TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
KOMİSYON VE KOORDİNATÖRLÜKLER

 

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM KOMİSYONLARI

 

Öğretim elemanlarının komisyonlara dağılımı sayfa sonunda sunulmuştur.

 

STAJ KOMİSYONU:

Stajla ilgili güncel duyuruları yapan, staj başvurularını inceleyen ve onay veren, staj sonrası değerlendirme sürecini planlayan ve gerçekleştiren komisyondur.

 

İŞYERİ EĞİTİMİ/İNTÖRN MÜHENDİSLİK KOMİSYONU:

Öğrencilerin işyeri eğitimi yapmak istedikleri firmaları inceleyen ve uygunsa onay veren; işyerleri ile yapılan protokol ve sözleşmeleri takip eden; işyeri eğitimi ile ilgili güncel duyuru ve bilgilendirmeleri yapan; işyeri eğitimi denetimlerini planlayan; işyeri eğitimi sonrası not incelemelerini yapan komisyondur.

 

İNTİBAK KOMİSYONU:

İntibak Komisyonu Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü’ne kurumlar arası veya birim içi yatay geçiş yapan veya daha önce devam ettiği herhangi bir yükseköğretim kurumunda geçtiği dersleri kayıt yaptırdıktan sonra eşdeğerlerinin yerine saydırmak isteyen öğrencilerin sınıf intibaklarını ve ders muafiyetlerini düzenler. Bu konuda komisyon Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerin sınıf intibakları ve ders muafiyetleri ile ilgili esasları uygular.

 

LİSANS VE BİTİRME PROJELERİ DAĞITIM, TAKİP VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU:

Öğretim elemanlarından proje konularının alınması, duyurulması, öğrencilerin proje konularına dağıtımı, güncel duyurular ve bildirimler bu komisyonca yapılmaktadır.

 

LABORATUVAR VE ATÖLYE KOMİSYONU:

Laboratuar ve atölyelerin hangi derslerde nasıl kullanıldığının takip edilmesi; öğrenci çalışmalarına yönelik taleplerin alınması, incelenmesi ve bir üst merciye iletilmesi; atölye ve laboratuar demirbaşlarıyla ilgili takibin yapılması işlerini yürütmektedir.

 

KALİTE VE SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOMİSYONU:

Bu komisyonun görevi; bölüm faaliyetlerine ilişkin ölçme, değerlendirme ve öz değerlendirmeler kapsamında inceleme, anket ve benzeri yöntemler geliştirerek uygulamak, Akademik Bölüm Kurulu gündemindeki ilgili konuları ölçme ve değerlendirme tekniklerine uygunluk açısından incelemek ve sürekli gelişme mantığı içinde Bölüm Kuruluna görüş belirtmektir.

 

ERASMUS KOORDİNATÖRÜ
Başkan Doç. Dr. Hasan AYDOĞAN

 

FARABİ VE MEVLANA KOORDİNATÖRÜ
Başkan Doç. Dr. Hasan AYDOĞAN

 

AKADEMİK TEŞVİK İNCELEME KOMİSYONU
Başkan Prof. Dr. Murat CİNİVİZ
Üye Doç. Dr. Hasan AYDOĞAN
Üye Doç. Dr. Abdullah Engin ÖZÇELİK

 

DERS ve SINAV GÖREVLERİ KOMİSYONU
Başkan Doç. Dr. Süleyman NEŞELİ
Üye Arş. Gör. Mustafa KUNTOĞLU
Üye Arş. Gör. Rüstem BİNALİ

 

DİSİPLİN KOMİSYONU
Başkan Prof. Dr. Recai KUŞ
Üye Arş. Gör. Eyüb CANLI
Üye Arş. Gör. Halil Erdi GÜLCAN

 

EKDERS İŞLEMLERİ KOMİSYONU
Başkan Doç. Dr. Abdullah Engin ÖZÇELİK
Üye Arş. Gör. Mustafa KUNTOĞLU
Üye Arş. Gör. Halil Erdi GÜLCAN

 

 İŞYERİ EĞİTİMİ/İNTÖR MÜHENDİSLİK KOMİSYONU
Başkan Öğr. Üy. Dr. Ahmet Ali SERTKAYA
Üye Arş. Gör. Osman ACAR
Üye Arş. Gör. Rüstem BİNALİ

 

KALİTE ve SÜREKLİ İYİLEŞTİRME ve STRATEJİK PLAN KOMİSYONU
Başkan Prof. Dr. Mustafa ACAROĞLU
Üye Arş. Gör.  Eyüb CANLI
Üye Arş. Gör. Bahar SAYIN KUL

 

LABORATUVAR VE ATÖLYE KOMİSYONU
Başkan Prof. Dr. Murat CİNİVİZ
Üye Doç. Dr. Süleyman NEŞELİ
Üye Doç. Dr. Abdullah Engin ÖZÇELİK

 

LİSANS BİTİRME PROJELERİ DAĞITIM VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU
Başkan Doç. Dr. Hasan AYDOĞAN
Üye Arş. Gör. Mustafa KUNTOĞLU
Üye Arş. Gör. Osman ACAR

 

MEZUNİYET KOMİSYONU
Başkan Prof. Dr. Süleyman YALDIZ
Üye Arş. Gör. Bahar SAYIN KUL
Üye Arş. Gör.  Eyüb CANLI

 

MÜDEK KOMİSYONU  
Başkan Doç. Dr. Şerafettin EKİNCİ
Üye Arş. Gör. Mustafa KUNTOĞLU
Üye Arş. Gör. Rüstem BİNALİ

 

MÜHENDİSLİK TAMAMLAMA VE ÖZEL ÖĞRENCİLİK KOMİSYONU
Başkan Prof. Dr. Hacı SAĞLAM
Üye Arş. Gör. Mustafa KUNTOĞLU
Üye Arş. Gör. Bahar SAYIN KUL

 

STAJ KOMİSYONU
Başkan Prof. Dr. Hayrettin DÜZCÜKOĞLU
Üye Arş.Gör. Dr. Abdullah ASLAN
Üye Arş.Gör. Osman ACAR

 

YATAY, DİKEY GEÇİŞ ve İNTİBAK KOMİSYONU
Başkan Doç. Dr. Şerafettin EKİNCİ
Üye Arş.Gör. Dr. Abdullah ASLAN
Üye Arş. Gör. Halil Erdi GÜLCAN

 

YAZ OKULU KOMİSYONU
Başkan Prof. Dr. Recai KUŞ
Üye Arş. Gör.  Eyüb CANLI
Üye Arş. Gör. Halil Erdi GÜLCAN

 

ÖGRENCİ İŞLERİ OTOMASYONU VE BÖLÜM WEB SİTESİ KOMİSYONU

Başkan Arş. Gör. Osman ACAR
Üye Arş. Gör. Rüstem BİNALİ
Üye Arş. Gör. Halil Erdi GÜLCAN
 

 

ASİSTAN TEMSİLCİSİ
Arş. Gör. Dr. Abdullah ASLAN

 

Gizlilik Politikamız
© TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ