TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
jQuery Slider
MEZUN DURUMDA OLAN ÖĞRENCİLERİN STAJ İŞLEMLERİ

2020-06-05

S.Ü. Rektörlüğünün 01/06/2020 tarih ve 41979 yazısı ile 2019-2020  Bahar Yarıyılına mahsus  Staj uygulamalarının değerlendirilmesinde  mezun durumda olan öğrencilerin eksik kalan Stajlarını uzaktan eğitim yoluyla yapabilmesi uygun görülmüştür. 2019-2020  Bahar dönemi sonu itibariyle mezuniyeti için sadece staj dersi kalan öğrenciler bölüm staj komisyonları aracılığı başvurularını yapabileceklerdir.

Tek Dersi kalan öğrenciler de staj başvurusu yapabileceklerdir. Bu öğrencilerin mezun durumunda olup olmadıkları dekanlık tarafından değerlendirilecektir.  

Gizlilik Politikamız
© TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ