TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜM BASKANİ MESAJİ VE BÖLÜM TANITIMI

Selçuk Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümünün ana hedefi, lisans ve lisansüstü düzeyde kaliteli SÜLEYMAN NEŞELİbir eğitim vermektir. Üniversitemizin “Dünyanın en iyi 500 üniversitesi arasına girme” hedefine uygun olarak bölüm mezunlarının farklı sektörlerde kullanabilecekleri, yararlı ve çözümleyici beceriler ve uzmanlıklar geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

Bölümümüzün öğretim kadrosu genç ve dinamik bir kadrodur. Farklı uzmanlıklara sahip öğretim üyelerimiz, öğrencilerin makine mühendisliği alanında kendilerini geliştirmelerine yardımcı olmaktadır ve öğrencilere farklı alanlarda yol göstermektedirler.

Bir lisans programı öğrencisi olarak Makine Mühendisliği Bölümü’nde temel mühendislik kavram ve teorilerini öğrenip, bilgi, beceri, yetkinlik ve yeterlilik sahibi mühendisler olarak yetişeceksiniz. Lisans eğitimini tamamlayan öğrencilerimiz çeşitli kurumlar ve özel sektörde görev alabilecekleri gibi, eğitimlerine yüksek lisans ve doktora yaparak da devam edebilmektedirler.

Siz değerli Makine Mühendisleri adayları,
Sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız..

Prof. Dr. Süleyman NEŞELİ

Bölüm Başkanı

 

BÖLÜM TANITIMI

Amacı: Makine Mühendisliği programının genel amacı, yetkin, yaratıcı, bilimsel üretim gücüne sahip, bilim ve deneyi esas kabul eden, katılımcı, sayısal ve akademik düşünme gücüne sahip, öğrenmeyi öğrenmiş, sorumluluk almaktan kaçınmayan, teknoloji ve bilim üreten ve uluslararası alanda üretilen bilgiyi toplumsal ve endüstriyel faydaya uygulayabilen bireyler yetiştirmektir. Makine mühendisliği programı makinelerin tasarlanması, geliştirilmesi, üretilmesi, bakim ve onarımlarının yapılması, iş yerlerinin organize edilmesi ve ticari faaliyetlerin yürütülmesi işlerini üslenecek vasıflı insan gücünün yetiştirilmesini hedeflemektedir. Bölümümüzde verilecek olan mühendislik eğitimi öğrencilerin hem teorik hem de pratik olmak üzere iki yönlü yetiştirilmesini hedeflemektedir. Bu özelliği ile ülkemizdeki diğer mühendislik programlarından biraz farklılık göstermektedir. Öğrencilerin mühendislik pratiğinin geliştirilmesi için hem bölümde mevcut olan atölye ve laboratuvar imkânlarından faydalanılacak hem de bölgemizde mevcut olan Makine Sanayisinin imkânlarından faydalanılacaktır. Öğretim amaçları belirlenirken, öğretim üyeleri, öğrenciler, mezunlar ve diğer dış paydaşların katkıları sağlanarak titiz bir çalışma yürütülerek ve günün gelişen ve değişen koşulları göz önüne alınarak, geri beslemeler ile kendi kendini yenileyebilen bir yapılanmanın temel taşları atılmaya çalışılmıştır. Makine mühendisliği bölümüne hem genel liselerden hem de ilgili alanda eğitim veren meslek lisesi ve özellikle teknik liselerden öğrenci alınmaktadır. Meslek liselerinden gelen öğrencilerin bir yıllık bir intibak eğitimine tabi tutulmaktadır. YÖK tarafından 2012-2013 öğretim yılında uygulanmasına karar verilen bu programda, meslek liselerinden gelen öğrencilere matematik fizik ve kimya derslerinden genel lise seviyesinde bir eğitim verilmektedir. Dört yıllık Mühendislik Lisans Öğrenimini tamamlayan öğrencilerin daha ileri düzeyde öğrenim faaliyetlerine devam edebilmeleri için gerekli olan Yüksek Lisans ve Doktora programları faal olarak bulunmaktadır. Bölümümüzün lisans eğitimini tamamlayan öğrencilere Makine Mühendisi unvanı verilir. Bölümümüz mezunlarının makine mühendisliği ünvanı ile diğer mühendislik fakültelerinden alınan makine mühendisliği ünvanı aynıdır ve aralarında hiçbir fark bulunmamaktadır. Mezunlarımız reel sektörün ve endüstrinin ihtiyaçları dikkate alınarak teorik eğitimin yanında güçlü bir pratik eğitim de alarak mezun olmaktadır; ilgili endüstri stajları ve çalışmalarıyla reel sektöre çok daha hazır bir şekilde mezun olmaktadırlar.

Programın Dili: Türkçe

Programın Tanımı: Bölümümüzde 1. yılda temel dersler, 2. ve 3. yıllarda mesleki dersler ve 4. yılda işyeri eğitimi ve alan dersleri verilmektedir. Lisans eğitiminde öğrencilerimize çağdaş düzeyde mesleki bilgiler verilmekte ve bu bilgiler laboratuvar, proje ve bitirme tezleri ile desteklenerek, öğrencilerin araştırma ve uygulama yetenekleri geliştirilmektedir.

Kabul ve Kayıt Koşulları: Üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ve YÖK tarafından belirlenen süreçleri tamamlayarak öğrenciler bölümümüze kayıt başvurusunda bulunabilir.

Bilimsel Hazırlık: SelçukÜniversitesi  Teknoloji  Fakültesi bölümlerine Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları (MTOK) kontenjanından kaydolan öğrenciler Bilimsel Hazırlık Programının eğitim-öğretim birimine tabi olurlar ve bilimsel hazırlık derslerini tamamlamakla yükümlüdürler. Dersleri başarı ile tamamlayanlar 1. Sınıf derslerinden devam ederler.

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Gerekli şartları sağlayan, diğer lisans veya ön lisans programlarından geçiş yapmak isteyen öğrencilere intibak kurallarına göre geçiş imkânı sağlanmaktadır.

Mezuniyet Şartları: Programdan mezun olabilmek için öğrencilerimizin 240 AKTS krediy tamamlayacak şekilde lisans derslerini, işyeri eğitimini, staj ve projeleri tamamlamaları gerekmektedir. Bu yeterlilikler için 8 yarı yıl süre belirlenmiştir ve 4 yıla tekabül etmektedir.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Selçuk Üniversitesi'nin ilgili yönetmeliği esastır. Bununla beraber özel durumlarda, örneğin dönem içi proje-ödev-deneme sınavı gibi, dönem başında öğretim elemanları gerekli duyuru ve bilgilendirmeyi yapmaktadır.

İstihdam Olanakları: Temel mühendislik bilgilerine ve analitik zihin yapısına sahip, yaratıcı, sorgulayıcı, girişimci, takım çalışmasına yatkın, sürekli öğrenmeyi ve kendini geliştirmeyi önemseyen, makine mühendisliği problemlerini tasarlama ve uygulama becerilerini kazanmış olarak gerek sanayi gerekse kamu kurumlarında istihdam edilebileceklerdir.

Üst Derece Programlara Geçiş: Yüksek Öğretim Kurumunun yönergeleri doğrultusunda Yatay ve Dikey Geçiş Programları ile aynı ya da belirli sınırlar içerisinde farklı lisans programlarına geçiş yapılabilmektedir. Ayrıca mezunlarımız lisansüstü eğitim imkânına sahiptirler.

Staj : Bölüm öğrencileri ilgili yaz dönemlerinde staj yapmakla yükümlüdürler. İmalat ve organizasyon stajı ile ilgili yönerge için TIKLAYINIZ..

İntörn Mühendislik (İşyeri) Eğitimi: Selçuk Üniversitesi tarafından Teknoloji Fakültesi öğrencilerine yönelik olarak uygulanan intörn mühendislik programı, öğrencilerin mesleki farkındalıklarını ve yeterliliklerini önemli oranda artırarak mesleki eğitime yeni bir yaklaşım getirmekte ve firmaların ihtiyaçlarına cevap verebilecek düzeyde bilgi ve donanıma sahip mühendisler yetişmesini sağlamaktadır.

Derslerini tamamlamış olan mezun durumundaki İntörn Mühendisler yaklaşık 4 aylık bir süreyi (14-16 hafta), uygulamalı mesleki eğitim kapsamında firmalarda çalışarak geçirmektedirler. İntörn Mühendisler belirtilen sürenin tamamını yerleştirildikleri firmada geçirmekte ve firmanın çalışma şartlarına tamamen uymaktadırlar. İntörn Mühendislik eğitimi ilk dönem Eylül-Ocak ayları arasında, ikinci dönem ise Şubat-Haziran ayları arasında uygulanmaktadır. İntörn uygulamalı mesleki eğitim bir “STAJ” değildir, bu uygulamanın çok ötesinde mezun durumundaki öğrencilerin meslek sahibi olmalarını sağlayan en son aşama olarak tanımlanmaktadır. İntörn Mühendisler mesleki yeterliliğini kazanmış bir çalışan gibi firmalarda çalışmaktadırlar.

Gizlilik Politikamız
© TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ