TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
STAJ VE İŞYERİ EĞİTİMİ BELGELERİ

Önceki Güncelleme Tarihi : 16.03.2016 
Önceki Güncelleme Tarihi : 23.09.2016
Önceki Güncelleme Tarihi : 01.07.2017
Önceki Güncelleme Tarihi : 24.09.2018

  Son Güncelleme Tarihi : 23.09.2019  

 
STAJ BELGELERİ
STAJ İŞLEMLERİ SUNUMU
Staj Akış Diyagramı
Form 1  Staj Başvuru Formu
Form 2  Staj Kabul Formu
Form 2A İşyeri Personel Bilgi Formu
Form 3  Staj Devam Formu
Form 4  Staj Değerlendirme Formu
Form 5  Staj Öğrenci Beyan ve Taahhütnamesi
Form 6  Zorunlu Staj Belgesi
Staj Rapor Kapağı
Staj Rapor Sayfası
Bilgisayar Mühendisliği Staj Uygulama Esasları
Fakülte Staj Uygulama Yönergesi
 
 
   
İŞ YERİ EĞİTİMİ BELGELERİ
İş Yeri Akış Diyagramı
Form 1  İş Yeri Bilgi Formu
Form 2  İş Yeri Eğitimi Öğrenci Başvuru Formu
Form 3  Öğrenci İş Yeri Eğitimi Dersi Devam Çizelgesi
Form 4  İş Yeri Eğitimi Sözleşmesi
Form 5  Denetçi Öğretim Elemanı Değerlendirme Formu
Form 6  İş Yeri Eğitimi Yetkilisi Değerlendirme Formu
Form 7 İş Yeri Eğitimi Mazeret İzin Formu
Form 8 İş Yeri Eğitimi Dönem Tercih Formu
Form 9 Öğrenci Beyan ve Taahhütnamesi
İş Yeri Eğitimi Rapor Kapağı
İş Yeri Eğitimi Rapor Sayfası
İş yeri Eğitimi Protokolü
Bilgisayar Mühendisliği İş Yeri Eğitimi Uygulama Esasları
 
 
Gizlilik Politikamız
© TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ