TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
jQuery Slider
2022-2023 BAHAR DÖNEMİ İME SÜRECİ İLE İLGİLİ (27.02.2023)

2023-02-27

2022-2023 Bahar Dönemi İME dersi bütün öğrencilerimiz için Akademik takvimde belirtilen tarihte sonlanacaktır (09.06.2023). Dersin değerlendirilmesi final haftasında gerçekleştirilecektir. Firma değişikliği yapmak isteyen ve sorumlu mühendisi değişen öğrencilerin daha önce doldurmuş oldukları E-Form u yeniden doldurmaları gerekmektedir. Firma değişikliği yapacak öğrencilerin protokol, sözleşme, iş yeri bilgi formu ve iş yeri değişiklik formunu ıslak imzalı şekilde elden ya da kargo yoluyla bölüm sekreterliğine teslim etmesi gerekmektedir.

 

İşletmede Mesleki Eğitim Boyunca Yapılacaklar

 • Öğrenciler, İME boyunca işletmenin gündüz mesai saatlerine uymaları gerekmektedir.
 • Öğrenciler İşletmede Mesleki Eğitim süresince zorunlu bir durum olmadıkça izin alamazlar. Zorunlu hallerde, işletmeden bir gün önceden izin alabilirler, kullanılan izin gün sayısı İşletmede Mesleki Eğitim süresinin % 20'sini aştığında ya da izinsiz veya mazeretsiz olarak devamsızlığı olan öğrencilerin İşletmede Mesleki Eğitimi iptal edilecektir. (Güncel akademik takvimde belirtilen tarihler için geçerlidir.)
 • Öğrenciler sağlık raporu alınmadıkça, hastalık nedeniyle işe devamsızlık yapamazlar. Rapor süresi İşletmede Mesleki Eğitim süresinin %20’ni aşarsa, İşletmede Mesleki Eğitim süresi aşan süre kadar uzatılmalıdır. Aksi takdirde öğrenci, İşletmede Mesleki Eğitiminden devamsız sayılacaktır.
 • Öğrencilerin İME süresi boyunca, gerçekleştirdikleri faaliyetlerini içeren İME raporlarını günlük olarak İME otomasyonuna yüklemeleri gerekmektedir. Günlük raporlarda ilgili faaliyetle alakalı teorik ve pratik bilgiler özgün şekilde anlatılmalı ve görseller ile desteklenmelidir.
 • Telefonla ya da yerinde denetim gerçekleştiren öğretim elemanı, hazırlanan günlük raporları değerlendireceğinden günlük raporların sisteme girilmesi konusunda gereken önem gösterilmelidir. Raporlarda oluşabilecek eksiklik değerlendirmede etkili olacaktır.
 • Otomasyona girilen günlük raporlar ile bölüm web sayfasında paylaşılan şablona (örnek İME dosyası, Boş İME dosyası) uygun bir İME kitapçığı hazırlanmalıdır. Bu kitapçık İME bittikten sonra belirlenen tarihler arasında değerlendirilmek üzere bölüm sekreterliğine teslim edilecektir.
 • Öğrencinin devam durumu günlük olarak işletme yetkilisi tarafından otomasyona girilmelidir. Öğrenci sağlık raporu alması durumunda 3 iş günü içinde raporunu otomasyona yüklemeli, dekanlığa (tfdekanlik@selcuk.edu.tr ) ve KPTO birimine (kpto@selcuk.edu.tr)  iletmeli ve denetçi öğretim elemanına mutlaka bilgi vermelidir.
 • Denetçi Öğretim Elemanlarının işletmede yaptıkları denetimlerde, mazeretsiz olarak işletmede bulunmayan öğrencilerin İşletmede Mesleki Eğitimi başarısız sayılacaktır.
 • Öğrenciler, işyerlerinin mevzuatlarına, çalışma koşullarına, disiplin ve iş emniyetine ilişkin kurallarına uymak zorundadırlar. Öğrenciler grev, gösteri, yürüyüş, iş yavaşlatma vb. eylemlerde bulunamazlar.

İşletmede Mesleki Eğitim Sonrasında Yapılacaklar

 • İşletme, İME otomasyon sistemi üzerinden öğrencinin notunu girmelidir.
 • İşletme yetkilisinin otomasyon üzerinden çıktı alacağı devam çizelgesi ve İME değerlendirme formu ıslak imzalı olarak kapalı zarfta kaşeli/mühürlü olarak bölüm sekreterliğine belirlenen tarihler arasında teslim edilmelidir.
 • Paylaşılan şablona ve yazım kurallarına göre, günlük ve haftalık raporlardan hazırlanmış İME kitapçığı ilgili kısımları imzalanmış şekilde değerlendirilmek üzere bölüm sekreterliğine teslim edilmelidir.

İşletmede Mesleki Eğitim Değerlendirmesi

 • Denetçi Öğretim Üyesi, İşletme Yetkilisi ve Bölüm İşletmede Mesleki Eğitim Komisyonu tarafından yapılacaktır. Bu değerlendirme sonunda Denetçi Öğretim Üyesi’nin notunun %20’si, İşletme Yetkilisi’nin notunun %60’ı ve Bölüm İşletmede Mesleki Eğitim Komisyonu’nun notunun %20’sinin toplamı, İşletmede Mesleki Eğitim Komisyonu tarafından final notu olarak girilecektir.
 • Bu dersle ilgili bütünleme veya tek ders hakkı verilmeyecektir. Geçerli bir mazeret sebebiyle, belirlenen süre içerisinde istenen evrakları teslim edemeyen öğrencinin notu bütünleme tarihlerinde girilecektir.

Evraklar İçim Kargo Adresi: Selçuk Üniversitesi Alaeddin Keykubat Yerleşkesi Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Sekreterliği PK:42075 Selçuklu / KONYA

Gizlilik Politikamız
© TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ