FACULTY OF TECHNOLOGY
jQuery Slider
2021 YAZ DÖNEMİNDE STAJ YAPANLARIN DİKKATİNE

2021-09-13

  1. Akademik takvime göre 20 Eylül 2021’de dersler başlayacağı için öğrencilerin stajlarını 20 Eylül itibari ile bırakmaları gerekmektedir. 20 Eylül’den sonra öğrencilerin sigortaları iptal edilecektir.
  2. 20 Eylül 2021’de stajı sonlanan öğrenciler aşağıdaki belgeleri 8 Ekim 2021’e kadar bölüm sekreterliğine elden teslim etmelidir veya kargo ile 8 Ekim’den önce teslim edilecek şekilde göndermelidir. İmza ve kaşesi eksik olan belgeler incelemeye alınmayacaktır.
  • Staj Raporu (tüm sayfalarda staj sorumlusunun imzası ve kaşesi olmak kaydıyla, spiralli ya da ciltli dosya halinde hazırlanmalıdır)
  • Form 3 – Staj Devam Formu (staj sorumlusu tarafından imzalanmış olmalıdır)
  • Form 4 – Staj Değerlendirme Formu (fotoğraflı ve staj sorumlusu tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş olmak kaydıyla, kapalı zarf içerisinde olmalıdır)

Yukarıda belirtilen şartları sağlamayan evraklar geçersiz sayılır, değerlendirmeye alınmaz.

  1. Bütün derslerini ve iş yeri eğitimini tamamlamış ve mezun olmak için sadece stajı kalan öğrenciler 20 Eylül’den sonra staja devam edebilirler. Bu öğrenciler sigortalarının iptal edilmemesi için aşağıdaki ilgili mail adresine öğrenci bilgilerini iletmeleri gerekmektedir. Bilgilendirme yapmayan öğrencilerin de sigortaları iptal edilecektir.
  1. Yalnızca 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yaz dönemi ile sınırlı kalmak kaydıyla, Staj-1 ve Staj-2 için en az 20 iş günü staj zorunluluğunu yerine getiren öğrenciler ‘Başarılı’ olarak sayılacaktır (Fakat yine de öğrencilerin staj yaptıkları tüm günleri staj raporuna yazmaları gerekmektedir).

Bilgisayar Mühendisliği Staj Komisyonu

Gizlilik Politikamız
© TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ