FACULTY OF TECHNOLOGY
PHYSICS CURRICULUM

PHYSICS - AUTUMN SEMESTR

Week 1

Fizik nedir?, Fiziğin Kapsam ve amaçları, Fiziğin teknolojiye katkıları ve uygulama alanları

Week 2

Fizikte skaler ve vektörel nicelikler, İki Vektörün eşitliği, Bir vektörün negatifi, Vektörlerin taşınması, Vektörlerin toplanması, Vektörlerin çıkarılması, uygulamalar

Week 3

Vektörlerin iki boyutta ve üç boyutta gösterilmesi, toplama ve çıkarma işlemi örnekleri, vektörler arasında skaler ve vektörel çarpım uygulamaları

Week 4

Hareket, yer değiştirme, ortalama ve ani hız, ortalama ve ani ivme, düzgün doğrusal (sabit hızlı) hareket, uygulamalar

Week 5

Sabit ivmeli hareket, bir boyutta sabit ivmeli hareket, iki boyutta sabit ivmeli hareket, bağıl hareket, akıntı problemleri, uygulamalar

Week 6

Yeryüzünde hareket, serbest düşme hareketi, aşağıdan yukarıya düşey atış, yukarıdan aşağıya düşey atış, uygulamalar

Week 7

Yatay atış, eğik atış ve yeryüzünde hareket uygulamaları

Week 8

Dairesel hareket, merkezcil ve teğetsel ivme, ortalama ivme, yatay düzlemde düzgün dairesel hareket, uygulamalar

Week 9

Düşey düzlemde düzgün dairesel hareket, ray sisteminde dairesel hareket, Silindir içersinde dönen cismin dairesel hareketi, virajlarda dönen cisimlere etkiyen kuvvetler, uygulamalar

Week 10

Dirençli ortamlarda hareket, hız ile orantılı direnç kuvveti, hızın karesiyle orantılı direnç kuvveti, Hava direnci, uygulamalar

Week 11

Newton’un evrensel çekim kanunları, Kepler kanunları, Çekim ivmesi,

Uyduların dolanma hızları, uygulamalar

Week 12

Harmonik hareket, Basit harmonik hareket, Hız denklemi, ivme denklemi, kuvvet denklemi, Yay sarkacı, yayların harmonik hareketi, yayların bağlanması, uygulamalar

Week 13

Newton’un Hareket Kanunları (Dinamik), Newton’un 1. Kanunu, Newton’un 2. Kanunu, Newton’un 3. Kanunu, uygulamalar

Week 14

Sürtünme kuvveti, sürtünme yasaları, sürtünmeli sistemlerde dinamik uygulamaları, Dinamiğin dairesel hareket uygulamaları, Eylemsizlik kuvveti

 

PHYSICS - SPRING SEMESTR

Week 1

İş ve Enerji, kinetik enerji, potansiyel enerji, sürtünme kuvvetine karşı yapılan iş, uygulamalar,

Week 2

Güç ve verim, enerjinin korunumu, sürtünmeden dolayı ısıya dönüşen enerji, Yayın depoladığı enerji, yaydaki mekanik enerji dönüşümü, uygulamalar

Week 3

Dönen bir cismin enerjisi, Eistein'e göre enerji, Durgun kütle enerjisi, Genel çekim potansiyel enerji, Kurtulma enerjisi, Bağlanma enerjisi, uygulamalar

Week 4

İtme ve momentum, İtme, momentum değişimi, Momentumun korunumu, uygulamalar

Week 5

Çarpışmalar, çarpışma çeşitleri, Esnek ve esnek olmayan çarpışmalar, uygulamalar

Week 6

Merkezi ve merkezi olmayan çarpışmalar, patlamalar, roketler, top ve silahların geri tepmeleri, uygulamalar

Week 7

Elektrik ve elektriğin Fizikteki önemi, Elektriksel yük, Elektrik yükünün özellikleri, Elektriklenme ve çeşitleri, uygulamalar

Week 8

Coulomb kanunu, Elektriksel kuvvet ve özellikleri, Uygulamalar

Week 9

Elektrik alan, Elektrik alan çizgileri, yüklü bir iletken kürenin elektrik alanı, uygulamalar

Week 10

Paralel levhalar, Düzgün bir elektrik alanda yüklü parçacıkların hareketi, uygulamalar

Week 11

Elektriksel Potansiyel, Bir nokta yükün potansiyeli, yüklü cisimler arasındaki elektriksel potansiyel enerji ve iş, uygulamalar

Week 12

Elektrik akımı, Direnç, Ohm yasası, Dirençlerin bağlanması, uygulamalar

Week 13

Kondansatörler, sığa, Düzlem kondansatörlerin sığası, Küresel kondansatörlerin sığası, Bir kondansatörün yükü, uygulamalar

Week 14

Bir kondansatörün enerjisi, kondansatörlerin bağlanması, Dielektrik kondansatörler, Kondansatörlerin dolması ve boşalması, uygulamalar

 

Gizlilik Politikamız
© TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ