TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
jQuery Slider
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİNDEN KAMU ÜNİVERSİTE SANAYİYE YÖNELİK İŞBİRLİĞİ ZİYARETLERİ

2022-08-10

Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Eğitim-Öğretim odaklı olarak dış paydaşlar ile işbirliği çalışmalarına devam ediyor. Bu çalışmalar çerçevesinde Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şakir TAŞDEMİR,  Dekan Yardımcısı Doç. Dr. İlker Ali ÖZKAN, Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman NEŞELİ’den oluşan bir heyet Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş KÜTÜKÇÜ’yü makamında ziyaret etti. 01 Ağustos 2022 Pazartesi günü gerçekleştirilen ziyarette, Konya Sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda Mühendis yetiştirmenin önemi vurgulanarak, eğitim-öğretim içerikli fikir alış verişinde bulunuldu. Teknoloji Fakültesinin şu ana kadar gerçekleştirildiği İşletmede Mesleki Eğitim faaliyetleri ve bu faaliyetler çerçevesinde elde edinilen kazanımları daha verimli hale getirebilecek iş birliği konuları üzerinde duruldu. Ziyaret ile daha önce yapılan işbirliği çalışmalarına ilave olarak staj, işletmede mesleki eğitim ve lisans/lisansüstü proje çalışmalarının daha verimli hale getirebilmek için ortak bir kurul oluşturarak çalışmalar yapılmasına karar verildi.

Heyet bir sonraki ziyaretlerine, Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk ÖZTÜRK’ü makamında ziyaret ederek devam etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, Teknoloji Fakültesi'nin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verilerek öğrencilerin iş piyasası hakkındaki bilgi ve tecrübelerini arttırılması noktasında iş birliği konularında görüşmeler yapıldı. Mühendislik eğitimi, mezuniyet sonrası istihdam, sektör beklentisi ve yetiştirilen insan kaynağının Konya bölgesine yapacağı olumlu katkıların üzerinde durularak, başta öğrenci temelli çalışmalar olmak üzere faaliyetlerde destek ve işbirliği yapılmasında ortak kanaat oluşturuldu.

03 Ağustos 2022 Çarşamba günü Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İhsan BOSTANCI ile bir görüşme gerçekleştirildi. Bir protokol çerçevesinde Teknogirişim dersi projesini yürüten Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi, yeni eğitim-öğretim yılında da bu amaçla birlikteliği daha da güçlendirmek amacıyla Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şakir TAŞDEMİR ve Dr. Öğr. Üyesi Adem GÖLCÜK yapılan faaliyetler hakkında bilgiler verdi. Teknogirişim dersi sonucunda elde edilen projeler, öğrencilerin proje yazma kültürü kazandırılması, Girişimcilik motivasyonlarının artırılması, çok disiplinli ve takım çalışması ile ilgili değerlendirmeler yapılarak fikir alışverişinde bulunularak, iş birliği içerisinde çalışmalara devam edilmesine karar verildi.

Ayrıca Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Mustafa YILMAZ, Konya Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin Yöneticileri, Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şakir TAŞDEMİR ile Bölüm Başkanlarının katılımı 4 Ağustos 2022 Perşembe günü saat 11:30’da çevrimiçi bir işbirliği toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Teknoloji Fakültesinin mevcut durumu, Mühendislik Eğitimi, kontenjanlar, Lisans-Lisansüstü çalışmalar, Üniversite ve Fakülte imkanları ve çalışmalar hakkında bilgi verildikten sonra katılımcılarının Fakülte ile ilgili sorularına cevaplar verildi. Toplantı ile Milli Eğitim Müdürlüğü, Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ile karşılıklı ilişkilerin güçlendirilmesi, proje tabanlı çalışmalar, öğrenci bilgilendirmeleri gibi değişik konularda işbirliği yapılması ve bir sonraki toplantının yüz yüze yapılmasına konularında görüş birliğine varıldı.

Gizlilik Politikamız
© TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ