FACULTY OF TECHNOLOGY
ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
BÖLÜM BASKANI MESAJI

BÖLÜM BAŞKANI MESAJI

           Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü; evrensel bilimin ve çağdaş eğitimin kültür ve değerlerini esas alan, temel mühendislik kavram ve teorilerini öğrenip, bilgi, beceri, yetkinlik ve yeterlilik sahibi mühendisler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Dinamik akademisyen kadromuz, öğrencilere hem teknoloji ve mühendislik bilgisi gerektiren saha çalışmalarında hem de akademik çalışmalarda gerekli olan matematik, fizik ve bilgisayar bilimleri üzerine inşa edilmiş elektrik-elektronik mühendisliği anlayışı vermektedir.

          Bölümüz lisans eğitimi, meslek lisesinden gelen öğrencilere okutulan bilimsel hazırlık sınıfı hariç 4 yıllık bir süreçtir. Eğitimin ilk yılındaki; matematik, fizik ve bilgisayar programlama altyapısını kuvvetlendirmeye yönelik derslerin ardından ikinci yılda elektrik ve elektroniğin temelleriyle beraber ileri matematik bilgisi kazandırmak hedeflenmektedir. Üçüncü ve dördüncü yıllarda; alanın ileri konuları, uygulamanın içerisinden örneklerle beslenerek aktarılır. Dersler, laboratuvar uygulamaları ile desteklenerek bilgilerin pekiştirilmesi sağlanır. Özellikle, eğitimin 3. Yılından itibaren belirlenen bir ilgi alanına yönelik dersler alınarak uzmanlaşma mümkün olmaktadır. Bunlarla beraber, programın son iki yılının diğer önemli bir parçası da uzun dönemli, sanayinin içinde, gerçek problemler ve çözümler üzerinde odaklanan stajlardır. Bu stajlar öğrenciyi, öğretim üyesini ve iş ortamlarında görevli kişileri beraber çözüm üretme kültürüne yakınlaştırır.

          Ayrıca Teknoloji Fakültesi'nde okumanın en büyük avantajı bir dönem boyunca" İşyeri Eğitimi "yapılmasıdır. Dördüncü sınıfın ilk dönemi olan yedinci yarıyıl süresince öğrencilerimiz işyeri eğitimi adı altında önemli sanayi kuruluşlarında tüm dönem boyunca çalışarak daha mezun olmadan uygulama tecrübelerini çok yüksek seviyeye çıkarabilmektedir. Sanayi kuruluşlarının kendilerinden beklentilerini ve iş ortamının gerekliliklerini sahada canlı olarak görmeleri öğrencilerimize bir çok avantaj sağladığı gibi, mezuniyete kısa süre kala kendilerini ispat ettikleri takdirde işyeri eğitimini icra ettikleri önemli sanayi kuruluşlarından mühendis kadrosunda çalışma teklifi de alabileceklerdir. Yapılan görüşmelerde tüm sanayicilerimiz uygulama becerisi yüksek, sanayi tecrübesi olan ve sanayinin ihtiyaçlarına dönük gelişimi sürekli takip edebilecek, rekabet gücü yüksek mühendislerle çalışma isteklerini ifade etmektedirler. Dolayısıyla, hem işyeri eğitimi hem de staj, stajın veya işyeri eğitimin yapıldığı kurumlarda mezuniyet sonrası istihdam için kolaylık sağlayacaktır.

         Çift anadal ve yandal uygulamaları, birden fazla alanda öğrencinin kendini geliştirmesine imkân vermektedir. Bölümümüzün eğitim planı, Bologna Süreci’nin gereği olan Avrupa Kredi Transfer Sistemi’ne uygun olarak hazırlanmıştır. Avrupa yükseköğretim kurumları arasındaki öğrenci ve öğretim üyesi değişimini öngören Erasmus anlaşmaları, bölüm öğrencilerimizi uluslararası kültür, eğitim ve istihdam olanaklarından faydalanma konusunda avantajlı duruma getirmektedir.

         TÜBİTAK, TEDAŞ, TEİAŞ, EPDK, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı gibi devlet kuruluşlarının yanısıra; Türk Telekom, Aselsan, Havelsan,  IBM, Intel, General Electrical, TTNET, AirTies, Avea, Turkcell, Vodafone, TAI, Arçelik, Vestel, Sanko, Naksan gibi birçok firmada elektrik-elektronik mühendisi olarak çalışma imkânı vardır. Ayrıca üretim, araştırma-geliştirme, satış ve satış sonrası destek mühendisi, fabrika, şantiye veya büro ortamlarında elektrik-elektronik mühendisi pozisyonunda görev alınabilir.

          Bölümümüz mezunlarının, Elektrik-Elektronik alanında söz sahibi olacaklarına ve önemli bir boşluğu dolduracaklarına inanıyor, şimdiden öğrencilerimize başarılar diliyorum.

Prof. Dr. Mehmet ÇUNKAŞ

Bölüm Başkanı

BÖLÜM TANITIMI

Hakkında: Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü alanında temel mühendislik bilim ilkelerini konu alan ve teorik ve uygulamalı elektrik ve elektronik eğitimini lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde vermeyi amaç edinen bir bölümdür. Bu itibarla, ülkemizde ve dünyada elektrik ve elektronik alanındaki güncel bilim ve teknolojiyi takip edebilen, çözümleme ve uygulama yeteneklerine sahip mühendisler yetiştirmek bölümümüzün temel hedefidir. Bu hedef uyarınca bilim ve teknolojik yeniliklerin yurdumuzun ve bütün insanlığın hizmetine katkı sağlayacak şekilde uygulanması için bölümümüzdeki mevcut atölye ve laboratuvarlardan faydalanıldığı kadar sanayimizin imkânlarından da faydalanılmaktadır. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü; temel mühendislik kavramlarının yanında elektrik ve elektronik devre ve sistemlerinin tasarım ve analizi, haberleşme sistemleri, elektrik tesisleri, elektrik makineleri ve otomasyon sistemleri konularında eğitim-öğretim vermektedir.

Programın Dili: Programın eğitim dili Türkçedir.

Kabul ve Kayıt Koşulları:

Önceki Öğrenmenin Tanınması: Gerekli şartları sağlayan, Diğer lisans veya ön lisans programlarından geçiş yapmak isteyen öğrencilere intibak kurallarına göre geçiş imkânı sağlanmaktadır.

Mezuniyet Şartları: Programdan mezun olabilmek için öğrenciler, dört yıllık eğitim süresi boyunca her dönem 30 AKTS'yi (Avrupa  Kredi Transfer Sistemi), toplamda 240 AKTS'yi tamamlayacaklardır. 

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Öğrenci, 1 yarıyıl içerisinde bir ara sınav ve bir yılsonu sınavı ile değerlendirmeye alınır. Öğrencinin bir dersten başarısı, o dersin final/bütünleme sınavından sonra, ders sorumlusu öğretim elemanı tarafından, ara sınav/sınavlar not ortalamasının % 40'i ile final/bütünleme sınav notunun % 60'inin toplamı dikkate alınarak verilen harf notuna göre belirlenir. Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için aldığı harf notunun en az CC olması gerekir.

İstihdam Olanakları: Mezunlarımız elektrik, elektronik ve enerji alanlarındaki danışmanlık firmalarında çalışacağı gibi Ar-Ge faaliyeti gerektiren bütün sahalarda görev alabilir. Belediyeler, Atom Enerjisi Kurumu, TEDAŞ, TEİAŞ ve diğer elektrik firmaları ile elektrik, elektronik ve haberleşme sektöründe, ulusal ve çok-uluslu şirketlerde, radyo ve TV yayın kuruluşlarında, internet hizmetleri ile ilgili kuruluşlarda ve sağlık sektöründe araştırma-geliştirme, üretim ve pazarlama birimlerinde, üniversitelerimizde, Vestel Elektronik, Türk Telekom, Turkcell, Avea, Vodafone, Ericsson Turkey, Philips, Tubitak, TAI, Aselsan, Renault, Beko gibi kuruluşlarda ve dünya çapında üniversitelerde veya araştırma merkezlerinde çalışmaktadırlar.

Üst Derece Programlara Geçiş: Lisans programımızdan mezun olan öğrencilerimiz lisansüstü ve ardından doktora programlarına belirlenen basari kriterlerini sağladıktan sonra kayıt yaptırabilmektedir.

Gizlilik Politikamız
© TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ