FACULTY OF TECHNOLOGY
ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
jQuery Slider
STAJ DEĞERLENDİRME HAKKINDA

2021-08-05

1- Yaz stajı yapan öğrenciler için uygulanması gereken adımlar Staj Süreci Akış Şemasında açıklanmıştır.

2- Sadece Staj dersi kalan öğrenciler evraklarını (Staj Raporu, Form3 ve Form4) stajlarını tamamladıktan sonra  Staj Süreci Akış Şemasındaki adımlara uygun olarak Bölüm Sekterliğine elden veya posta ile göndereceklerdir. Evrak gönderimi için güz dönemi ilk haftasını beklemenize gerek yoktur. Sadece Staj dersinin kaldığını teyit ettirmek için Danışmanınız aracılığıyla Staj Komisyonunu bilgilendiriniz.

3- Mezun durumunda olmayan öğrenciler, staj evraklarını güz dönemi ilk haftası elden teslim edeceklerdir.

Posta Adresi: Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Kampüsü Teknoloji Fakültesi A-Blok Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Sekreterliği Selçuklu/KONYA

Gizlilik Politikamız
© TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ