TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
jQuery Slider
SINAVLARDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR (03.04.2019)

2019-04-03

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
SINAVLARDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 1. Tüm öğrencilerin öğrenci kimliklerini getirmeleri ve sorulması beklenmeden sıra üzerinde hazır bulundurmaları gerekmektedir. Öğrenci kimlik belgesi yanında olmayan öğrenciler öğrenci işlerinden alacakları öğrenci belgesi ile sınava girebilirler.
 2. Cep telefonları ve akıllı saatlerin sınav süresince öğrencinin üzerinde olmaması ve kapalı olarak tutulması gerekmektedir. Gözetmenin, sınav esnasında öğrenciyi cep telefonu veya akıllı saat ile görmesi halinde doğrudan kopya muamelesi yapılacaktır.
 3. Tüm öğrencilerimizin yanlarında tükenmez kalem bulundurmaları ve verilen sınav evraklarına öncelikle öğrenci numarası, adı, soyadı bilgilerini tükenmez kalem ile yazmaları gerekmektedir. Bu bilgileri sınav evraklarında yazılı olmayan öğrencilerin sınav kağıtları değerlendirilmeyecektir.
 4. Sınav başladıktan sonra, ilk 15 dakika içinde sınav salonuna gelen öğrenciler sınava alınacaktır. Bu süreden sonra gelen öğrenciler her ne sebeple olursa olsun kesinlikle sınav salonuna alınmayacaktır. Sınav başladıktan sonra, sınavdan çıkmak isteyen öğrenciler en erken 20 dakika sonra sınavdan çıkabilir.
 5. Gözetmenler, gerek sınav başlamadan önce gerekse sınav süresince, bir sebep göstermeksizin, öğrencilerin yerlerini değiştirebilir.
 6. Ders öğretim elemanı tarafından belirtilmediği sürece, sınavlarda hesap makinesi ya da hesap makinesi özellikli saatlerin ya da cep telefonlarının kullanımı yasaktır.
 7. Çanta, poşet, mont, atkı, ceket vb. eşyaların oturma yerlerinde, sıra üzerinde ya da altında bulundurulması yasaktır. Bu gibi eşyaların öğrencinin kolaylıkla erişebileceği yerlerin dışında, örneğin sınıf askılıklarında olması gerekmektedir.
 8. Ders öğretim elemanı tarafından belirtilmediği sürece masanın üzerinde, sıranın altında veya oturma yerlerinde ders ile ilgili veya ilgisiz herhangi bir not, kâğıt, kitap vb. bulundurulması yasaktır. Sınavı yapılan dersin öğretim elemanının izin verdiği durumlarda ise ders notlarının müsaade edilen kıstaslara uygun olarak bulundurulması gerekmektedir.
 9. Öğrencinin oturduğu sıranın herhangi bir yerinde veya yanındaki duvarda, sınavın başlangıcında ya da sonunda hiçbir yazı olmayacak şekilde temiz olması gerekmektedir. Başkası yazmış olsa veya ders ile ilgili olmasa dahi herhangi bir notun görülmesi durumunda öğrenci sorumlu tutulacaktır. Bu sebeple öğrencilerin sınav başlamadan bu durumları kontrol etmesi, gerekiyorsa temizlemesi veya gözetmene bilgi vermesi gerekmektedir.
 10. Öğrencilerimizin kendilerine ait kalem, silgi vb. kullanmaları gerekmektedir. Sınav esnasında bu tür malzemelerin alış-verişi yasaktır.
 11. Sınavın yapıldığı katta, sınav devam ettiği müddetçe öğrencilerin koridorda beklemesi yasaktır.
 12. Sınav süresince, öğretim elemanlarına, sorularda olabilecek baskı veya yazım hataları dışında soru sorulamaz.
 13. Soruların dağıtılması sırasında sınav salonunda olan öğrenciler, sınava girmiş sayılır. Bu nedenle öğrencilerin sınava girip girmemek konusundaki kesin kararlarını daha önce vermiş olmaları gerekir. Soruları gördükten sonra, sınav tutanağını imzalamadan ve sınav kâğıdını teslim etmeden sınavdan çıkılamaz.
 14. Cevap kağıtlarına sınavda sorulan soruların cevapları dışında herhangi bir bilgi, istek, temenni vb. ifadeler yazılmamalıdır.
Gizlilik Politikamız
© TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ