FACULTY OF TECHNOLOGY
CHEMISTRY CURRICULUM

CHEMISTRY - AUTUMN SEMESTR

Week 1

Madde ve Kimya

Week 2

Elementler, Karışımlar, Semboller ve Formüller

Week 3

Mol Kavramı ve Kimyasal Bileşikler, Kimyasal Bileşiklerin Bileşimi

Week 4

Kimyasal Eşitliklerin Denkleştirilmesi, Kimyasal Eşitlikler ve Stokiyometri

Week 5

Kimyasal Tepkimelerde Sınırlayıcı Reaktifin Belirlenmesi,

Week 6

Atomlar ve Atom Kuramı, Atom Yapısı

Week 7

Periyodik Tablo ve  Elektron Dağılımları

Week 8

Atom Büyüklükleri, Elektronegativite, Elektron İlgisi

Week 9

Bağların Sınıflandırılması, İyonik Bağlanma, Kovalent Bağlanma,Metalik Bağlanma ve Koordinatif Kovalent Bağlanma

Week 10

Gaz Basıncı, Basit Gaz Yasaları, İdeal Gaz Denklemi ve Genel Gaz Denklemi

Week 11

İdeal Gaz Denkleminin Uygulamaları, Kimyasal Tepkimelerde Gazlar

Week 12

Gaz Karışımları ve Kısmi Basınçlar, Gazların Kinetik ve Molekül Kuramı, Gazların Kinetik ve Molekül Kuramına Bağlı Gaz Özellikleri, Gerçek gazlar

Week 13

Sıvılar  ve Moleküller Arası Kuvvetler

Week 14

Katılar ve Moleküller Arası Kuvvetler

 

CHEMISTRY - SPRING SEMESTR

Week 1

Çözeltiler ve Fiziksel Özellikleri

Week 2

Çözelti Derişimleri ,Kütle %, Hacim % ; ppm, Mol Kesri, Molalite , Molalite ve Normalite

Week 3

Elektrolit Olmayan Çözeltilerde Donma Noktası Alçalması ve Kaynama Noktası Yükselmesi, Elektrolit Çözeltiler

Week 4

Asitler- Bazlar, Arrhenius , Lowry-Brønsted  ve Lewis Asit-Baz Kuramı

Week 5

Suyun İyonlaşması  kimyasal denge ve pH

Week 6

Kuvvetli Asitler ve Bazlar, Zayıf Asitler ve Bazlar, Zayıf Asitler ve Bazlar ile İlgili Örnekler

Week 7

Asit ve Baz Özelliği Gösteren İyonlar, Asit-Baz Denge Hesaplamaları

Week 8

Asit-Baz Karışımları, Titrasyon

Week 9

Elekrokimya ve Piller

Week 10

Elektrokimya ve Elektroliz

Week 11

Organik Kimya nedir, Hidrokarbonlar, Alkanlar, Alkenler ve Alkinler 

Week 12

Alkil halojenler, Alkoler, Eterler ve Aromatik Bileşikler 

Week 13

Aldehit ve Ketonlar

Week 14

Karboksilik Asitler, Esterler ve Aminler

 

 

Gizlilik Politikamız
© TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ