Kodu
33035xx Akışkanlar Mekaniği - II Zorunlu 3 1 4 3,5 4
33135xx
Reynolds Transport Teoremi, Akışkan Hareketinin Diferansiyel Analizi (Kütle Ve Momentum Korunumu), Viskoz Olmayan Akış, Viskoz Akış (Navier-Stokes Denklemleri), Boyut Analizi, Modelleme Ve Benzerlik, Boru İçerisinde Akışın Genel Karakteristikleri, Dış Akışın Genel Karakteristikleri
Dersin Adı Z/S Teorik Uyg. Toplam Kredi AKTS
Kodu
3303503 Isı Transferi Zorunlu 3 1 4 3,5 4
3313503
Isı transferinin temelleri. Isı iletimi: Bir boyutlu ısı iletimi, Sürekli rejimde iki boyutlu ısı iletimi, Geçici rejimde ısı iletimi. Isı taşınımı: Dış akışta ısı taşınımı, iç akışta ısı taşınımı, Doğal taşımım. Isı ışınımı.
Dersin Adı Z/S Teorik Uyg. Toplam Kredi AKTS
Kodu
33035xx Kazanlar ve Hesaplamaları Seçmeli 2 1 3 2,5 4
33135xx
Isıtma sistemlerine genel bakış; Kazanlar ve kullanım alanları; Isıtma sistemlerinde kazanlar ve destekleyici donanımlar; Kazan türleri; Kazan yakıtları; Kazan seçimi hesaplamaları; Kazan boyutlandırma hesapları; Kazanlarda bakım; Kazan işletme şekilleri;
Kazanlarda hasar ve arıza tespiti; İlk yatırım maliyet ve ekonomik analiz; Ömür tayini ve ürün yaşam döngüsü; Kazan test standartları; Test verilerinin kullanılması; Boyutlandırma ve seçim uygulaması
Dersin Adı Z/S Teorik Uyg. Toplam Kredi AKTS
Kodu
33035xx Akım Makinaları Seçmeli 2 1 3 2,5 4
33135xx
Akış sistemlerine genel bakış; Pompa ve kompresörler ve kullanım alanları; Akış sistemlerinde Pompa ve kompresörler ve destekleyici donanımlar; Pompa ve kompresör türleri; Pompa ve kompresör tahrik sistemleri; Pompa ve kompresör seçimi hesaplamaları; Pompa ve kompresör boyutlandırma hesapları; Pompa ve kompresörlerde bakım; Pompa ve kompresör işletme şekilleri; Pompa ve kompresörlerde hasar ve arıza tespiti; İlk yatırım maliyet ve ekonomik analiz; Ömür tayini ve ürün yaşam döngüsü; Pompa ve kompresör test standartları; Test verilerinin kullanılması; Boyutlandırma ve seçim uygulaması
Dersin Adı Z/S Teorik Uyg. Toplam Kredi AKTS
Kodu
33035xx Uçak Motorları Seçmeli 2 1 3 2,5 4
33135xx
Uçaklarda kullanılan pistonlu motorlar, pistonlu motor konfigrasyonları, gaz türbünleri, hibrit motorlar, alternatif elektrikli motorlar ve inovatif tasarımlar
6.YARIYIL
Dersin Adı Z/S Teorik Uyg. Toplam Kredi AKTS
Kodu
33036xx İklimlendirme ve Soğutma Sistemleri Zorunlu 2 0 2 2 3
33136xx
Hacimlerin ısıtma ve soğutma yükü hesabı, havalandırma ihtiyacı, psikriyometrik diyagram, hava şartlandırma hesaplamaları, tesisat elemanlarındaki prosesler, hava şartlandırma proseslerinin birlikte kullanılması ve tesisat hesabı
Dersin Adı Z/S Teorik Uyg. Toplam Kredi AKTS
Kodu
33036xx Enerji Yönetimi Seçmeli 2 1 3 2,5 4
33136xx
Enerji kavramı; Enerji yönetimine ihtiyaç duyulan sahalar; Isı yalıtımı ve hesabı; Aydınlatma; Elektrik motorlar ve verim arttırma; Termal kamera ile muayene; Kompresör kaçakları; Kaplin eşlemeleri; Enerji kaynak seçimi; Birinci yasa verimi; İkinci yasa verimi ve ekserji; Ekserji akış diyagramları; Sistem etüdü ve maliyet çıkarma; Termo-ekonomik analiz; Eviriciler, otomasyon sistemleri gibi ek destek donanımları
Dersin Adı Z/S Teorik Uyg. Toplam Kredi AKTS
Kodu
33036xx Isı Değiştiriciler Seçmeli 2 1 3 2,5 4
33136xx
Isı değiştiricisi tanımları, konstrüksiyonları; Isı değiştiricilerinde akış türleri; Isı değiştiricilerin ısıl analizi; Logaritmik Ortalama sıcaklık farkı; Gövde ve boru ısı değiştiricilerin ısıl analizi; Rejenatörlerin ısıl hesapları;  Levhalı ve kompakt ısı değiştiricilerin ısıl analizi; Ɛ-NTU yöntemi; Isı değiştiricilerinde basınç düşümü; Isı değiştiricileri için malzeme seçimi ve mukavemet hesapları; Serpantinler; Soğutma kulesi
Dersin Adı Z/S Teorik Uyg. Toplam Kredi AKTS
Kodu
33037xx Tesisat Teknolojisi ve Tasarımı Seçmeli 2 1 3 2,5 4
33137xx
Sıvı akış sistemleri; Gaz akış sistemleri; Tesisat bileşenleri; Moody Diyagramı; Tesisat boru basınç düşüşleri; Tesisat bileşenleri basınç düşüşleri; Pompa ve kompresör seçimi; Diğer sistem bileşenlerinin seçimi; Pis su temiz su tesisatı; Doğal gaz tesisatı;
Isıtma tesisatı; Diğer tesisat türleri; Boyutlandırma uygulaması; Teknolojik gelişmeler ve yeni donanımlar; Arıza ve bakım
Dersin Adı Z/S Teorik Uyg. Toplam Kredi AKTS
Kodu
33037xx Elektrik Santralleri Seçmeli 2 1 3 2,5 4
33137xx
Termik santraller, hidroelektrik santralleri, yenilenebilir enerji santralleri, nükleer elektrik santralleri, elektrik santrallerinde enerji dönüşümü, birinci yasa verimi uygulaması, ikinci yasa verimi uygulaması, bileşen iyileştirme
Dersin Adı Z/S Teorik Uyg. Toplam Kredi AKTS
Kodu
33037xx Biyo Akışkan Dinamiği Seçmeli 2 1 3 2,5 4
33137xx
Çok fazlı akışlar, newtonian olmayan akışlar, sık karşılaşılan organik ve inorganik bileşenler, biyo akışlara özgü ortam şartları ve akış çevresi, ampirik denklemler, deneysel yöntemler, yapay akış elemanları
Dersin Adı Z/S Teorik Uyg. Toplam Kredi AKTS
Kodu
33037xx Isı Yalıtımı Seçmeli 2 1 3 2,5 4
33137xx
Isı transferi ve termodinamiğin temel kavramları; Isı yalıtımında kullanılan temel kavramlar; Isı yalıtım yönetmeliği; Yalıtım malzemeleri ve özellikleri; Yalıtım malzemelerinin kullanım yerleri; Yalıtım hesapları; Borularda donma terleme ve yoğuşma; Borularda ve klima kanallarında sıcaklık düşümü hesabı; Binalarda ısı yalıtımı, Ekonomik yalıtım kalınlığının hesaplama yöntemleri; Binalarda su buharı yoğuşumu; Gaser yöntemi ve uygulaması; TS 825 ve uygulamaları
Dersin Adı Z/S Teorik Uyg. Toplam Kredi AKTS
Kodu
3303412 Temel Motor Teknolojileri Zorunlu 2 1 3 2,5 5
 
Motorların tarihçesi ile ilgili genel tanımlar ve terimler, motorların sınıflandırılması ve çalışma prensipleri, Dört zamanlı motorların teorik indikatör diyagramı, Supap ayar diyagramı, Motor karakteristikleri, İş, Güç, Motor  verimleri, Motor momenti,  Sabit motor parçaları, Supaplar ve supap sistemleri, Supap mekanizması, Supap tahrik yöntemleri, Supap yerleştirme şekilleri, Motorun hareketli parçaları, Piston-biyel mekanizması, Emme ve egzoz sistemleri, Aşırı doldurma, Soğutma ve yağlama donanımı, Yakıtlar ve yakıt donanımı, Yanma ve vuruntu, Ateşleme sistemleri
               
               
3.YARIYIL
Dersin Adı Z/S Teorik Uyg. Toplam Kredi AKTS
Kodu
  Taşıt Teknolojileri Seçmeli 2 1 3 2,5 4
 
Taşıt teknolojisine giriş, Önden çekişli araçlar, Arkadan itişli araçlar, 4x2 ve 4x4 araçlar, Dişli kutusu görevleri ve yapısı, Hareket iletim sistemleri ( Şaftlar ve İstavrozlar), Görevleri, Yapısı, Akslar, Diferansiyel dişli kutusu ve çeşitleri, Görevleri, Yapısı, Tekerlekler
               
               
               
Dersin Adı Z/S Teorik Uyg. Toplam Kredi AKTS
Kodu
3313410 Elektrikli Araçlar Seçmeli 2 1 3 2,5 4
 
Elektrikli araçlara giriş, Elektrikli araç tarihçesi, elektrikli araçların avantajları ve dezavantajları, Tahrik istemlerine göre elektrikli araç çeşitleri, Elektrikli araç batarya sitemleri, Elektrikli araçlarda enerji tüketimi ve verimlilik
               
               
               
Dersin Adı Z/S Teorik Uyg. Toplam Kredi AKTS
Kodu
  İçten Yanmalı Motorlar Seçmeli 2 1 3 2,5 4
 
Motorların tanıtımı ve temel kavramlar, İçten yanmalı motor çeşitleri, Buji ateşlemeli motorun çalışma prensibi, Sıkıştırma ile ateşlemeli motorun çalışma prensibi, İki zamanlı motor ve çalışma prensibi, İçten yanmalı motorlarda termodinamik çevrimler, Gerçek ve teorik çevrimlerin karşılaştırılması, Motor karakteristiği, İçten yanmalı motorlarda çevrim zamanları, Yakıt sitemleri ve karışımın oluşması, emisyonlar
               
               
               
Dersin Adı Z/S Teorik Uyg. Toplam Kredi AKTS
Kodu
3313512 Güç Aktarma Organları Seçmeli 2 1 3 2,5 4
3313512
Güç aktarma organlarının tanımı, Gerekliliği, Çeşitleri, Kavramalar, Kavrama hesapları, Senkromeçli vites kutuları, Şaftlar, Diferansiyel ve akslar, Hidrolik kavrama, Otomatik vites kutuları
               
               
               
Dersin Adı Z/S Teorik Uyg. Toplam Kredi AKTS
Kodu
  BAM Yakıt Sistemleri Seçmeli 2 1 3 2,5 4
 
Karbüratörler Ve Yakıt Enjeksiyon Sistemleri, Enjeksiyon sistemi sensörleri, Mekanik Kumandalı Enjeksiyon Sistemleri, Elektronik Kontrollü Enjeksiyon Sistemleri, Karbüratör ile enjeksiyon sistemi arasındaki farklar
               
               
               
Dersin Adı Z/S Teorik Uyg. Toplam Kredi AKTS
Kodu
  Taşıt Mekaniği Seçmeli 2 1 3 2,5 4
 
Giriş, Motor karakteristikleri, Kavramalar, Vites kutuları, Transmisyon milleri, Diferansiyel ve akslar, Tekerlek ve lastik mekaniği, Taşıt aerodinamiği, Yokuş ve ivme  dirençleri, Frenleme performansı ve frenler, Süspansiyon sistemi, Şasi ve karoseri, Taşıt kullanım karakteristikleri ve direksiyon sistemi, Sürüş karakteristikleri
               
               
               
Dersin Adı Z/S Teorik Uyg. Toplam Kredi AKTS
Kodu
  Motor Konstrüksiyonu Seçmeli 2 1 3 2,5 4
 
Motor tasarımına giriş, Motor piston hızı, termodinamik hesaplamalar ve performans verilerinin elde edilmesi, Motor boyutlarını hesaplanmasında dikkat edilecek husular, Piston ve silindir tasarımında yapılacak hesaplamalar, Piston-biyek-krank sisteminin tasarımı ve  mukavemet hesabı, Segman ve piston piminin tasarımı ve mukavemet hesabı, soğutma ve yağlama sisteminin tasarımı
               
               
               
Dersin Adı Z/S Teorik Uyg. Toplam Kredi AKTS
Kodu
3313511 Otomotiv Elektrik Elektroniği Seçmeli 2 1 3 2,5 4
 
Motorlu taşıtlarda kullanılan elektrik ve elektronik sistemler ve prensipleri. Bataryalar, ilk hareket sistemleri, elektrik üretimi ve şarj sistemleri, ateşleme sistemleri, aydınlatma sistemi, göstergeler ve yardımcı sistemlerinin, teorik ve deneysel olarak incelenmesi, Genel elektrik bilgileri. Bataryalar, çeşitleri, özellikleri, şarj ve deşarj deneyleri, Marş sistemleri, devre şemaları,  Şarj sistemleri, devre şemaları, AC akımın doğrultulması,  Alternatör regülatörleri, Ateşleme sistemi, manyetizma, devre elemanları, sistemin çalışması, ateşleme sistemi çeşitleri, Çeşitli ateşleme sistemlerinin incelenmesi ve ateşleme sistemi deneyleri. Taşıt elektrik devre elemanları, anahtarlar, aydınlatma sistemi, ikaz sistemleri. Cam siliciler, kornalar, sinyal sistemleri, gösterge sistemi, sinyal iletim teknikleri ve sensör tipleri, dijital gösterge sistemleri, Çalışma panolarında devre takibi ve devrelerin kurularak incelenmesi
               
               
               
Dersin Adı Z/S Teorik Uyg. Toplam Kredi AKTS
Kodu
  SAM Yakıt Sistemleri Seçmeli 2 1 3 2,5 4
 
Dizel motorları, Endüstride kullanım yerleri, Çalışma prensibleri, Kullanılan yağların ve yakıtların özellikleri, Dizel motorlarında kullanılan enjeksiyon sisteminin görevleri, Yakıt enjeksiyonunun genel yapısı, Yakıt deposu, (Görevleri, yapısal özellikleri, yakıt şamandıra ve göstergesi), Besleme pompası yapısı ve görevleri, Besleme pompası çeşitleri, Yakıt boruları ve çeşitleri, Filtreler, Hidrolik enjektörler, Isıtma bujileri, Aşırı doldurma sistemleri
               
               
               
Dersin Adı Z/S Teorik Uyg. Toplam Kredi AKTS
Kodu
3303824 Taşıt Güvenlik Sistemleri Seçmeli 2 1 3 2,5 4
3313824
İnsanların algılama hızları, G'nin insan üzerindeki etkileri, fiziksel şartların değişimine karşı dirençleri, Taşıtın fiziksel etkilere karşı tepkisi, Merkezkaç kuvvetin taşıta etkileri, Mekatronik sistemler, Sensörler, Aktörler, Kontrol ve kontrol sistemleri, Taşıt güvenlik sistemlerine giriş, ABS fren sistemi, ASR sistemi ESP sistemi, ACC, Gece görüş, Elektronik diferansiyel kilidi, Elektronik fren gücü dağılımı, Hava yastığı, Emniyet kemeri, Şerit değiştirme ve şerit koruma asistanı, Hill holder, Sürüşe duyarlı farlar, CAN-LIN-MOST veri hattı, Çarpışma testleri.
               
               
               
Dersin Adı Z/S Teorik Uyg. Toplam Kredi AKTS
Kodu
  Motor Performans Testleri Seçmeli 2 1 3 2,5 4
 
Motor testleri, Motor karakteristikleri, Dinamometreler, Hava ve yakıt tüketiminin ölçülmesi, Motor hız karakteristiklerinin çıkarılması, İndikatörler, İndike güç, Ortalama efektif basınç, Motor yük karakteristiklerinin çıkarılması, Sürtünme gücü, Dayanım ve ömür testleri, Hata analizi
               
               
               
Dersin Adı Z/S Teorik Uyg. Toplam Kredi AKTS
Kodu
3313821 Taşıt Yön. Süs. Ve Fren Sistemi Seçmeli 2 1 3 2,5 4
 
Taşıtların Sınıflandırılması, Gövde Yapıları, Ana kolların hesabı, Şasinin kısımları ve malzemeleri, Yapılış biçimine göre şasiler, şasi yapısındaki deformasyonlar, deformasyonların belirlenmesi, Tekerlek ve lastik mekaniği, Tekerleğin yapısal özellikleri ve kısımları, lastiğin janttan ayrılması ve takılması, Lastik terimleri ve işaretleri, Tekerlek yol etkileşimi, Tekerlek balansı yapılması, lastiğin görevleri, yapısı ve kısımları, Süspansiyon sistemi, süspansiyon yayları, sehim, süspansiyonun özellikleri, Salıncak kolları ve rotiller, amortisörler, yapısı, çalışması ve kontrolü, Ön düzen geometrisi, ön düzen açılarının amacı ve etkileri, taşıtta geometrik eksenler, Kararlı kullanım karakteristikleri, Güç yardımlı direksiyon sistemleri, çalışma özellikleri, ayarları, Fren sistemi, Hidrolik ve havalı fren sistemleri, frenleme performansını etkileyen faktörler, Disk frenler, kampanalı frenler, Disk ve kampanalı fren sistemlerinin bakım, kontrol ve ayarlarının yapılması, Fren sisteminin havasının alınması, Pedal kuvveti uyartım kuvveti ilişkisi, Frenleme karakteristikleri, Fren testi, ABS sistemi testi, Far ayarı,Kayma açısı, Yanal kuvvet, İz takibi, Yanal kayma testi, Ön düzen açılarının ölçümü, Rot ayarı, Süspansiyon sistemi testi
               
               
               
Dersin Adı Z/S Teorik Uyg. Toplam Kredi AKTS
Kodu
  Taşıt Tasarımı Seçmeli 2 1 3 2,5 4
 
Taşıt tasarım süreci, Taşıt üzerine etkiyen kuvvetler ve hareket dirençleri, Taşıt sistem ve elemanları, Taşıt aerodinamik hesabı, Bilgisayar destekli taşıt asarım süreci, Bilgisayar destekli taşıt tasarımı
               
               
               
Dersin Adı Z/S Teorik Uyg. Toplam Kredi AKTS
Kodu
  Motor Dinamiği Seçmeli 2 1 3 2,5 4
 
 Kinematik Analiz. Tasarım ve Analiz . Doğrusal Hareket, Piston-Biyel-Krank Mekanizmasının Kinematiği. Piston Yolu. Piston Hızı. Piston İvmesi, Kuvvet Analizi. Atalet Kuvvetleri. Krank-Biyel Mekanizmasının Dinamiği. Gaz Kuvvetleri. Motor Kuvvet Analizi, Dinamik Olarak Eşdeğer Kütleler. Nokta Kütleler ve Birim Vektörlerle Kuvvet Analizi. Motor Bloğu, Motor Torku ve Volan. Çevrim Boyunca Krank Mili Torkundaki Değişmeler. Döndürme Kuvveti Diyagramı, Motorlarin Dengelenmesi. Sarsma Kuvveti. Dinamik ve Statik Dengeleme,Krank-Biyel Mekanizmasına Etki Eden Kuvvet ve Momentler, Değişik Motorların Dengelenmesi, Dönen Kütle Kuvvetlerinin Bileşkesi, Titreşim Analizi. Titreşimler. Zorlanmış ve Doğal Titreşimler,  Zorlanmış Titreşimin Genliği. Geçirgenlik, Burulma Titreşimleri. Mil - Volan Sisteminin Serbest Titreşimi, Dönen Sistemlerin Zorlanmış Titreşimi. Doğal Frekans ve Kritik Hız.
               
               
               
Dersin Adı Z/S Teorik Uyg. Toplam Kredi AKTS
Kodu
  Otomotiv Mekatroniği Seçmeli 2 1 3 2,5 4
 
Temel mekatronik kavramı, Mekatronik sistemlere giriş, Mekatronik sistem elemanları, Mekatronikte pnömatik sistem devre elemanları, Mekatronikte hidrolik sistem devre elemanları, Pnömatik devre kurma, Hidrolik devre kurma, Sensör ihtiyacı,  Sensör seçimi, Aktivatörler, Elektronik kontrol ünitesi, Otomotiv fren sistemi temelleri, Araç arıza tespit sistemleri, Otomobil güvenlik sistemleri
               
               
               
Dersin Adı Z/S Teorik Uyg. Toplam Kredi AKTS
Kodu
  Taşıt Kaynaklı Emisyonlar Seçmeli 2 1 3 2,5 4
 
Motorlu taşıt kaynaklı kirleticiler, Hava kirliliği, Taşıt emisyonlarının hava kirliliğine etkisi, Emisyon standartları, Yakıt özelliklerinin emisyonlara etkisi, Motor çalışma koşullarının emsiyonlara etkisi, Emisyon ölçüm yöntemleri,Emisyon kontrol teknikleri, Azot Oksitler,Hidrokarbon ve karbonmonoksit emisyonları, Katalilik konvertör, EGR, Buji ile ateşlemeli motorların emisyonları ve oluşumu, partikül emisyonu. 
               
               
               
Dersin Adı Z/S Teorik Uyg. Toplam Kredi AKTS
Kodu
3313820 Taşıt Performans Testleri Seçmeli 2 1 3 2,5 4
 
Taşıt performans testleri; tekerlek gücü, güç aktarma organlarındaki güç kayıpları, yakıt tüketiminin ölçülmesi, frenleme kuvvetlerinin ölçülmesi. Test raporu hazırlama.
               
               
               
Dersin Adı Z/S Teorik Uyg. Toplam Kredi AKTS
Kodu
3313823 Taşıt Hasar Analizi Seçmeli 2 1 3 2,5 4
 
Taşıt Hasar Analizi'ne giriş, Kaza tutanaklarının düzenlenmesi.,incelenmesi, kusur oranlarının belirlenmesi ve açıklanması, sınıflandırılması, Kazalarda etkili faktörler, yaralanma mekanizması, Kaza raporu düzenleme, bilirkişilik, Yönetmelikler, Hasar tespiti, hasar analizi, İş analizi, Maliyet analizi, Sigorta, yönetmelikler, Kaza oluş analizi, Rapor düzenleme, Rapor düzenleme, Örnek uygulamalar, Örnek uygulamalar
               
               
               
Dersin Adı Z/S Teorik Uyg. Toplam Kredi AKTS
Kodu
  Otomotivdeki Yeni Teknolojiler Seçmeli 2 1 3 2,5 4
 
Seri ve esnek üretim sistemleri, Esnek üretim sisteminin otomotiv üretimine getirdiği avantajları ve standartları,   Esnek üretim sistemin otomotiv sektörünün diğer alanlarına olan yansımaları,  ABS, ESP, ASR sistemleri, Aktarma organlarındaki yeni teknolojileri, triptonik transmisyonlar,  Fren, direksiyon, şasi tasarımı, süspansiyon sistemlerindeki değişiklikler, Taşıt yön bulma , konum belirleme yol takip etme sistemleri, GPS, GPRS, Hibrid motorlar, Motor ve yakıt donanımları, Püskürtme sistemleri, L jetronik, K jetronik, Motronik, Comon-rail (müşterek manifoldlu) püskürtme sistemi, Değişken supap zamanlaması sistemleri, FSI ve TSI sistemleri,Turboşarj Süperşarj sistemeleri.

 

 
Dersin Adı Z/S Teorik Uyg. Toplam Kredi AKTS
Kodu
  Kesici Takım Teknolojileri            
 
Talaş kaldırma mekaniği ve talaş oluşumu, İşlenebilirlik kavramı ve işlenebilirlik parametreleri, Takım ömrü ve takım ömrü modelleri, Talaş kaldırmada kesme kuvvetleri, kuvvet ölçümü, Kesme parametrelerinin talaş kaldırmaya etkileri, Isı ve sıcaklık dağılımı, sıcaklığın takım üzerine etkileri, Yüzey pürüzlülüğü ve ölçülmesi, yüzey kalitesinin hesaplanması, Kesici takım malzemeleri, İdeal takım özellikleri, takım geometrisi, talaş açısının etkileri, İş parçası malzemelerine göre ISO takım normları, Kesici takım seçim kriterleri ve takım seçimi, Yanaşma açısı, negatif ve pozitif takımlar, köşe radyüsünün etkileri, Kesici takım kaplama yöntemleri ve kaplamanın etkileri, Kesici uç ve takım tutucu standartları
               
               
Dersin Adı Z/S Teorik Uyg. Toplam Kredi AKTS
Kodu
  Makine Mühendisliğine Giriş            
 
Makina mühendisliğinin tarihçesi, ilgi alanları ve diğer mühendislik disiplinleriyle olan ilişkileri. Alt dalları, tasarım, malzeme, mekanik ve ısıl birimler. Yeni teknolojiler ve makine mühendisliğinin gelişimindeki eğilimler. Makina mühendisi olmak için kazanılması gereken yetenekler ve eğitim programı. Tipik makina mühendisliği projeleri ve problemleri. Mühendislik problemlerinin çözümünde kullanılan teknikler ve bu tekniklerin bazı problemlere uygulamaları. Yazılı, sözlü ve elektronik iletişimin önemi. Yaratıcı düşünme, problem çözme, hayat boyu öğrenme ve ekip çalışmasının önemleri. Bilgisayarın makina mühendisliğindeki yeri. Makina mühendislerinin çalıştığı iş alanları. Fabrika gezileriyle destekli, mühendislik ve endüstriyel uygulama örnekleri.
               
               
Dersin Adı Z/S Teorik Uyg. Toplam Kredi AKTS
Kodu
  Mühendislik Malzemeleri            
 
Atom Yapısı- Atomlar Arası Bağlar ve Fiziksel Özelliklere Etkisi, Kristal Yapı ve Kafes Türleri, Kristal Yapı Kusurları, Yayınma , Fick I ve II Kanunu, Mekanik Özelliklere Giriş, Çekme Özellikleri, Sertlik ve Mekanik Özelliklerle Olan İlişki, Basma Özellikleri, Çentik-Darbe Özellikleri, Kırılma, Kırılma Mekaniği, Yorulma Özellikleri, Yorulma Hasarına Karşı Alınacak Önlemler, Yüksek Sıcaklıkta Metallerin Davranışı, Dislokasyonlar ve Dayanım Arttırıcı Mekanizmalar, Hasar ve Türleri, Faz Diyagramları, Faz Dönüşümleri; Mikroyapı Oluşumu ve Mekanik Özelliklerdeki Değişim, Çelikler ve Gösterimleri
               
               
Dersin Adı Z/S Teorik Uyg. Toplam Kredi AKTS
Kodu
  Modern İmalat Yöntemleri            
 
Modern İmalat Yöntemleri Tanıtım, Elektriksel Aşındırma ile İşleme, Elektron Bombardımanı ile İşleme, Lazer Işını ile İşleme, Plazma Arkı ile İşleme, Kimyasal İşleme, Elektro Kimyasal İşleme, Ultrasonik İşleme, Yüksek Enerji Oranlarında İşleme, Elektro Hidrolik İşleme, Yüksek Hızda Dövme, Manyetik Titreşimle Şekil Verme, Metal Püskürtme ile Yüzey Kaplama, Hızlı Prototip Üretimi, Su Jeti ile İşleme
               
               
Dersin Adı Z/S Teorik Uyg. Toplam Kredi AKTS
Kodu
  Sac Metal Kalıpçılığı            
 
Çok adımlı Sac Metal kalıplarına genel bakış, Adımlama tekniği ve örnek uygulamalar Kalıplama işlem sırasını belirleme (Kesme+Çekme+Delme Vs.), Parça bandını oluşturma, adım ve veriminin hesaplanması Kademeli bükme ve formlama çalışmaları Progresif Şerit Yerleşim Planları Parçalı matris planlaması, Form kalıp setlerinin tasarımı Dişi kesici plaka, Kılavuz plaka ve bant yolu ölçülerinin tespiti, Kalıp üretiminde işlem analizi Kalıp montajında kullanılan elemanlar Kalıp Hesapları, Maliyet Hesabı, Malzeme Analizi Çelik Malzeme Özellikleri ve Isıl İşlemleri Proje dosyalarının kontrolü ve olası eksiklerin tespiti. Sınıf içi tartışma. 
               
               
Dersin Adı Z/S Teorik Uyg. Toplam Kredi AKTS
Kodu
  Toz Metalürjisi            
 
Makine üretim teknikleri:Kimyasal Üretim Teknolojileri, Mekanik Üretim Teknolojileri Toz Metalurjisine giriş. üretim yönteminin tarihi gelişimi Toz metalurjisinin Avantaj ve DezavantajlarıToz metalurjisinde üretim aşamaları Toz Üretimi ve Mekanik Toz üretim tekniği Toz Üretiminde Kimyasal, Elektroliz Yöntemleri Toz Üretiminde Atomizasyon ve diğer yöntemler Toz metalurjisinde kullanılan tozlardan beklenen özellikler Tozların Karıştırılması, Toz Sıkıştırma Teknikleri 1. Presleme 2. Özel Sıkıştırma teknikleri a. İzostatik sıkıştırma b. Toz haddeleme vb Toz Üretiminde Sinterleme, Sinterlemede amaç, Kullanılan teknikler ve fırınlar Toz Metalürjisinde İş Güvenliği ve Sağlık Toz Metalurjisine Giriş, Toz Metalurjisinin Avantaj ve Dezavantajları


 
               
               
Dersin Adı Z/S Teorik Uyg. Toplam Kredi AKTS
Kodu
  Mekanik Sistem Tasarımı            
 
Mekanik prensiplerinin gözden geçirilmesi ve sistemlere uygulaması, Uzama-gerilme kavramı, Malzemelerin mekanik özellikleri, tespiti, basit yüklemeler, süperpozisyon tekniği, Çekme ve basma gerilmeleri ve hesaplanmaları, Burulma gerilmeleri, motor milleri ve analizi, Eğilme gerilmesi, kirişlerde kesme kuvveti ve eğilme momenti, Sehim, şekil değiştirme, kirişler ve analizi, Isıl gerilmeler, 3 boyutlu gerilme ve şekil değiştirme, İç basınç altındaki boru ve tanklar, tasarımı ve uygulamaları, Bileşik gerilmeler ve Mohr dairesi uygulamaları, Strain gage'ler, veri toplama ve sistemleri, mekanik sistemlerde gerilme ve şekil değiştirme ölçümü, Basınçlı tank deneyi, Eğilme + torsiyon altındaki ince cidarlı uzun boru deformasyonu deneyi, Uygulamalı Tasarım problemleri çözümü

 
               
               
Dersin Adı Z/S Teorik Uyg. Toplam Kredi AKTS
Kodu
  Tahribatsız Muayene Metotları            
 
Tahribatlı ve tahribatsız muayenelerin tarifi, sınıflandırılması ve karşılaştırılması, muayene yöntemlerinin kullanıldığı yerler. Sertlik ölçme yöntemleri. Çekme deneyi. Basma deneyi. Basma deneyi. Eğme-katlama deneyleri Eğme-katlama deneyleri Kırılma ve kırılma tokluğu deneyi. Çentik darbe ve yorulma deneyi. Işınlandırma deneyleri. Işınlandırma deneyleri. Elektrik ve manyetik deneyler. Optik deneyler. Diğer deneyler. 
               
               
Dersin Adı Z/S Teorik Uyg. Toplam Kredi AKTS
Kodu
  Plastik Kalıpçılığı            
 
Kalıpçılık konularına giriş  Hacim kalıpçılığının tanıtımı, hacim kalıpçılık çeşitleri Hacim kalıpçılığında kullanılan plastik malzeme çeşitleri Plastik enjeksiyon kalıp çeşitleri Plastik enjeksiyon kalıp tasarımı Metal enjeksiyon kalıbında kullanılan malzemeler Sıcak ve soğuk odalı metal enjeksiyon makineleri Metal enjeksiyon kalıp elemanları Sıcak odalı metal enjeksiyon kalıp tasarımı Soğuk odalı metal enjeksiyon kalıp tasarımı Hacim kalıpçılığında kullanılan soğutma elemanları Sıcak dövme iş kalıpları ve sıcak dövmede kullanılan iş makineleri Açık ve kapalı sıcak dövme iş kalıpları Sıcak dövme kalıpçılığında kalıplama kuvveti, kullanılan malzeme miktarı ve boyutları 
               
               
Dersin Adı Z/S Teorik Uyg. Toplam Kredi AKTS
Kodu
  Kaynak Teknikleri            
 
Kaynak yöntemleri tanıtımı   Oxy-Yakıt Kesme ve Kaynak Güvenliği Programı  Gazaltı Kaynak (M.I.G.) (Üretim)  Gas Metal Ark Kaynağı (M.I.G.) (Yapısal)   Flux Ark Kaynağı (FCAW) (Üretim)   Flux Özlü Ark Kaynağı (F.C.A.W.) (Yapısal)  Basic Gaz Tungsten Ark Kaynağı (T.I.G.)   İleri Gaz Tungsten Ark Kaynağı (T.I.G.)  Kalkan Metal Ark Kaynağı (Çubuk) (Boru)  Metal Ark Kaynağı (Çubuk) (Levha)   Kalkan Metal Ark Kaynağı (Çubuk) (Boru)  Kalkan Metal Ark Kaynağı (Çubuk) (Boru)  Kaynakçı Operatör İmalat Programı  apısal Kaynakçı Eğitim Programı 
               
               
Dersin Adı Z/S Teorik Uyg. Toplam Kredi AKTS
Kodu
  Kompozit Yapılara Giriş            
 
Kompozit malzemelere giriş; Tanımlar, matrisler, sınıflandırılması, uygulama alanları ve avantajları.Kompozitlerin mikromekaniği; karışımlar kuralı, kritik fiber uzunluğu, kısa ve devamlı fiberler, fiber oryantasyonu Matris malzemeleri; polimerik matrisler, metalik matrisler, seramik matrislerTakviye malzemeleri Matris- takviye ara yüzeyi Polimer matris kompozitler; arayüzeyler, yapıları, özellikleri, uygulama alanları Polimer matrisli kompozitlerin üretimi; Çeşitleri, üretim metotları, uygulama alanları Metal matris kompozitler; Çeşitleri, üretim metotları, özellikleri, uygulama alanları Seramik matris kompozitler; Üretim metotları, özellikleri, uygulama alanları Karbon fiber takviyeli plastikler ve Karbon/Karbon kompozitler; üretim metotları, özellikleri ve uygulama alanlarıKompozitlerin mukavemet, rijitlik ve kırılma özellikler  Kompozitlerin tokluk ve tokluk geliştirme mekanizmaları Kompozitlerde yorulma özellikleri Kompozitlerde sürünme özellikleri ve çevre etkileri 
               
               
Dersin Adı Z/S Teorik Uyg. Toplam Kredi AKTS
Kodu
  Döküm Teknolojileri            
 
Metal dökümcülüğüne giriş  Endüstride döküm yolu ile parça üretiminin yeri  Katılaşma Döküm yöntemleri  Kum kalıba döküm Metal kalıba döküm Kabuk kalıba döküm Basınçlı döküm Sürekli döküm Savurma döküm Vakum ve yerçekimi etkisi ile döküm Hassas döküm yöntemleri. Döküm yöntemlerindeki son gelişmeler 
               
               
Dersin Adı Z/S Teorik Uyg. Toplam Kredi AKTS
Kodu
  Isıl İşlem Teknikleri            
 
Isıl işlem ve malzeme imalat teknolojileri  Temel ısıl işlem operasyonları-1 Temel ısıl işlem operasyonları-2 Çeliklerde alaşım elementleri ve Fe-C ve TTT diyagramlarına etkileri TTT diyagramları ve sürekli soğuma diyagramları, ısıl işlem ortamları (fırınlar) Sertlik ve sertleşebilirlik Sertleşme ve martensitik dönüşüm, su verme ortamları Temperleme, sıfıraltı işlemler ve ısıl işlemde risk analizi Kritik sıcaklıklar arası işlem (dual faz işlemi), Yüzey sertleştirme işlemleri Yüzey sertleştirme işlemleri (devam) Takım çeliklerinin ısıl işlemi ve takım hasarları, ısıl işlem hataları Çökelti sertleştirmesi (yaşlanma), Al ve Cu alaşımlarının ısıl işlemleri Yeniden kristalleştirme tavlaması Endüstriyel alaşımların ısıl işlem çevrimleri 
               
               
Dersin Adı Z/S Teorik Uyg. Toplam Kredi AKTS
Kodu
  Mikro İşleme            
 
Kitlesel ve yüzey mikro işleme. Mekanik ve elektriksel tasarım. Mikro Elektro-Mekanik Sistemler
(MEMS) tasarımı. MEMS üretim yöntemleri. Uygulama örnekleri: Smart yüzeyler için mikro tetikleyiciler
(actuators) dizileri, sensörler, sensör indeksleme makinaları, mikro dişliler
               
               
Dersin Adı Z/S Teorik Uyg. Toplam Kredi AKTS
Kodu
  Sonlu Elemanlar            
 
Giriş.Genel kavramlar  Analizde izlenen yolun basit bir problemle açıklanması.Kafes sistem çözümü (elle) Varyasyon ve ağırlıklı artıklar yöntemi. The Ritz ve Rayleigh-Ritz yöntemi Sonlu elemanlar yönteminin Rayleigh-Ritz ve Galerkin yöntemlerine uygulanması. Yapı analizine genel yaklaşım. Minimum potansiyel enerji ve virtüe! deplasman yöntemi. Şekil fonksiyonları matrisi.Sonlu eleman karakteristikleri.Parametre fonksiyonları.Yakınsaklık kriterleri.C tipi sürekli şekil fonksiyonları. Bir, iki ve üç boyutlu elemanlar.Dönel simetrik elemanlar. îki boyutlu gerilme analizi.Düzlem gerilme ve düzlem şekil değiştirme.Levha eleman rijitlik ve yükleme matrisleri.Ayrıntılı bir düzlem gerilme örneğinin yapılması. Dönel simetrik ve 3 boyutlu gerilme analizi. Kiriş ve düzlem çerçeve elemanlar.Alt sistem kullanma. C° tipi sürekli elemanlara ait yüksek mertebeden şekil fonksiyonları ve çıkarılışı.C1 tipi sürekli şekil fonksiyonları ve çıkarılışı. Eğrisel izoparametrik elemanlar ve sayısal integrasyon.Eğilme etkisindeki İnce plaklar için plak sonlu elemanlar.Ayrıntılı bir sayısal uygulama. 
               
               
Dersin Adı Z/S Teorik Uyg. Toplam Kredi AKTS
Kodu
  Hidrolik Pnömatik Sistemler            
 
Hidroliğin tanımı, Tarihsel gelişimi ve kullanım alanları, Hidroliğin temel kavramları, Enerji dönüşümleri, Hidroliğin temel prensipleri Süreklilik Kuralı ve Bernoulli Teoremi, Hidrolik sistem elemanları pompalar, Valfler, Hareketlendiriciler (silindir ve motorlar), Hidrolik sistem akışkanları ve sızdırmazlık, Hidrolik sistem tasarımı, Hidrolik sistemlerin bakımı, Pnömatik prensipleri, Basınçlı hava üretimi ve dağıtımı, Pnömatik valfler, Pnömatik hareketlendiriciler (silindir ve motorlar), Silindir kontrolü Yön kontrolü, Sıralı kontrol, Kaskat devreler, Kademe sayacı, Hidro-pnömatik kontrol, Elektro-pnömatik, Pnömatik lojik, Pnömatik sistemlerin tasarımı, Pnömatik devre elemanlarının periyodik bakım ve mantıki arıza bulma işlemi.
               
               
Dersin Adı Z/S Teorik Uyg. Toplam Kredi AKTS
Kodu
  MALZEMELERİN MEKANİK DAVRANIŞLARI            
 
Gerilme-şekil değiştirme analizi, malzemelerin yapısı, kristal yapılı malzemelerin plastik deformasyonu, mukavemet artırma yöntemleri ve çok kristalli malzemelerin plastisitesi, malzemelerin mekanik özellikleri, kırılma, yorulma, sürünme, polimerik malzemelerin mekanik davranışları, kompozitlerin mekanik davranışları, sürtünme ve aşınma
               
               
Dersin Adı Z/S Teorik Uyg. Toplam Kredi AKTS
Kodu
  İMALATTA KALİTE KONTROL            
 
Kalite, kalite kontrol ve kalite güvence kavramları. Toplam Kalite Yönetimi. Kalite tasarımı, tasarım kalitesi ve uygulama kalitesi, kalite evi. İstatistiksel yöntemler, risk ve tolerans kavramları. Güvenilirlik. Kabul-red örneklemeleri. Ölçme. İstatistiksel proses kontrol. Kontrol şemaları. ISO 9000, Dış kaynak kullanımı, Kıyaslama (benchmarking), HTEA(FMEA), CE. Yalın üretim, Altı sigma, Kanban, 5S, Poka-Yoke, Cp, Cpk, Cm, Cmk
               
               
Dersin Adı Z/S Teorik Uyg. Toplam Kredi AKTS
Kodu
  BİLGİSAYAR DESTEKLİ MÜHENDİSLİK ANALİZİ            
 
Bilgisayar destekli mühendislik genel tanımlar ve giriş Bilgisayar destekli tasarımda katı modellemeye giriş ve I DEAS bilgisayar destekli mühendislik sonlu elemanlar analizi. Üç boyutlu modellemeler için farklı yapı metodları.Dinamik navigasyon teknikleri kullanarak çizim ve yapı oluşturulması Parça modellemede ağaç yapısı kullanımıCAE FEA ön işleme
Parça dizaynında özellik bazlı dizayn kullanımı ve yeniden yapılandırma Serbest ağ haritalandırma, ağ teknikleri Sonlu elemanlar analizi ve geometri temelli şartlar CAE FEA lineer statik analiz ve üst seviye işlemler Vaka analizi
               
               
Dersin Adı Z/S Teorik Uyg. Toplam Kredi AKTS
Kodu
  İMALATTA TİTREŞİM            
 
Birimler, Kompleks Sayılar, Serbest Cisim Diyagramı, Dinamik Özet:Kinematik, Diferansiyel Denklemler, Matrisler, Noktasal Kütle Modelleme, Sönümsüz Tek Serbestlik Dereceli Sistemlerin Titreşimi, Eşdeğer Kütle, Eşdeğer Katılık, Rayleigh Metodu, Tek Serbestlik Dereceli Viskoz Sönümlü Sistemlerin Serbest Titreşimi, Tek Serbestlik Dereceli Kulomb Ve Histeretik Sönümlü Sistemlerin Serbest Titreşimi, Harmonik Zorlanmış Tek Serbestlik Dereceli Sistemler, Taban Harmonik Hareketi, Dönel Dengesizlik, Kulomb Sönümlü Ve Histeretik Sönümlü Tek Serbestlik Dereceli Sistemlerin, Zorlamalı Titreşimleri, Kulomb Sönümlü Ve Histeretik Sönümlü Tek Serbestlik Dereceli Sistemlerin, Kendinden Tahrikli Titreşimleri, 2 Serbestlik Dereceli Sistemlerin Serbest Ve Zorlanmış Titreşimleri
               
               
Dersin Adı Z/S Teorik Uyg. Toplam Kredi AKTS
Kodu
  APARAT TASARIMI            
 
Aparatın tanımı, önemi, endüstrideki yeri, Aparat Tasarımı, Aparat tasarımında girdiler, Aparat ve Fikstür Çeşitleri, Başlıca kalıp türleri, Kalıpçılık tekniği ve tasarımı kesme kalıpları, Atölye iş kalıpçılığının tanıtımı, endüstrideki yeri ve önemi, Ön tasarımlar, konsept çalışmaları bilgileri, Bükme kalıpları tasarımı, Kesme kalıpları tasarımı, Kalıp setleri, erkek kalıp elemanları, dişi kalıp elemanları, Kontrol aparatları ve fikstürleri, İş kalıbı ve fikstür tasarımı, İş kalıbı bağlama elemanları, Örnek bağlama aparatları projesi
               
               
Dersin Adı Z/S Teorik Uyg. Toplam Kredi AKTS
Kodu
  ÜRETİM TESİS TASARIMI            
 
Temel Kavramlar  Üretim ve Üretkenlik  Üretim Süreç Stratejileri  Tesis tasarımına giriş Tesis Planlaması Tesis Yerleştirme stratejileri Kapasite Planlama Ürün analizi Ekipman analizi İş ve malzeme akış analizi Tesis yerleşimine geleneksel yaklaşımlar Tesis Yeri Seçim Model ve Teknikleri İmalat ve üretim Sistemleri 
               
               
Dersin Adı Z/S Teorik Uyg. Toplam Kredi AKTS
Kodu
  DÖVME TEKNOLOJİSİ            
 
Dövme teknolojisine giriş. Tarifler. Genel bilgiler. İşlem değişkenleri. Dövme makinaları. Hidrolik, mekanik, vidalı presler. Çekiçler. Açık kalıpta dövme. Tanım. Kalıplar. Uygulama. Yardımcı takımlar ve donatım. Kapalı kalıpla çapaklı dövme. Tanım. Hammadde. Dövme sıcaklığı ve ısıtma süresi. Yağlama. Kalıp sıcaklığı. Şekil karmaşıklığı. Ara kademeler. Dövme parçaların tasarımı. Kapalı kalıpla çapaklı dövme. Dövme kuvveti ve işinin hesaplanması. Dövme parçaların soğutulması. Temizleme. Makina seçime. Kalıp üretimi. Çapak alma kalıpları. Dövme kusurları. Yatay dövme (yığma). Tanım. Yatay dövme makinaları ve takımları. Çubukların ve içi boş parçaların yığılması. Yığma ve delme. Kalıp ve parça tasarımı. Yatay dövme (yığma). Çubukların kesilmesi. Malzeme tasarrufu. Hammaddenin ısıtılması. Tufal giderme. Kalıpların soğutulması. Yağlama. Kaçık çıkıntılı parçaların yığılması. İki taraflı yığma. Sürmeli kalıplar. Toleranslar. Takım ve yatay dövme malzemeleri. Elektro-yığma. Tanım. Uygulama.  Dövme haddeleri ile şekillendirme. Tanım. Klasik ve çapraz haddeleme. Radyal dövme. Tanım. Takım tasarımı. Boyut hassasiyeti. Tüplerin radyal dövülmesi. Sıcak radyal dövme. Soğuk vurma (kafa şişirme). Tanım. Makinalar ve takımlar. Makina seçimi ve işlemlerin tayini. Soğuk vurma ile şekillendirilebilen metaller. Toleranslar. Malzemenin soğuk vurmaya hazırlanması. Yarı sıcak vurma. Soğuk ekstrüzyon. Tanım. Soğuk ekstrüzyon malzemeleri. Kademelendirme. Makinalar. Soğuk ekstrüzyon. Çeliklerin soğuk ekstrüzyonu. Alüminyum ve bakır alaşımlarının soğuk ekstrüzyonu. Orbital dövme. Tanım. Orbital dövmenin teknolojisi. 
               
               
Dersin Adı Z/S Teorik Uyg. Toplam Kredi AKTS
Kodu
  NANO TEKNOLOJİ            
 
Nano Teknolojiye Giriş Nano Malzemeler ve Boyutlandırma Nano Fabrikasyon Metotları Nano Malzemelerin Sentezlenmesi Karakterizasyon Metotları Nano Yapılar Optik, Kaplama ve Biyomedikal Uygulamaları Akıllı Malzemeler ve sensor Uygulamaları Nano Bilimin Potansiyeli ve Geleceği 
               
               
Dersin Adı Z/S Teorik Uyg. Toplam Kredi AKTS
Kodu
  HİDROLİK MAKİNALAR            
 
Hidrolik makinalara genel giriş Çarkdaki akış düzeni ve enerji transferi  avitasyon, ENPY, maksimum emme yüksekliği Pompa, Basınç ve Eşbasınç Türbinleri Kavitasyon, enerji dönüşümü ve transferi ile ilgili problemler çözümü Pompalar Karakteristik Eğrileri, paralel ve seri bağlama Pompalarda paralel ve seri bağlama ile problem çözümü Pelton Türbini ve tasarımı Pelton Türbini ile ilgili problemler Francis Türbini ve Tasarımı Francis Türbini ile ilgili problemler Kaplan Türbini ve Uskur Çark Tasarımı Kaplan Türbini ve Uskur Çark ilgili problemler Tam Santrifüj Pompa Tasarımı 
               
               
Dersin Adı Z/S Teorik Uyg. Toplam Kredi AKTS
Kodu
  BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE ÜRETİM            
 
CAD ve CAM giriş, CAD modellemenin temelleri, CAD ortamında parça modelleme yöntemleri, CAM temelleri, CNC tezgahlarında eksen takımları, iş parçası sıfır kavramları, CAM ortamında takım yolları çıkartılması, CNC kodlarının türetilmesi
               
               
Dersin Adı Z/S Teorik Uyg. Toplam Kredi AKTS
Kodu
  ENJEKSİYON KALIPÇILIĞI            
 
Plastik malzeme türlerini ve özellikleri Plastik enjeksiyon kalıplarının tasarımında dikkat edilmesi gereken hususlar Standart kalıp elemanlarıBilgisayar ortamında kalıp ayırma çizgisinin oluşturması Bilgisayar ortamında kalıp ayırma çizgisinin oluşturması Soğuk ve sıcak yolluklu plastik enjeksiyon kalıp tasarımı Soğuk ve sıcak yolluklu plastik enjeksiyon kalıp elemanlarının yapım resimlerinin çizimi Soğuk ve sıcak yolluklu plastik enjeksiyon kalıbının montajıMaçalı Kalıp Çizim ve Montajı
               
               
Dersin Adı Z/S Teorik Uyg. Toplam Kredi AKTS
Kodu
  BİLGİSAYAR DESTEKLİ KALIP TASARIMI            
 
Kalıpta Şekillendirme Esasları, Kalıp Tipleri, Dövme-Basma Kalıpları, Sac Şekillendirme Kalıpları, Plastik Enjeksiyon ve Biçimlendirme Kalıpları, Kalıpların Ve Kalıp Elemanlarının Tasarımı, Kalıp Malzemeleri, Kalıp İmali, Toleranslar, Bitirme İşlemleri, Kalıp İmalatında Tersine Mühendislik ve Hızlı Prototipleme Uygulamaları
               
               
Dersin Adı Z/S Teorik Uyg. Toplam Kredi AKTS
Kodu
  ENDÜSTRİYEL OTOMASYON            
 
Makine, hücre ve saha seviyesinde kontrol. Geniş ölçekli endüstriyel sistemlerin otomasyonu. Hiyerarşik kontrol, çok katmanlı kontrol ve optimizasyonu. Süreç kontrol ve otomasyonunda özel bilgisayar yapıları. Endüstriyel otomasyonda kontrol ve uygulama konuları. Programlanabilir kontrolörler için ileri programlama yöntemleri: Yapısal kontrol dili (SCL), fonksiyon blok diyagramı (FBD). Endüstriyel veri iletişim sistemleri. Dağıtılmış kontrol sistem uygulamaları.
Dersin Adı Z/S Teorik Uyg. Toplam Kredi AKTS   Dersin Adı Z/S Teorik Uyg. Toplam Kredi AKTS
Kodu   Kodu
  Fizik-1 Zorunlu 2 1 3 3 4     Fizik-2 Zorunlu 2 0 2 2 2
     
Fiziksel Büyüklükler, Vektörler, Bir Boyutta Hareket, İki Boyutta Hareket, Newton'un Hareket
Yasaları, Dairesel Hareket; İş ve Enerji; Potansiyel Enerji ve Enerjinin Korunumu; İmpuls ve
Momentum; Dönme Kinematiği; Dönme Dinamiği; Statik Denge; Salınım Hareketi 
  Yük ve cisimler, Elektrik alanı ve Gauss kanunu, Elektrik potansiyel, Kapasitörler ve
dielektrikler, Akım ve direnç, Elektromotor kuvveti ve elektrik devreleri, Manyetik alan ve Amper
kanunu, Faraday kanunu, Endüktans ve L-C-R devreleri, Katıların manyetik özellikleri,
Elektromanyetik dalgalar, Geometrik optik;yansıma ve kırılma; Mercekler; optik ve optikte girişim olayı;
Newton halkaları; Interferometre; optikte polarizasyon; fotometre; atom modelleri; modern kuvantum
mekaniği; Schrödinger dalga denklemi;çekirdek fiziği
Dersin Adı Z/S Teorik Uyg. Toplam Kredi AKTS   Dersin Adı Z/S Teorik Uyg. Toplam Kredi AKTS
Kodu   Kodu
  Mukavemet-1 Zorunlu 2 1 3 3 5     Mukavemet-2 Zorunlu 2 1 3 3 5
     
Gerilme ve gerinim kavramları. Eksenel yükleme, eksenel yüklü hiperstatik elemanlar, ısıl
gerilme. Burulma, burulma açısı, tork etkiyen hiperstatik elemanlar. Eğilme, kirişlerin eksantrik,
eksenel yüklenmesi. Düşey kesme, parçalı elemanlarda kayma akması. Birleşik yükleme. Gerilme
gerinim transformasyonu. Kirişlerin ve şaftların sehimi, hiperstatik şaftlar ve kirişler.
  Bileşik gerilmeler. Bir noktadaki gerilmeler. Eğik düzlemdeki gerilmeler. Mohr çemberi. Şekil
değiştirmede Mohr çemberi. Kirişlerde sehimler. Statikçe belirsiz kirişlerde sehimler. Burkulma.
Ampirik formüller. Enerji metodu. Dinamik ( darbeli ) yükleme. Castigliano teoremi ve uygulaması.
Plastik gerilmeler. Eğik eğilme. Kırılma (çökme) teorileri (kriterleri) . Kalın cidarlı tanklar (kaplar) .
Dersin Adı Z/S Teorik Uyg. Toplam Kredi AKTS   Dersin Adı Z/S Teorik Uyg. Toplam Kredi AKTS
Kodu   Kodu
  Lineer Cebir Zorunlu 4 0 4 4 6     Sayısal Yöntemler Zorunlu 3 1 4 4 4
     
 Matrisler, matris çarpımı, matris işlemlerinin cebirsel özellikleri,  Bir matrisin eşelon şekli, elementer satır ve sütun işlemleri,  Determinantlar ve özellikleri, kofaktör açılımı, Gauss eliminasyon yöntemi ile determinant hesabı, Matris tersleri, Vektör uzayları, germe, lineer bağımsızlık, Vektör uzaylarında taban ve boyut, İç çarpım uzayları, Lineer denklem sistemleri,  Lineer dönüşümler,  Özdeğer ve özvektörler, Köşegenleştirme ve benzer matrisler,  Simetrik matrislerin köşegenleştirilmesi.   Giriş, tanıtım, Sayısal çözümlerde hatalar, Denklem kökleri, Lineer denklem takımı çözümleri, Optimizasyon, Eğri uydurma, en küçük kareler yöntemi ve regresyon, Enterpolarasyon,  
Dersin Adı Z/S Teorik Uyg. Toplam Kredi AKTS
Kodu
  Endüstriyel Tasarım Zorunlu 2 1 3 2,5 4
   
Oryantasyon: Endüstriyel Tasarım tarihine giriş. Sanat, Teknoloji, Toplum, Kültür, Ekonomi, Teori tanımları. Kaynakça ve ders bilgileri, Endüstri öncesi, endüstriyel ve endüstri sonrası dönemlerin ürün ve hizmet tasarımı özellikleri, Aydınlanma, Endüstrileşme, Orta Sınıfın ve sermayenin ortaya çıkışı, XIX. Yüzyıl: Endüstrileşme, Uluslararası Fuarlar, XIX. Yüzyıl: Sanat ve Zanaat, ve William Morris, XX. Yüzyıla giriş: Modernizm ve Bauhaus, Almanya: AEGBehrens, BraunRams, İtalyan Tasarımı: AlessiPininfarinaMemphisSuperstudio, ABD’de Endüstriyel Tasarım: Standartlaşma, Yönetim, Styling, Loewy, Teague, Bel Geddes, R.B. Fuller, Sovyetler Birliği, Rusya ve Doğu Bloku ülkelerinde 20. Yüzyıl Endüstriyel Tasarımı, Uzak Doğu Felsefeleri ve Endüstriyel Tasarım: Karşılaştırmalı Japonya ve Çin, İslam Estetiği ve Tasarım, Türkiye Tasarım Tarihine Giriş: Kaynaklar, Dönemin gözden geçirilmesi
               
               
Dersin Adı Z/S Teorik Uyg. Toplam Kredi AKTS
Kodu
  Transport Tekniği Zorunlu 2 1 3 2,5 4
   
Transport Makinalarına Giriş, Sınıflandırma, İletim ve Kaldırma Makinalarının Rolü ve Önemi, İletim Makinaları, İletim Makinalarının Sınıflandırılması, Temel Kavramlar, Bantlı Konveyörler, Konveyör Hesabı, İletim Makinaları ile ilgili Sayısal Örnekler, Kaldırma Makinaları, Halatlar, Zincirler, Palangalar, Makaralar, Makara takımları, ikiz makara takımları, Kancalar, Hamutlar, Tanburlar, Frenler, Kaldırma Sistemleri, Kaldırma makinaları ile ilgili örnekler, 
               
               
Dersin Adı Z/S Teorik Uyg. Toplam Kredi AKTS
Kodu
  Otomatik Kontrol Zorunlu 2 1 3 2,5 4
   
Sistem Teorisi ve Otomatik Kontrol Kavramı, Fiziksel Sistemlerin Modellenmesi, Fiziksel Sistemlerin Modellenmesi, Transfer Fonksiyonlar, Blok Diyagramları, Blok Diyagramları Uygulamaları, İşaret Akış Diyagramları (İAD), Durum Uzayı Diyagramı ve İAD Uygulamaları, kararlılık Kavramı ve öz değerler Kararlılık Testi, Routh - Hurwitz Kriteri, Genlik ve Faz Eğrileri, Bode Diyagramları, Birinci ve İkinci Dereceden Sistemlerin Zaman Domeni Davranışı, Köklerin geometrik yer eğrisi, 
               
               
Dersin Adı Z/S Teorik Uyg. Toplam Kredi AKTS
Kodu
  Optimizasyon Teknikleri Zorunlu 2 1 3 2,5 4
   
Mühendislik Sistemleri ve Optimizasyon İhtiyacı, Temel Matematiksel Kuramlar, Grafiksel Optimizasyon, Matrisler, Doğrısal Denklem Sistemleri, Tam Sayılı Programlama, Doğrusal Programlama, Simplex Yöntemi, Transport Problemi, Tahsis Problemi, Simulasyon, Bekleme Hattı Sistemleri, Yapay Zeka Optimizasyon Modelleri
               
               
Dersin Adı Z/S Teorik Uyg. Toplam Kredi AKTS
Kodu
  Kaldırma Ve İletme Makinaları Zorunlu 2 1 3 2,5 4
   
Transport Makinalarına Giriş, Sınıflandırma, İletim ve Kaldırma Makinalarının Rolü ve Önemi, İletim Makinaları, İletim Makinalarının Sınıflandırılması, Temel Kavramlar, Bantlı Konveyörler, Konveyör Hesabı, İletim Makinaları ile ilgili Sayısal Örnekler, Kaldırma Makinaları, Halatlar, Zincirler, Palangalar, Makaralar, Makara takımları, ikiz makara takımları, Kancalar, Hamutlar, Tanburlar, Frenler, Kaldırma Sistemleri, Kaldırma makinaları ile ilgili örnekler, 
               
               
Dersin Adı Z/S Teorik Uyg. Toplam Kredi AKTS
Kodu
  Robotik Zorunlu 2 1 3 2,5 4
   
Robotik sistemlere ve işlevlerine giriş, homojen vektör, düzlem, koordinat çerçeveleri, dönüşümler,   Kinematik, çok eklemli bir robotta kinematik parametreleri, konum ve yönelim bilgileri, Ters Kinematik, çeşitli tip robotlarda ters kinematiğin bulunma yöntemleri, Farklı koordinatlar arasında farksal ilişkiler, Jacobian ve ters Jacobian ilişki, Hareketli robotlarda kinematik ve hareket planlama.
               
               
Dersin Adı Z/S Teorik Uyg. Toplam Kredi AKTS
Kodu
  Triboloji Zorunlu 2 1 3 2,5 4
   
 Giriş Tribolojinin tanımı ve tarihi, Tribolojinin endüstriyel önemi Malzemelerin Yapıları ve Özellikleri İç yapı, Elastik ve Plastik deformasyon, Kırılma ve Yorulma,Hasar analizi, ptoblem çözümü Malzeme Yüzey Karakteristikleri Yüzeylerin Yapısı, Yüzey pürüzlülüğünün analizi, Yüzey pürüzlülük ölçüm yöntemleri Katı yüzeylerin teması Temasın analizi, Gercek temas alanının ölçülmesi Adhezyon Katı-Katı teması,Sıvı ortamda teması Sürtünme Kaymalı sürütnme kanunları, Kaymalı sürtünme mekanizmaları, Kay-Dur, Malzemelerde sürtünme Kayan yüzeylerde arayüzey sıcaklığı Termal analiz, Arayüzey sıcaklık ölçümü yöntemleri Aşınma Aşınma Mekanizamaları, Aşınma hasarı belirlenmesi, Malzemelerin Aşınması Sıvı film Yağlaması Sıvı film yağlama rejimleri, Hidrostatik yağlama, Hidrodinamik yağlama, Elastto hidrodinamik yağlama
 Sürtünme ve aşınma izleme yöntemleri Tasarım yöntemleri, Genel test geometrileri
Sürtünme ve aşınmaya karsı parcalar ve uygulamalar Aşınma ve sürtünmeye karşı parçalar, Malzeme işlemede aşınma ve sürtünme, Endüstriyel uygulamalar
               
               
Dersin Adı Z/S Teorik Uyg. Toplam Kredi AKTS
Kodu
  Balistik Zorunlu 2 1 3 2,5 4
   
Balistiğe Giriş ve Patlayıcılar İç Balistik Namlu Ağız Balistiği Dış Balistik,  Hedef Balistiği Hafif Silahlar Endirekt Atış Sistemler
               
               
Dersin Adı Z/S Teorik Uyg. Toplam Kredi AKTS
Kodu
  Modal Analiz Zorunlu 2 1 3 2,5 4
   
Giriş, Deneysel Modal Analiz Temelleri, Mekanik Titreşimler, Yapısal Dinamik Modelleme, Deney Planlaması, Sensör ve Ölçüm Zinciri, Titreşim sinyali toplanması, Titreşim sinyallerinin işlenmesi Fourier Serisi, Spektrum analizi, yanılsma sızıntı, Frekans tepki fonksiyonu ölçümü, Frekans tepki fonksiyonlarının özellikleri, Modal özelliklerin tek serbestlik derecesi yaklaşımı ile belirlenmesi, Tepe metodu ve doğru çizgi metodu, Modal özelliklerin Global metodlar ile belirlenmesi, 

 

 

 

Gizlilik Politikamız
© TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ