TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
STAJ VE İŞYERİ EĞİTİMİ BELGELERİ

Önceki Güncelleme Tarihi : 16.03.2016 
Önceki Güncelleme Tarihi : 23.09.2016
Önceki Güncelleme Tarihi : 01.07.2017

  Son Güncelleme Tarihi : 24.09.2018  

 
STAJ BELGELERİ
STAJ İŞLEMLERİ SUNUMU
Staj Akış Diyagramı
Form 1  Staj Başvuru Formu
Form 2  Staj Kabul Formu
Form 3  Staj Devam Formu
Form 4  Staj Değerlendirme Formu
Form 5  Staj Öğrenci Beyan ve Taahhütnamesi
Form 6  Zorunlu Staj Belgesi
Staj Rapor Kapağı
Staj Rapor Sayfası
Bilgisayar Mühendisliği Staj Uygulama Esasları
Fakülte Staj Uygulama Yönergesi
   
İŞYERİ EĞİTİMİ BELGELERİ
Form 1  İşyeri Bilgi Formu
Form 2  İşyeri Eğitimi Öğrenci Başvuru Formu
Form 3  Öğrenci İşyeri Eğitimi Dersi Devam Çizelgesi
Form 4  İşyeri Eğitimi Sözleşmesi
Form 5  Denetçi Öğretim Elemanı Değerlendirme Formu
Form 6  İşyeri Eğitimi Yetkilisi Değerlendirme Formu
Form 7 İşyeri Eğitimi Mazeret İzin Formu
İşyeri Eğitimi Rapor Kapağı
İşyeri Eğitimi Rapor Sayfası
Bilgisayar Mühendisliği İşyeri Eğitimi Uygulama Esasları
Fakülte İşyeri Eğitimi Uygulama Yönergesi
Gizlilik Politikamız
© TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ