TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
jQuery Slider
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEZUNLARININ MÜHENDİSLİK ÜNVANLARI İLE İLGİLİ RESMİ KARAR

2014-07-31

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEZUNLARININ
MÜHENDİSLİK ÜNVANLARI İLE İLGİLİ RESMİ KARAR

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MÜHENDİSLERİNİN ÜNVANLARI İLE İLGİLİ BEKLENEN RESMİ KARAR ÇIKTI !
27 Haziran 2014’de toplanan Üniversitelerarası Kurul (ÜAK), “Teknoloji Fakültesi mezunlarımızın ünvanlarının mühendislik fakültesi mezunları ile eşdeğer olduğuna” dair karar aldı. Bu karara istinaden Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 09.07.2014 tarih ve 4407 sayı ile aldığı usule uygun yeni karar, eşdeğerlik konusundaki çelişkiyi ortadan kaldırdı. Teknoloji Fakültesi mezunu mühendislerle diğer mühendislerin yetki ve ünvanlarının eşit olduğunu gösterir YÖK’ün resmi yazısı aşağıda görülmektedir. Bu sayede yürütmeyi durdurma kararının gerekçesi ortadan kalkmıştır. Artık gerek mezunlarımızın ve gerekse bizleri tercih edecek adayların rahat olmaları gerekir. Diğer mühendislik fakültelerinden mezun mühendislerin yetkileri, hakları, hukukları ne ise bizim mühendislerimizin de aynıdır, hiçbir fark yoktur.
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
 

Gizlilik Politikamız
© TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ