TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
STATİK DERS NOTLARI

Statik  notlarına buradan ulaşabilirsiniz. 

 1. Ders notu
 2. Yardımcı ders notu
 3. Sunum
 4. Statik Dersi Ödevi (02.10.2019) ödev formatına uygun bir şekilde hazırlanıp her hafta ders başlamadan önce  Arş.Gör. Osman ACAR'a mail yolu ile osmanacar@selcuk.edu.tr adresine gönderilecektir.

  Çözümler
  Tensörün tanımını yapmadan önce vektörü tanımlamakta fayda var.
  Vektör, kısaca büyüklük, doğrultu ve yön içeren niceliktir. Diğer bir ifade ile farklı cinsten değerleri bir arada ifade eden ölçü öbeğidir. Örnek olarak kendimize yaklaşmakta olan bir aracın hareketini belirtmek istediğimizde hızını büyüklük cinsinden kilometre birimi ile, hareket doğrultusunu kendimize göre kuzey-güney,  batı-doğu doğrultusunda ve yönünü kuzey yönde, güney yönde ya da batı yönde, doğu yönde gibi ifade edebiliriz. Bu üç farklı cinsten ölçünün birlikte ifade edildiği niceliğe vektör adı verilmektedir. Bir cismin kartezyen koordinat sistemindeki konumu da üç farklı cinsten ölçü ile ifade edilir. i, j, k birimleri tıpkı kuzey-güney, batı-doğu gibi birer doğrultu ifadesidir. bu birimlerdeki "-" ve "+" işareti de tıpkı sırasıyla kuzey yönü ve güney yönü ifadeleri gibidir. Konumun orjinden uzaklık mesafesi de tıpkı hızın büyüklüğü gibidir. Bu örnekler çoğaltılabilir. 
  Tensör ise bir çok vektörün bir arada ifade edildiği niceliktir. Örnek olarak bir önceki örneğe yakın olması için 9 farklı kişiye göre bir aracın hareketini belirttiğimizi düşünelim. Her bir kişiye göre aracın hızının büyüklüğü kişinin hareketlilik durumuna bağlı olarak değişecektir. Aracın hareket doğrultusu da kişilerin bulunduğu konuma göre kuzey-güney ya da batı-doğu doğrultularında faklılık gösterecektir. Yönleri de aynı nedenlerle farklılık gösterir. Böyle durumlarda 9 kişi için bir aracın hareketi tensör ile toplu bir şekilde ifade edilebir. Tensörler Makina mühendisliğinde genellikle bileşik gerilmeye maruz kalmış cisimlerin mukavemetinde gerilme vektörleri ifade etmek için kullanılmaktadır.
 5.  23.10.2019 tarihli statik dersi ödevi "Kuvvet Sistemlerinin Sınıflandırmasını yapınız" uygun bir şekilde hazırlanıp her hafta ders başlamadan önce  Arş.Gör. Osman ACAR'a mail yolu ile osmanacar@selcuk.edu.tr adresine gönderilecektir. 
 6. 30.10.2019 tarihli statik dersi ödevi şekilde verilen kuvvet çiftinin eğik düzlemde oluşturacağı moment vektörünü hesaplayınız. Ödevi uygun bir şekilde hazırlayıp her hafta ders başlamadan önce  Arş.Gör. Osman ACAR'a mail yolu ile osmanacar@selcuk.edu.tr adresine gönderilecektir. Çözüm
 7. 06.11.2019 tarihli statik dersi ödevi 1-2 ve ödev 3'e buradan ulaşabilirsiniz. Ödevi ödev formatına uygun bir şekilde hazırlayıp her hafta ders başlamadan önce  Arş.Gör. Osman ACAR'a mail yolu ile osmanacar@selcuk.edu.tr adresine gönderilecektir. Çözüm Çözüm
 8. 13.11.2019 tarihli statik dersi ödev 'e buradan ulaşabilirsiniz. Ödevi ödev formatına uygun bir şekilde hazırlayıp her hafta ders başlamadan önce  Arş.Gör. Osman ACAR'a mail yolu ile osmanacar@selcuk.edu.tr adresine gönderilecektir. Çözüm  Çözüm
 9. 13.12.2019 tarihli statik dersi ödev 'e buradan ulaşabilirsiniz. Ödevi ödev formatına uygun bir şekilde hazırlayıp her hafta ders başlamadan önce  Arş.Gör. Osman ACAR'a mail yolu ile osmanacar@selcuk.edu.tr adresine gönderilecektir. 
 10. 20.12.2019 tarihli statik dersi ödev 'e buradan ulaşabilirsiniz. (Verilen her bir şeklin alanının I. momentini, diferansiyel alanlarını dikkate alarak hesaplayınız). Ödevi ödev formatına uygun bir şekilde hazırlayıp her hafta ders başlamadan önce  Arş.Gör. Osman ACAR'a mail yolu ile osmanacar@selcuk.edu.tr adresine gönderilecektir. 
 11. 25.12.2019 tarihli statik dersi ödevine buradan ulaşabilirsiniz. Ödevi ödev formatına uygun bir şekilde hazırlayıp her hafta ders başlamadan önce  Arş.Gör. Osman ACAR'a mail yolu ile osmanacar@selcuk.edu.tr adresine gönderilecektir.

2019-2020 Güz yarıyılı Final Sınavı Cevapları

Soru 1 , soru 2-3 ve soru 4-5

Soru 1-2'nin çözümü
Soru 3'ün çözümü
Soru 4'ün çözümü
Soru 5'in çözümü

 

Gizlilik Politikamız
© TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ