TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
KARİYER PLANLAMA VE TAKİP OFİSİ

Öğrenmeyi öğrenen, kendine güvenen ve sanayi sektörünü tanıyan ve bu sektördeki insanlarla iletişim kurabilen bir öğrenci profiline ulaşmak amacıyla fakültemiz öğrencilerini iş hayatına henüz okurken hazırlamaya başlamak için öğrencilerin bir firmada belirli bir süre deneyim kazanması düşünülmüştür. Bu amaçla Konya Sanayi Odası ile de iş birliği sağlanarak fakültemiz bünyesinde bir Kariyer Planlama ve Takip Ofisi (KPTO) kurulmuştur. Bu ofis 1 fakülte temsilcisi ve 3 bölüm temsilcisinden oluşan 4 kişilik akademisyen grubu ile Konya Sanayi Odasının (KSO) görevlendirdiği 2 temsilciden oluşmaktadır. KSO, iş yerinde çalışan personel içinden öğrencilerle ilgilenebilecek eğitmenlerin yetkinliğini ve iş yeri ortamının mesleğin icra edilmesi açısından uygunluğunu çeşitli yeterlilik testleri ile değerlendirdikten ve uygunluğuna karar verdikten sonra,  uygun firma listesini KPTO’ ya iletmektedir. Ayni zamanda fakültemiz öğrencilerinin mesleki ilgi alanları ile ilgili bir veri tabanı da fakültemiz tarafından hazırlanmış ve KPTO birimine verilmiştir. Fakültemizde 2. sınıfa gelen öğrenciler, KPTO’ un koordinatörlüğünde bu firmalarla görüştürülmekte ve öğrenci ile firma arasında karşılıklı anlaşma durumlarda üçlü bir sözleşme (öğrenci, fakülte ve iş yeri arasında) imzalanmaktadır. Sözleşmenin düzenlenmesi için yapılan görüşmede ücret, sigorta, çalışma takvimi gibi konular görüşülmekte ve metne dökülmektedir. Bu faaliyet çerçevesinde; öğrenci fakültedeki eğitim-öğretimi (2, 3 ve 4. sınıfta olmak üzere 3 yıl) boyunca okuldaki derslerinin haricindeki tüm zamanlarını o iş yerinde geçirmektedir. Öğrenciler seçimlik derslerini ve proje çalışmalarını bu işyerine göre belirlemek, stajlarını bu firmada yapmak ve son sınıfta 7. yarıyılda bu işyerinde 1 tam yarıyıl intern mühendis olarak çalışmakla yükümlüdürler. Sözleşme süresince, eğitimin her bir bölümünün bitiminde veya en geç yarıyıl sonunda işletme ve öğrenci arasında değerlendirme görüşmesi gerçekleştirilir. KPTO yetkilisinin de katıldığı bu görüşmede öğrenci neyi iyi yapabildiği ve daha neleri öğrenmesi gerektiği konusunda bilgi sahibi olur. Bu görüşme, bir sınavdan çok, sohbet havasında ve öğrenciyi değerlendirmenin yanında onu motive etme amacıyla yapılır. Ayrıca her bölümün KPTO sorumlusu öğrencilerle ilgilenmek, öğrencilerin bu projeyle ilgili sorunları olduğunda gruplar halinde veya bireysel olarak öğrencilerle ilgilenmek, onların sorunlarını çözmeye çalışmak, gerektiğinde uzman desteği almak ve çalışmaları ile ilgili rapor hazırlama konusunda destek vermekle yükümlüdür. Öğrenciye ödenecek ücretin miktarı mesleğe göre ve bölgede geçerli emsal çerçevesinde belirlenmekle birlikte, genel itibariyle devletin öğrencilere verdiği öğrenci kredi ve bursları miktarında olabilir. Esasen başlangıçta ücret bir iş karşılığı değil öğrenciye burs niteliğinde öngörülmekte olup, işyerinin memnuniyeti ve öğrencinin performansı göz önüne alınarak zamanla artırılabilmektedir.

Fakülte öğrenim hayatının sonunda öğrenci, Sanayi Odası tarafından gerçekleştirilen bir bitirme sınavına girer. Sınav; KSO temsilcisi, işyeri temsilcisi ve KPTO temsilcisi öğretim elemanından oluşan bir sınav komisyonu tarafından yapılır. Bitirme sınavına eğitim süresini tamamlayan, ara değerlendirmelere katılmış olan ve raporlarını düzenli bir şekilde tutmuş olan öğrenciler katılabilir. Genel olarak yazılı, uygulamalı ve/veya sözlü bölümlerden oluşan sınavlarda, öğrencinin mesleği gereklerine uygun bir şekilde yapabilmesi için gerekli bilgi ve becerilere sahip olup olmadığının tespit edilmesi amaçlanır. Öğrenci sınavlarda başarılı olursa Konya Sanayi Odası tarafından kendisine bir sertifika verilir. Bu sertifikanın Sanayi Odası ve sanayideki isletmeler nezdinde zamanla çok itibarlı bir konuma geleceği beklenmektedir. Ayrıca öğrenciye işyerinden de referans mektubu niteliğinde eğitim karnesi verilir. Başarılı olamayan öğrencilere iki kere daha sınav hakkı verilir.

Henüz mezun vermemekle beraber öğrencilerin mezuniyetleri sonrasında da, kurulan ofisin kariyer takibine devam etmesi planlanmaktadır. Böylece hem öğretim modelinin etkileri takip edilebilecek, hem de sanayi ile devam eden ilişkiler sayesinde ihtiyaç halinde işveren ve çalışan esleştirmeleri başarılı bir üniversite sanayi işbirliği uygulaması olarak ortaya çıkacaktır. 

Gizlilik Politikamız
© TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ