TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
DANIŞMA KURULU

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
DANIŞMA KURULU

İÇ PAYDAŞLAR
Unvanı Adı Soyadı Görevi Birimi
Prof. Dr. Şakir TAŞDEMİR Bölüm Başkanı S.Ü. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Öğr. Gör. Kaan Doğan ERDOĞAN S.Ü. Bilgi İşlem Daire Başkanı S.Ü. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Prof. Dr. Mehmet HAMURCU Konya Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı S.Ü. Ziraat Fakültesi
Yusuf KORKMAZYİĞİT Öğrenci Temsilcisi S.Ü. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
 

 

DIŞ PAYDAŞLAR
Unvanı Adı Soyadı Pozisyonu Görev Yeri
Ali TUNÇ, PMP®, PhD(c) IT Service Manager (Sektör Temsilcisi) Kuveyt Türk Katılım Bankası
Mevlüt Kağan BALGA, MS Bölüm Mezun Öğrenci Temsilcisi Travanto Seyahat Yazılım Geliştirici
 

 

Bölüm Danışma Kurulunun Amaç ve Görevleri

 • Bilgisayar Mühendisliği Bölümü yönetimine danışmanlık ve destek sunmak,
 • Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ders programlarının, içeriklerinin ve eğitim politikasının oluşturulmasında Bölüme destek vermek, danışmanlık yapmak,
 • Bilgisayar Mühendisliği Bölümü eğitim öğretim amaç ve hedeflerinin güncellenmesine yardımcı olmak,
 • Bilgisayar Mühendisliği Bölümü hizmet alanlarının geliştirilmesi ve sektör içerisinde etkinliğinin artırılmasına katkıda bulunacak stratejiler üreterek mevcut strateji ve politikaların geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunmak,
 • Bilgisayar Mühendisliği Bölümü laboratuvar ve atölye altyapısının oluşturulmasında bölüme katkıda bulunmak ve danışmanlık yapmak, 
 • Bilgisayar Mühendisliği Bölümünün eğitim, öğretim, araştırma ve geliştirme süreçlerini dünya çapındaki paydaşlarının (öğrencilerinin ve sektörün) ihtiyaçlarına duyarlı ve modern kavramlarla tutarlı olacak şekilde güncelleme ve iyileştirme çabalarına yardımcı olmak ve bölüm ile koordineli çalışmak,
 • Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin eğitimlerini staj, kurs, burs, teknik gezi, sosyal etkinlikler, mezuniyet sonrası istihdam ve diğer öğrenim-iş deneyimleri ile zenginleştirecek fırsatları sağlamak üzere danışmanlık yapmak,
 • Bilgisayar Mühendisliği Bölümünün ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği çalışmalarında bölüme danışmanlık yapmak,
 • Üniversite sanayi iş birliği kapsamında proje, danışmanlık, sanayi odaklı tezler vb. konularda bağlantıların kurulmasına yardımcı olmak,
 • Bilgisayar Mühendisliği Bölümünün faaliyetleri hakkında önerilerde ve sanayi kuruluşlarının bölüm ile ilgili gereksinimleri hakkında bilgilendirmelerde bulunmak,
 • Sanayici ve yöneticilerle görüşmeler sonucu eksik ve gerekli görülen konularda projeler geliştirmek ve/veya bu projeler için yarışmalar düzenlemek,
 • Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin mesleki yetkinliklerinin arttırılmasına katkıda bulunarak iş dünyası nezdindeki olumlu imajını güçlendirmek,
 • İş dünyasından yöneticilerin derslerde veya farklı ortamlarda öğrenciler ve öğretim üyeleri ile bir araya gelmesinde katkıda bulunmak,
 • Bilgisayar Mühendisliği Bölümünün ve sektörün genel durumunu ve sorunlarını gözden geçirerek, uzun vadeli çözümler üretmesine katkıda bulunmak.
Gizlilik Politikamız
© TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ