TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
AKADEMİK PERSONEL GÖREV DAĞILIMI

Akademik Personel Görev Dağılımı

Sıra No Görev Adı Sorumlu Öğretim Elemanı
1. Bölüm Başkanı Prof. Dr. Süleyman NEŞELİ
2. Bölüm Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Hasan AYDOĞAN
Dr. Öğr. Üyesi Rüstem BİNALİ
3. Bölüm Kurulu Prof. Dr. Süleyman NEŞELİ
Prof. Dr. Hasan AYDOĞAN
Dr. Öğr. Üyesi Rüstem BİNALİ
Prof. Dr. Mustafa ACAROĞLU
Prof. Dr. Murat CİNİVİZ
Prof. Dr. Recai KUŞ
Doç. Dr. Mustafa KUNTOĞLU
4. Ana Bilim Dalı Başkanları

Prof. Dr. Mustafa ACAROĞLU
Enerji ABD Başkanı
Prof. Dr. Süleyman NEŞELİ
Makine Dinamiği ve Teorisi ABD Başkanı V.
Prof. Dr. Süleyman NEŞELİ
Mekanik ABD Başkanı
Prof. Dr. Recai KUŞ
Otomotiv ABD Başkanı
Prof. Dr. Murat CİNİVİZ
Termodinamik ve Isı Tekniği ABD Başkanı
Doç. Dr. Mustafa KUNTOĞLU
İmalat ve Konstrüksiyon ABD Başkanı

5.

Ders Programı ve Sınav Görevleri Komisyonu

Başkan :Prof. Dr. Süleyman NEŞELİ
Üye       :Dr. Öğr. Üyesi Rüstem BİNALİ
Üye       :Arş. Gör. Dr. Halil Erdi GÜLCAN
6. Öğrenci İşleri Otomasyonu Komisyonu Başkan :Dr. Öğr. Üyesi Rüstem BİNALİ
Üye       :Dr. Öğr. Üyesi Osman ACAR
Üye       :Arş. Gör. Dr. Halil Erdi GÜLCAN
7. Bölüm Web Sitesi Komisyonu Başkan :Dr. Öğr. Üyesi Osman ACAR
Üye       :Arş. Gör. Dr. Halil Erdi GÜLCAN
Üye       :Arş. Gör. Ramazan BARAN
8. Staj Komisyonu Başkan :Doç. Dr. Mustafa KUNTOĞLU
Üye       :Dr. Öğr. Üyesi Havva DEMİRPOLAT
Üye       :Arş. Gör. Ramazan BARAN
9. İşyerinde Mesleki Eğitim Komisyonu Başkan :Doç. Dr. Ahmet Ali SERTKAYA
Üye       :Dr. Öğr. Üyesi Osman ACAR
Üye       :Arş. Gör. Ramazan BARAN
10. İntibak Komisyonu Başkan :Doç. Dr. Adnan BERBER
Üye      :Dr. Öğr. Üyesi Osman ACAR
Üye      :Arş. Gör. Ramazan BARAN
11. Erasmus, Farabi ve Mevlana Komisyonu Başkan :Prof. Dr. Recai KUŞ
Üye       :Dr. Öğr. Üyesi Havva DEMİRPOLAT
Üye       :Arş. Gör. Dr. Halil Erdi GÜLCAN
12. Çift Anadal ve Yandal Program Komisyonu Başkan :Prof. Dr. Murat CİNİVİZ
Üye       :Arş. Gör. Ramazan BARAN
Üye       :Arş. Gör. Dr. Halil Erdi GÜLCAN
13. Mezuniyet Komisyonu Başkan :Prof. Dr. Mustafa ACAROĞLU
Üye       :Doç. Dr. Mustafa KUNTOĞLU
Üye       :Dr. Öğr. Üyesi Eyüb CANLI
14. Bologna ve AKTS Komisyonu Başkan :Doç. Dr. Ahmet Ali SERTKAYA
Üye       :Dr. Öğr. Üyesi Bahar SAYIN KUL
Üye       :Arş. Gör. Ramazan BARAN
15. Ek Ders Komisyonu Başkan :Prof. Dr. Hasan AYDOĞAN
Üye       :Doç. Dr. Abdullah Engin ÖZÇELİK
Üye       :Dr. Öğr. Üyesi Bahar SAYIN KUL
16. Proje Dersleri Komisyonu Başkan :Prof. Dr. Hasan AYDOĞAN
Üye       :Doç. Dr. Mustafa KUNTOĞLU
Üye       :Arş. Gör. Ramazan BARAN
17. Mühendislik Tamamlama Komisyonu Başkan :Prof. Dr. Mustafa ACAROĞLU
Üye       :Doç. Dr. Mustafa KUNTOĞLU
Üye       :Dr. Öğr. Üyesi Rüstem BİNALİ
18. Akademik Teşvik İnceleme Komisyonu Başkan :Prof. Dr. Süleyman NEŞELİ
Üye       :Prof. Dr. Murat CİNİVİZ
Üye       :Doç. Dr. Mustafa KUNTOĞLU
19. MÜDEK Komisyonu Başkan :Doç. Dr. Şerafettin EKİNCİ
Üye       :Dr. Öğr. Üyesi Osman ACAR
Üye       :Arş. Gör. Dr. Halil Erdi GÜLCAN
20. Sosyal Faaliyet Komisyonu Başkan :Prof. Dr. Süleyman NEŞELİ
Üye       :Prof. Dr. Hasan AYDOĞAN
Üye       :Prof. Dr. Mustafa ACAROĞLU
Üye       :Prof. Dr. Murat CİNİVİZ
Üye       :Prof. Dr. Recai KUŞ
Üye       :Doç. Dr. Ahmet Ali SERTKAYA
Üye       :Doç. Dr. Adnan BERBER
Üye       :Doç. Dr. Abdullah Engin ÖZÇELİK
Üye       :Doç. Dr. Şerafettin EKİNCİ
Üye       :Doç. Dr. Mustafa KUNTOĞLU
Üye       :Dr. Öğr. Üyesi Eyüb CANLI
Üye       :Dr. Öğr. Üyesi Osman ACAR
Üye       :Dr. Öğr. Üyesi Havva DEMİRPOLAT
Üye       :Dr. Öğr. Üyesi Bahar SAYIN KUL
Üye       :Dr. Öğr. Üyesi Rüstem BİNALİ
Üye       :Arş. Gör. Dr. Halil Erdi GÜLCAN
Üye       :Arş. Gör. Ramazan BARAN
21. Uzaktan Eğitim Komisyonu Başkan :Prof. Dr. Süleyman NEŞELİ
Üye       :Dr. Öğr. Üyesi Eyüb CANLI
Üye       :Dr. Öğr. Üyesi Havva DEMİRPOLAT
22. Laboratuvar ve Atölye Komisyonu Başkan :Prof. Dr. Süleyman NEŞELİ
Üye       :Prof. Dr. Hasan AYDOĞAN
Üye       :Dr. Öğr. Üyesi Rüstem BİNALİ
23. Yaz Okulu Komisyonu Başkan :Doç. Dr. Şerafettin EKİNCİ
Üye       :Dr. Öğr. Üyesi Eyüb CANLI
Üye       :Dr. Öğr. Üyesi Bahar SAYIN KUL
24. Kalite, Sürekli İyileştirme ve Stratejik Plan Komisyonu Başkan :Doç. Dr. Adnan BERBER
Üye       :Dr. Öğr. Üyesi Bahar SAYIN KUL
Üye       :Dr. Öğr. Üyesi Eyüb CANLI
25. Disiplin Komisyonu Başkan :Prof. Dr. Recai KUŞ
Üye       :Dr. Öğr. Üyesi Eyüb CANLI
Üye       :Dr. Öğr. Üyesi Bahar SAYIN KUL

 

Gizlilik Politikamız
© TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ