TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
STAJ VE İŞYERİ EĞİTİMİ BELGELERİ

Önceki Güncelleme Tarihi : 16.03.2016 
Önceki Güncelleme Tarihi : 23.09.2016
Önceki Güncelleme Tarihi : 01.07.2017
Önceki Güncelleme Tarihi : 24.09.2018

  Son Güncelleme Tarihi : 23.09.2019  

 
STAJ BELGELERİ
STAJ İŞLEMLERİ SUNUMU
Staj Akış Diyagramı
Form 1  Staj Başvuru Formu
Form 2  Staj Kabul Formu
Form 2A İşyeri Personel Bilgi Formu
Form 3  Staj Devam Formu
Form 4  Staj Değerlendirme Formu
Form 5  Staj Öğrenci Beyan ve Taahhütnamesi
Form 6  Zorunlu Staj Belgesi
Staj Rapor Kapağı
Staj Rapor Sayfası
Bilgisayar Mühendisliği Staj Uygulama Esasları
Fakülte Staj Uygulama Yönergesi
   
İŞ YERİ EĞİTİMİ BELGELERİ
İş Yeri Akış Diyagramı
Form 1  İş Yeri Bilgi Formu
Form 2  İş Yeri Eğitimi Öğrenci Başvuru Formu
Form 3  Öğrenci İş Yeri Eğitimi Dersi Devam Çizelgesi
Form 4  İş Yeri Eğitimi Sözleşmesi
Form 5  Denetçi Öğretim Elemanı Değerlendirme Formu
Form 6  İş Yeri Eğitimi Yetkilisi Değerlendirme Formu
Form 7 İş Yeri Eğitimi Mazeret İzin Formu
Form 8 İş Yeri Eğitimi Dönem Tercih Formu
Form 9 Öğrenci Beyan ve Taahhütnamesi
İş Yeri Eğitimi Rapor Kapağı
İş Yeri Eğitimi Rapor Sayfası
İş yeri Eğitimi Protokolü
Bilgisayar Mühendisliği İş Yeri Eğitimi Uygulama Esasları
Fakülte İş Yeri Eğitimi Uygulama Yönergesi
Gizlilik Politikamız
© TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ