TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
PROGRAM ÇIKTILARI
NO PROGRAM ÇIKTILARI
P.Ç. 1 Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olur bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanabilir.
P.Ç. 2 Mühendislik problemlerini saptar, uygulama esnasında çıkan problemleri belirler, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve yaklaşımlar geliştirir, modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.
P.Ç. 3 Bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama ve bu amaçla modern yöntemleri uygulama becerisi kazanır
P.Ç. 4 Mühendislik uygulama problemlerinin çözümüne yönelik kaynak tarama, veri toplama, deney tasarlama, deney yapma, sonuçları analiz etme, yorumlama ve uygulamaya aktarma becerisi kazanır
P.Ç. 5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknikleri, araçları, bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını, en az bir bilgisayar programlama dilini (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) seçme ve etkin kullanabilme becerisi kazanır
P.Ç. 6 Bilgisayar Mühendisliği ile ilgili proje planlaması yapma, detay belirleyebilme ve bu konularla ilgili yazılım geliştirebilme becerisine sahip olabilir
P.Ç. 7 Şirketler, kurumsal kültür ve onların ekonomik, yönetim ve örgütsel bileşenleri hakkında bilgi sahibidir. Toplam kalite felsefesini benimsemiş ve ilgili kurumsal süreçlere destek verebilir. Disiplinler arası takım çalışması yapabilme becerisi sorumluluk alma özgüveni kazanır
P.Ç. 8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanır
P.Ç. 9 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarına ilişkin, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olur
P.Ç. 10 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisi (Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyi) kazanır
P.Ç. 11 Değişik İşletim sistemlerini kullanma ve ağ kurulum ve yönetimi konusunda yeterli bilgiye sahip olur. Yazılım, kurulum ve test işlemlerini yapar, veri güvenliği ve saklanması ile ilgili tedbirleri alır. Çıkan sonuçları yorumlama becerilerine sahiptir. Arızalı olan bir bilgisayarın sorununu tespit edip uzmanlık gerektirmeyen sorunları giderir. Bir bilgisayar ağını, ağ sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve modern ağ tasarım yöntemlerini uygulayarak bir bilgisayar ağını tasarlar
P.Ç. 12 Bir bilgisayar donanımını, donanım bileşenlerini analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında bir bilgisayar donanımını tasarlar bu doğrultuda bilgisayar teknolojilerine ait temel elektronik, mantık devreleri, mikroişlemci, mikrodenetleyici, programlanabilir mantık devresi, gömülü sistemler bilgisine sahip olur. Mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilir. Sahip olduğu sayısal ve teknik bilgileri bilgisayar programcılığında kullanır.
P.Ç. 13 Veri tabanını yönetir ve mesleğinde iş planlaması yapar. Görsel işlemleri ve programlama, grafik düzenlemeleri, bilgisayar destekli çizim işlemlerini gerçekleştirir. Ve alanı ile ilgili simülasyon programları kullanarak tasarım yapar. İnternet ve internet programcılığı konusunda ileri düzeyde kavramları tanır, ihtiyaç duyulan yazılımları geliştirir ve web teknolojilerini kullanılır.
P.Ç. 14 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur
P.Ç. 15 Teknolojik ve Endüstriyel üretim süreçlerini yerinde inceleme ve uygulama becerisine sahip olur
Gizlilik Politikamız
© TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ