TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
TANITIM YAZISI

Bilgisayar Mühendisliği çok aktif ve hızla gelişen bir disiplindir. Bilgisayar ve internet, fert ve toplum hayatını büyük ölçüde etkilemektedir. Dünya kısaca bilgi toplumu adı verilen yeni bir toplumsal yapıya geçmektedir. Böyle bir toplumda bu değişimin öncüleri, hiç kuşkusuz, bilgisayar mühendisleri olacaktır. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, genç beyinlerin, kendilerini bilgisayar yazılımı ve donanımı alanlarında geliştirmeleri için essiz fırsatlar sunmaktadır. Bilgisayar Mühendisliği çeşitli problemlere çözüm sağlamak amacı ile bilgisayar donanımı ve yazılımı içeren bilgi sistemlerinin analizi, tasarımı, gerçekleştirilmesi, test edilmesi ve geliştirilmesi faaliyetlerini kapsar. Öğrenciler, veri yapıları ve algoritma analizleri, işletim sistemleri, programlama dilleri, veri tabanları, bilgisayar ağları ve internet gibi önemli ara konuların temelini teşkil eden Fonksiyonel ve Nesneye Yönelik Programlama ve Algoritma Tasarımı gibi giriş dersleriyle eğitime başlarlar. Ayrıca, kendilerini daha da geliştirmek ve ileride yapacakları çalışmalara temel teşkil etme mahiyetinde Matematik, Fen Bilimleri gibi ilgili dallardan dersler alırlar. Öğrencilerin, dördüncü sınıfta bölüm derslerinin yanı sıra, hayatta karsılaşabilecekleri türden kapsamlı çalışmalar yapabilecekleri bir bitirme projesi alırlar. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan 21/12/2010 tarih ve B.30:0.EÖB.0.00.00.03-04.01-6459- 046463 sayılı karar ile Bilgisayar Mühendisliği Bölümü açılmıştır. Yükseköğretim Kurulunun 19.04.2012 tarih ve 018762 sayılı yazısı ile 2012-2013 eğitim öğretim yılında bölümümüze Normal ve ikinci öğretime ayrı ayrı öğrenci yapılması kararlaştırılarak öğrenci âlimi yapılmıştır.

Programın Dili: Programın eğitim dili Türkçedir.

Kabul ve Kayıt Koşulları: 

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Gerekli şartları sağlayan, diğer lisans veya ön lisans programlarından geçiş yapmak isteyen öğrencilere intibak kurallarına göre geçiş imkânı sağlanmaktadır.

Mezuniyet Şartları: Programdan mezun olabilmek için öğrenciler 8 yarıyıl boyunca almaları gereken zorunlu ve seçmeli dersleri, 2 stajı ve 1 işyeri eğitimini başarıyla tamamlamaları gerekmektedir. 8 dönemlik eğitim süresi boyunca öğrencilerin minimum 240 AKTS'yi tamalamaları gerekmektedir.

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Öğrenci, 1 yarıyıl içerisinde bir ara sınav ve bir yılsonu sınavı ile değerlendirmeye alınır. Öğrencinin bir dersten başarısı, o dersin final/bütünleme sınavından sonra, ders sorumlusu öğretim elemanı tarafından, ara sınav/sınavlar not ortalamasının % 40'i ile final/bütünleme sınav notunun % 60'inin toplamı dikkate alınarak verilen harf notuna göre belirlenir. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için aldığı harf notunun en az CC olması gerekir.

İstihdam Olanakları: Son yıllarda piyasada özellikle üretim alanında bilgisayar mühendisine çok fazla talep olmaktadır. Kamu ve özel sektörün, üretim ve teknik işlemlerden sorumlu, endüstriyel yönetim, ürün geliştirme, test, teknik operasyonlar, servis ve kalite kontrolden sorumlu elemanlara ihtiyacı vardır. Özellikle genel ve geniş kapsamlı teknik problemlerden çok özel alanlarda uzmanlaşacak ve mühendislik problemlerine yönelik çözümler üretebilecek elemanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Teknisyen, tekniker, ustabaşı, usta ve isçi gibi bir organizasyonun uygulama aşamasında yer alan personele teknik bilgi danışmalığı yapacak, bu personelin organizasyonundan ve gerçekleştirilen uygulamadan sorumlu mühendise ihtiyaç duyulmaktadır. Program mezunları kamu kurumları ve özel sektörde mühendis olarak istihdam edilebilecektir. Son yıllarda piyasada özellikle yazılım, donanım ve temel bilgisayar bilimleri alanında bilgisayar mühendisine çok fazla talep olmaktadır.

Üst Derece Programlara Geçiş: Lisans programımızdan mezun olan öğrencilerimiz lisansüstü ve ardından doktora programlarına belirlenen başarı kriterlerini sağladıktan sonra kayıt yaptırabilmektedir.

 

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ - Program Çıktıları

P.Ç. Program Çıktıları
P.Ç.1 Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olur bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için kullanabilir.
P.Ç.2 Mühendislik problemlerini saptar, uygulama esnasında çıkan problemleri belirler, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve yaklaşımlar geliştirir, modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.
P.Ç.3 Bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama ve bu amaçla modern yöntemleri uygulama becerisi kazanır.
P.Ç.4 Mühendislik uygulama problemlerinin çözümüne yönelik kaynak tarama, veri toplama, deney tasarlama, deney yapma, sonuçları analiz etme, yorumlama ve uygulamaya aktarma becerisi kazanır.
P.Ç.5 Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknikleri, araçları, bilişim teknolojilerini ve en az bir bilgisayar yazılımını, en az bir bilgisayar programlama dilini (Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde) seçme ve etkin kullanabilme becerisi kazanır.
P.Ç.6 Bilgisayar Mühendisliği ile ilgili proje planlaması yapma, detay belirleyebilme ve bu konularla ilgili yazılım geliştirebilme becerisine sahip olabilir.
P.Ç.7 Şirketler, kurumsal kültür ve onların ekonomik, yönetim ve örgütsel bileşenleri hakkında bilgi sahibidir. Toplam kalite felsefesini benimsemiş ve ilgili kurumsal süreçlere destek verebilir. Disiplinler arası takim çalışması yapabilme becerisi sorumluluk alma özgüveni kazanır.
P.Ç.8 Yasam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanır.
P.Ç.9 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği, mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçlarına ilişkin, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olur.
P.Ç.10 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisi (Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyi) kazanır.
P.Ç.11 Değişik İşletim sistemlerini kullanma ve ağ kurulum ve yönetimi konusunda yeterli bilgiye sahip olur. Yazılım, kurulum ve test işlemlerini yapar, veri güvenliği ve saklanması ile ilgili tedbirleri alır. Çıkan sonuçları yorumlama becerilerine sahiptir. Arizalı olan bir bilgisayarın sorununu tespit edip uzmanlık gerektirmeyen sorunları giderir. Bir bilgisayar ağını, ağ sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve modern ağ tasarım yöntemlerini uygulayarak bir bilgisayar ağını tasarlar.
P.Ç.12 Bir bilgisayar donanımını, donanım bileşenlerini analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında bir bilgisayar donanımını tasarlar bu doğrultuda bilgisayar teknolojilerine ait temel elektronik, mantık devreleri, mikroişlemci, mikro denetleyici, programlanabilir mantık devresi, gömülü sistemler bilgisine sahip olur. Mesleğinin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanabilir. Sahip olduğu sayısal ve teknik bilgileri bilgisayar programcılığında kullanır.
P.Ç.13 Veri tabanını yönetir ve mesleğinde iş planlaması yapar. Görsel işlemleri ve programlama, grafik düzenlemeleri, bilgisayar destekli çizim işlemlerini gerçekleştirir. Ve alanı ile ilgili simülasyon programları kullanarak tasarım yapar. Internet ve internet programcılığı konusunda ileri düzeyde kavramları tanır, ihtiyaç duyulan yazılımları geliştirir ve web teknolojilerini kullanılır.
P.Ç.14 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur.
P.Ç.15 Teknolojik ve Endüstriyel üretim süreçlerini yerinde inceleme ve uygulama becerisine sahip olur.

 

Gizlilik Politikamız
© TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ