TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ
TANITIM YAZISI

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Nurcan AKDURAN 

Erasmus, Farabi ve Mevlana Koordinatörü: Doç. Dr. Harun Sepetçioğlu

AKTS Koordinatör:  Doç. Dr. Harun Sepetçioğlu

Amacı: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanında gerekli bilgilerle donanmış, kullanılmakta olan mühendislik malzemelerinin özelliklerini inceleme, belirleme ve yeni mühendislik malzemelerini geliştirme bilgi ve becerisine sahip, analitik düşünebilen ve yaşam boyu öğrenme düşüncesini benimsemiş, lisansüstü öğrenime hazır, mesleki alanında karşılaşabileceği sorunlara çözüm üretebilecek, toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeten mühendisler yetiştirmektir. 

Vizyon: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanında hem ulusal hem de uluslararası düzeyde kabul gören, toplum ve insanlık yararına çalışan, alanında yetkin akademisyenleri ve teknik altyapısı ile bilgi ve teknoloji üreterek bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkı sağlayan, konusunda uzman Metalurji mühendisleri yetiştiren, disiplinlerarası çalışmaların yapıldığı, başarılı öğrencilerin tercih ettiği ve mezunları da iş hayatında tercih edilen, uluslararası seviyede akredite olmuş öncü bir bölüm olmaktır. 

Misyon: Öğretim üyesi kadrosunu ve fiziki altyapısını tamamlamış, etik anlayışa sahip, karar mekanizmalarında katılımcı, paylaşımcı ve şeffaf olan, üniversite-sanayi işbirliğini destekleyen, bölge ve ülke sanayisinin sorunlarına cevap verecek nitelikte bilimsel ve uygulamalı araştırma çalışmaları yapan, bu çalışmalardan ortaya çıkan bilimsel verileri yayınlayan ve endüstriye aktaran, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği alanında yeterli bilgi ve becerilerle donanmış, araştırmacı ve analitik düşünebilen, kültürel donanımlı, ekip çalışmasına yatkın, konusunda yetki ve sorumluluk alabilecek, meslek etiğinden taviz vermeyen, çözüm üretebilen ve ufku geniş mühendisler yetiştiren bir bölüm oluşturmayı amaçlamaktadır. 

Program Dili: Türkçe 

Program Tanımı: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, inorganik ve organik kökenli doğal veya sentetik hammaddelerden başlayarak metal, seramik ve polimer esaslı mühendislik malzemelerinin tasarlanmasını, geliştirilmesini, üretilmesini ve bunların özelliklerinin çeşitli sanayi dallarındaki teknik ihtiyaçlara uyarlanmasını konu alır. 

Kabul ve Kayıt Koşulları: Bölümümüze Yükseköğretim Kurumları (YKS) sınavı sonuçlarına göre merkezi sistemle öğrenci yerleştirilmektedir. 

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Bölümümüze yatay ve dikey geçişle gelen veya YKS sınavı ile yerleşen öğrencilerimizin önceden almış olduğu dersler İntibak Komisyonumuzca İntibak Yönergesi hükümlerine göre değerlen dirilerek öğrenciler bölümümüz ders planı ve müfredatına uygun derslerden muaf tutulmaktadır. 

Mezuniyet Şartları: * 

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: * 

İstihdam Olanakları: Mezunlarımız, yurtiçinde çeşitli kuruluşlar ve araştırma merkezlerinde seçkin elemanlar olarak çalışmaktadır. Metalurji ve Malzeme Mühendisliğinin ayırdedici bir özelliği, bu alan mezunlarının geniş iş olanaklarına sahip olmasıdır. Bu durum, var olan tüm sektörlerin yaklaşık %70inin malzeme veya malzeme ile ilintili olmasından kaynaklanmaktadır. Mezunlarımız bir taraftan demir ve çelik, seramik, cam gibi entegre tesislerde veya orta ölçekli araürün üreten tesislerde üretim bazında görev alırken diğer taraftan savunma, petrokimya, enerji, havacılık ve otomotiv, beyaz eşya vb. sektörlerde görev yapmaktadır. Oldukça geniş bir yelpazeyi kapsayan bu ikinci alanda son yıllarda oluşan hızlı ve yenilikçi ürün geliştirme zorunluluğu, iş olanaklarında malzeme mühendislerine tasarım ve araştırma geliştirme alanlarında yeni fırsatlar sunmuştur. Ayrıca önemli sayıda girişimci mezunumuz kendilerine ait küçük ölçekli işletmelerde döküm, ısıl işlem, toz metalurjisi, yüzey kaplamalar, kompozit üretimi vb. konularında faaliyet göstermektedir. Bölümümüz mezunlarının çalışabileceği bazı endüstri kolları:

Demir Çelik ve Döküm

Demir Dışı Metal Üretim

Otomotiv

Kamu Araştırma Kurumları

Savunma Sanayi

Seramik ve Cam

Enerji

Polimer

Elektronik

Kaynak ve Tahribatsız Muayene 

Gizlilik Politikamız
© TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ