TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
jQuery Slider
İME RAPOR KONTROLÜ SONUÇLARI VE MÜLAKAT DUYURUSU

2022-05-20

İşletmede Mesleki Eğitim Yönergesi’nin ilgili maddelerinde açıkça belirtildiği üzere İşletmede Mesleki Eğitim Raporu her güne en az 1 sayfa olacak şekilde, mümkünse günlük, en geç haftalık olarak doldurulması gereken bir rapordur. 19 Mayıs 2022 günü yapılan kontrolde 13 Mayıs 2022 gününe kadarki raporların eksiksiz olması gerektiği daha önce yayınlanan duyuruda (https://tf.selcuk.edu.tr/index.php?lang=tr&birim=033&page=duyuru&did=2753) açıkça belirtilmiştir. Eksik gün sayısı 0 olan, raporları kendileri yazmış kıymetli öğrencilerimize özellikle teşekkür ederiz.

Raporlu veya İzinli olduğunuz günlerin otomasyon üzerinden Gelmedi olarak işletme tarafından işaretlenmesi gerekmektedir. Ayrıca ilgili günlerin içeriği “Raporluydum” veya “İzinliydim” şeklinde doldurulması gerekmektedir.  

İşletmede Mesleki Eğitim Yönergesinin 20.maddesinin d bendindeki “Bölüm İşletmede Mesleki Eğitim Komisyonunun vermiş olduğu notu 50’nin altında olan öğrenciler İşletmede Mesleki eğitiminden başarısız sayılacaktır.” ve e bendindeki “Birbirine çok benzeyen, ders kitaplarındaki bilgilerin aynısından oluşan veya kopya olarak değerlendirilebilecek İşletmede Mesleki Eğitim Raporlarını hazırlayan öğrencilerin işletmede mesleki eğitimleri, İşletmede Mesleki Eğitim Değerlendirme Formlarına bakılmaksızın başarısız sayılır.” ifadeleri ekseninde 20 günden fazla eksik raporu bulunan öğrencilerin FİNAL notu 0 verilmiştir. 30 günden fazla eksik raporu olan öğrencilerin hem FİNAL hem de BÜTÜNLEME notları 0 verilerek İME süreçleri BAŞARISIZ olarak değerlendirilmiştir. Raporları intihal programlarında ve detaylı bir şekilde kontrol edilerek benzerlik oranları %10 ve fazla olan öğrencilerin İME süreçleri BAŞARISIZ olarak değerlendirilmiştir.

Final notu 0 verilen öğrenciler ve süreçte yapmış oldukları İşletmede Mesleki Eğitimleri YETERSİZ olarak görülenler (20 Haziran 2022 günü duyurulması planlanmaktadır) 27 Haziran 2022 günü Bölüm İşletmede Mesleki Eğitim Komisyonu tarafından Bilgisayar Mühendisliği Seminer Salonunda saat 9.00’da detayları daha sonra açıklanacak şekilde MÜLAKATA tabi tutulacaktır. BAŞARISIZ olanlar önümüzdeki dönem İME yapmak için yeniden başvuru yapabilirler.

SONUÇLAR(PDF)

NORMAL ÖĞRETİM

İKİNCİ ÖĞRETİM

ÖĞRENCİ NO

EKSİK GÜN SAYISI

ÖĞRENCİ NO

EKSİK GÜN SAYISI

153301028

15

153311052

33 - BAŞARISIZ

163301051

43 - BAŞARISIZ

153311061

26 – FİNAL : 0

163301080

0

163311002

2

173301032

17

163311005

5

173301037

0

163311021

7

173301042

0

163311023

0

173301052

39 – BAŞARISIZ

163311024

0

173301070

0

163311053

16

173301071

0

163311060

14

173301072

39 – BAŞARISIZ

163311074

1

173301076

0

173311009

5

173301078

0

173311032

4

173301079

0

173311043

42 - BAŞARISIZ

173301082

0

173311048

9

173301085

0 - BAŞARISIZ RAPOR %19 İNTİHAL

173311054

12 – BAŞARISIZ RAPOR %24 İNTİHAL

173301098

12

173311059

1

173301108

0

173311063

16

173301109

26 – BAŞARISIZ

173311066

67 - BAŞARISIZ

173301110

23 – FİNAL: 0

173311067

4

183301003

0

173311069

54 - BAŞARISIZ

183301006

5

173311078

0

183301007

23 – FİNAL: 0

173311080

11

183301009

48 - BAŞARISIZ

183311005

67 - BAŞARISIZ

183301013

62 - BAŞARISIZ

183311006

28 - BAŞARISIZ

183301014

5

183311008

11

183301020

60 - BAŞARISIZ

183311010

15

183301023

5

183311011

0

183301026

62 - BAŞARISIZ

183311012

0

183301027

65 - BAŞARISIZ

183311016

9

183301028

6

183311019

9

183301029

11

183311021

0

183301030

0

183311022

59 - BAŞARISIZ

183301038

0

183311026

14 – BAŞARISIZ RAPOR %46 İNTİHAL

183301039

0

183311027

6

183301040

0

183311028

3

183301041

55 - BAŞARISIZ

183311029

27 – FİNAL: 0

183301042

0

183311031

0

183301043

0

183311034

9

183301044

5

183311036

8

183301045

1

183311037

0

183301046

15

183311041

53 - BAŞARISIZ

183301047

12

183311043

0

183301049

5

183311046

14

183301050

10

183311048

7

183301051

17

183311050

0

183301053

2

183311051

19

183301054

7

183311052

0

183301055

15

183311054

0

183301058

12

183311057

0

183301059

12

183311058

0

183301060

5

183311059

0

183301061

13

183311065

0

183301062

0

183311071

0

183301065

5

183311072

0

183301066

24 – FİNAL: 0

183311075

6

183301076

13

183311090

0 - BAŞARISIZ RAPOR %24 İNTİHAL

183301098

0

183311092

18

183301099

4

183311095

7 - BAŞARISIZ RAPOR %56 İNTİHAL

183301100

0

183311096

0

183301108

0 – BAŞARISIZ RAPOR %31 İNTİHAL

183311107

0

183301109

7 – BAŞARISIZ RAPOR %60 İNTİHAL

183311116

0

183301111

0

193311074

0

183301125

4

193311076

8

183301126

24 – FİNAL: 0

193311092

3

193301075

7

 

 

193301076

7

 

 

193301077

62 - BAŞARISIZ

 

 

193301078

34 - BAŞARISIZ

 

 

 

İŞLETMEDE MESLEKİ EĞİTİM KOMİSYONU

Gizlilik Politikamız
© TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ